Home

Achtergrond 1 reactie

Geen extra ammoniakeisen vanuit EU

De Europese richtlijn voor de uitstoot van schadelijke stoffen (NEC-richtlijn) zal voor de Nederlandse land- en tuinbouw tot 2030 niet leiden tot extra maatregelen op gebied van ammoniak of fijn stof. Dat zegt een woordvoerder van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Het bestaande en voorgenomen beleid voldoet om aan de Europese doelstellingen te voldoen.

In Nederland moet de ammoniakuitstoot tot 2030 met 13% worden verminderd ten opzichte van 2005. Er komen geen extra doelstellingen voor de uitstoot van methaan uit de landbouw. Dat blijkt uit het voorlopig akkoord dat is bereikt in besprekingen tussen het Europees Parlement, de Europese Commissie en de lidstaten.

Het compromis, dat woensdag 6 juli 2016 is gepubliceerd, is eind vorige week op de valreep gesloten onder voorzitterschap van staatssecretaris Sharon Dijksma (Infrastructuur en Milieu). Het compromis moet nog formeel worden afgehamerd door zowel de raad van milieuministers en het Europees parlement.

Forse opgave voor veehouderij

Voor de lidstaten gelden verschillende doelstellingen. De doelstelling voor ammoniak is dat de uitstoot tot 2030 in de Europese Unie met 6% verminderd moet zijn ten opzichte van 2005. Vanaf 2030 moet de uitstoot met 18% worden verminderd.

De Europese koepel van land- en tuinbouworganisaties Copa Cogeca zegt dat de doelstelling nog een forse opgave zal betekenen voor de veehouderij. Nederland heeft in het verleden al forse inspanningen gedaan om de uitstoot van ammoniak te verminderen (emissiearm uitrijden, emissiearme stallen et cetera).

Aanvullende regels voor methaan

De uitstoot van het broeikasgas methaan - voor een groot deel ook afkomstig uit de veehouderij - is niet in de richtlijn opgenomen. Achterliggende argumentatie is dat op grond van andere regelgeving al een reductie van de methaanuitstoot is vereist. De uitzondering voor methaan in de NEC-richtlijn heeft wel tot gevolg dat er aanvullende afspraken voor de landbouw moeten worden gemaakt in het emissiehandelssysteem voor broeikasgassen.

In de afspraken is vastgelegd dat via het gemeenschappelijk landbouwbeleid geld beschikbaar kan komen voor boeren die maatregelen nemen om de ammoniakemissie te verminderen. De vereiste maatregelen moeten, aldus het compromis, kosteneffectief zijn, gebaseerd op specifieke informatie en gegevens, rekening houdend met de wetenschappelijke ontwikkeling en de maatregelen die al genomen zijn door de lidstaten. Extra kosten voor kleine landbouwbedrijven moeten zoveel mogelijk worden beperkt.

Eén reactie

  • DJ-D

    Het is toch wel bijzonder dat er mensen zijn die deze flauwekul geloven.
    13% minder dan 2005? Hoeveel is dat?


    Maar het onderzoek waar die gekheid mee is begonnen is toch al lang weggegooid?

    Hoe zijn de vorderingen eigenlijk met dat ammoniakonderzoek? Weet iemand dat?

Of registreer je om te kunnen reageren.