Home

Achtergrond laatste update:19 jul 2016

Hogan: marktgericht beleid blijft de koers

Europees landbouwcommissaris Phil Hogan kondigde maandag een nieuw steunpakket aan voor de landbouw voor €500 miljoen. Het bedrag voor het julipakket komt bovenop het steunpakket van €500 miljoen, dat vorig jaar september werd uitgetrokken.

Hogan liet de landbouwministers tijdens de raad van landbouwministers weten dat zijn fondsen nog niet uitgeput zijn. "Dit betekent dat, met de steun van president Juncker en vicepresident Georgieva (commissaris voor de EU-begroting), een aanvullend bedrag van €1,5 miljard aan de boeren wordt toegewezen om te kunnen omgaan met de uitzonderlijke marktomstandigheden sinds 2014."

Evenwicht in markt herstellen

De landbouwcommissaris hoopt met het nieuwe maatregelenpakket het evenwicht in de markt herstellen. Volgens Hogan zitten boeren helemaal niet te wachten op periodieke pakketten met financiële steun. Ze willen liever voorwaarden die leiden tot een fatsoenlijke levensstandaard en duurzame prijzen.

'Maatregelen hebben hun werk gedaan op varkensmarkt'

Hogan is de mening toegedaan dat de getroffen maatregelen op de varkensmarkt hun werk hebben gedaan, maar dat de situatie in de zuivel nog verre van rooskleurig is, 'ook al zijn er sommige bemoedigende signalen en verbeteringen in het sentiment op de markt'.

Forse productievermindering zuivel

Het pakket dat hij maandag afkondigde omvat onder andere een bedrag van €150 miljoen dat gericht is op een forse productievermindering in de zuivel voor het eind van het jaar. De details van zijn voorstellen zullen nog deze week met experts van de verschillende lidstaten worden besproken en Hogan hoopt dat de maatregelen half september van kracht kunnen zijn. Hoewel de maatregel voor alle Europese melkveehouders gelijk zal zijn, biedt Hogan de lidstaten wel de mogelijkheid er zelf een extraatje bovenop te doen.

"Dit is een uitzonderlijke maatregelen waarmee ik tegemoet kom aan de vraag van boeren, ministers en het Europees parlement." Hogan benadrukt dat met het nieuwe pakket aan maatregelen er geen sprake van is om af te wijken van de koers naar een marktgericht landbouwbeleid, of om de productie te reguleren.

Melkveehouders blijven produceren ondanks overaanbod

De landbouwcommissaris ziet dat melkveehouders melk blijven produceren om de inkomstenstroom op gang te houden, ook al is sprake van een situatie van overaanbod. Om met name de kleine boeren te ondersteunen staat Hogan aanvullende maatregelen toe, die de lidstaten zelf kunnen uitvoeren. Hij vertrouwt erop dat de lidstaten zelf de beste maatregelen kunnen nemen om het evenwicht in de markt te herstellen.

EU-lidstaten mogen kleine boeren steunen

Lidstaten kunnen steun geven aan kleine boeren, voor extensieve productiemethoden, aanvullende milieumaatregelen, het opzetten van coöperaties, kwaliteitsprojecten en training in financiële instrumenten. Als lidstaten ten volle gebruik maken van hun mogelijkheden, komt nog eens €350 miljoen voor de boeren beschikbaar.

De Europese Commissie is nog niet van plan het maximale bedrag voor toegestane staatssteun(de minimis hulp) te verhogen tot bij voorbeeld €30.000, zoals sommige lidstaten hebben voorgesteld. Hogan vreest dat verhoging van de toegestane staatssteun te veel risico's meebrengt voor marktverstoring.

Of registreer je om te kunnen reageren.