Home

Achtergrond 2 reactieslaatste update:13 jul 2016

De boerderij is geen speeltuin

Een boerderij is voor kinderen en jongeren een paradijs vol risico’s. Ouders kunnen veel doen om ongelukken te voorkomen.

De schoolvakanties zijn begonnen, kinderen zijn 6 weken thuis. Dat betekent voor volwassenen 6 weken extra alert zijn op veiligheid. Want kinderen zien een boerderij als een geweldige speelplek waar je lekker kunt skelteren, dieren aaien en klimmen in de hooiopslag. Iets oudere kinderen zien hun kans schoon om hele dagen trekker te rijden.

Erf is geen speeltuin

Een agrarisch bedrijf is echter geen kinderboerderij annex speeltuin. Het is een bedrijf waar gewerkt wordt met onvoorspelbaar vee, grote machines en gevaarlijke stoffen. Een potentieel gevaarlijke plek dus, waar elk jaar weer kinderen overlijden als gevolg van een val van flinke hoogte, beknelling onder omgevallen voorwerpen of overrijding door een trekker of andere machine.

'Ouders overschatten hun kinderen en ze onderschatten de risico's van een boerenbedrijf'.

Minstens 60 ongelukken per jaar

Cijfers noemen is lastig omdat niet elk ongeval wordt geregistreerd als agrarisch gerelateerd. In het ziekenhuis gaat een dwarslaesie bijvoorbeeld vaak op de grote hoop van letselschade. Toch weet Stigas, de organisatie die zich voor de agrarische sector bezighoudt met gezond en veilig werken, zeker dat er jaarlijks minstens twee kinderen overlijden als gevolg van een ongeluk op de boerderij. "En wij zeggen altijd dat tegenover elk dodelijk ongeval 30 ongevallen staan met blijvende letselschade. Dat zijn er dus minstens 60 per jaar en dan tellen we de ongelukken waarbij het weer goedkomt nog niet eens mee”, aldus Peter Tamsma van Stigas. Hij is er duidelijk over: ouders overschatten hun kinderen en ze onderschatten de risico’s van een boerenbedrijf.


 • Trek kinderen kleding aan met felle kleuren. Zo vallen ze meer op. Bij drukte op het erf blijven ze achter het hek.<br /><em>Foto: Jan Willem van Vliet</em>

  Trek kinderen kleding aan met felle kleuren. Zo vallen ze meer op. Bij drukte op het erf blijven ze achter het hek.
  Foto: Jan Willem van Vliet

 • Kasten met gevaarlijke stoffen zitten op slot, zodat kinderen er niet bij kunnen.<br /><em>Foto: Jan Willem van Vliet</em>

  Kasten met gevaarlijke stoffen zitten op slot, zodat kinderen er niet bij kunnen.
  Foto: Jan Willem van Vliet

 • Toch even kijken bij de werkzaamheden? neem jonge kinderen dan aan de hand zodat ze niet weg kunnen schieten.<br /><em>Foto: Jan Willem van Vliet</em>

  Toch even kijken bij de werkzaamheden? neem jonge kinderen dan aan de hand zodat ze niet weg kunnen schieten.
  Foto: Jan Willem van Vliet

 • Maak erfbetreders attent op de aanwezigheid van kinderen, bijvoorbeeld met een 'Victor Veilig'.<br /><em>Foto: Jan Willem van Vliet</em>

  Maak erfbetreders attent op de aanwezigheid van kinderen, bijvoorbeeld met een 'Victor Veilig'.
  Foto: Jan Willem van Vliet

Ouders overschatten hun kind

Veel ouders laten hun kroost al vroeg meewerken. Kinderen vinden het leuk en zo zouden ze al vroeg met gevaren leren omgaan. Bovendien heerst de opvatting dat boerenkinderen een groot verantwoordelijkheidsgevoel zouden hebben, groter dan kinderen die niet van boerenkomaf zijn. Daardoor denken ouders: "Mijn kind weet dat wel." Vervolgens laten ze hun kinderen al op jonge leeftijd helemaal zelfstandig werken, onbewust van het feit dat kinderen nog helemaal niet het inzicht en overzicht hebben van een volwassene. Kinderhersenen zijn nog niet uitontwikkeld en nog niet in staat om complexe situaties te overzien en adequaat te reageren op gevaarlijke situaties.

Kinderen tot 12 jaar mogen niet werken

Los van de gevaren zijn er wettelijke regels waar ouders mee te maken hebben. Zo mogen kinderen tot en met 12 jaar volgens de arbowet niet werken. Tamsma: "Je krijgt natuurlijk discussie over wat precies werken is en wat niet. Dat is heel simpel: als je op de boerderij iets doet in opdracht van je vader of moeder, dan ben je aan het werk. Ook als je iets doet dat bijdraagt aan de productie van het bedrijf, valt dat onder werk, ook al doe je het voor de lol."

Vanaf 16 jaar mogen jongeren met machines werken en trekkerrijden. Op de openbare weg is een <a href="http://www.boerderij.nl/Home/Nieuws/2015/7/Eerste-geslaagde-voor-T-rijbewijs-2657859W/">T-rijbewijs</a> nodig.<br /><em>Foto: Ruud Ploeg Fotografie</em>
Vanaf 16 jaar mogen jongeren met machines werken en trekkerrijden. Op de openbare weg is een T-rijbewijs nodig.
Foto: Ruud Ploeg Fotografie

Trekkerrijden vaak niet verzekerd

Veel kinderen zitten al jong op de trekker, soms al op hun 10e of 12e. Grasmaaien, schudden, ze draaien er hun hand niet voor om. Ouders denken dat het mag, omdat de verzekering eventuele schade dekt. Dat is echter lang niet altijd het geval.

Het beleid verschilt per maatschappij en dan nog zitten er veel mitsen en maren aan. Bij onlineverzekeraar Tractorverzekering.nl is de woordvoerder helder: "Op eigen terrein is het verzekeren van jongeren tot 16 jaar die op de trekker rijden, niet verplicht. Maar als er iets gebeurt, kun je er dus ook geen aanspraak op maken." Betekent dit dat de maatschappij een dergelijke verzekering wel aanbiedt? "Nee, zo’n aanvraag wordt bij ons afgewezen."

'Aantal ongevallen met jongeren op trekker nam toe. We bieden daarom geen polis meer aan'.

Ook maatschappij ASR verzekert trekkerrijdende jongeren tot 16 jaar niet. Paul van Gistel: "Vroeger deden we dat wel, maar de laatste jaren nam het aantal ongevallen dusdanig toe, dat we zo’n polis niet meer aanbieden. Bovendien mag je volgens de wet tot je 16e niet eens trekkerrijden." Is er niet altijd nog de achtervang van de WA-verzekering, de Wettelijke Aansprakelijkheid? "Juist niet. Als wij zeggen: geen dekking, dan is schade niet gedekt en is er ook geen WA."

Geen dekking op openbare weg

Bij Interpolis verzekeren ze eventuele schade wel, maar onder voorwaarden. De betrokkene moet minimaal 14 jaar zijn en het landbouwwerktuig redelijkerwijs goed kunnen besturen of bedienen. Tevens moet het landbouwwerktuig gebruikt worden voor eigen agrarische doeleinden en niet voor werkzaamheden bij derden. Op de openbare weg is het anders: dan is er geen dekking. Die is er alleen als de bestuurder in bezit is van een T-rijbewijs en daarvoor moet je 16 jaar of ouder zijn. Risicospecialist Vera Silvis: "Bij ieder schadegeval zal Interpolis moeten beoordelen of de jongere de tractor redelijkerwijs goed kan besturen. Dit verschilt dus per situatie."

Verboden en toch verzekerd

Wanneer schade wel of niet gedekt is, staat echter los van wat wettelijk mag. "En volgens de wet mogen kinderen onder 16 jaar niet met machines werken. Dus ook niet met trekkers", legt Peter Tamsma van Stigas uit.

Dat verboden handelingen wel te verzekeren zijn, zorgt in dit geval voor verwarring en voor een houding van: wat maakt het dan uit? Dat laatste is tricky. Stijn Franken, specialist in verzekerings- en aansprakelijkheidsrecht zegt daarover: "Het is niet vreemd om iets te verzekeren dat verboden is. Wie door rood rijdt doet bijvoorbeeld iets wat niet mag. Maar als hij een ongeval veroorzaakt, is de schade wel gedekt. Tenzij er sprake is van extreem gedrag en ongeoorloofd opzettelijk handelen. Of daar bij schade door trekkerrijdende jongeren sprake van is, zal de verzekeringsmaatschappij uiteindelijk bepalen." Paul van Gistel: "Laat het niet zover komen. Nog geen 16? Dan niet op de trekker. En daarna eerst een rijbewijs."

Laatste reacties

 • Foxxy

  Als je in opdracht van je moeder moet helpen bij de afwas, is dat werken! Dus vooral je kinderen niet leren hun steentje bij te dragen, en proberen verantwoordelijkheden bij te brengen! Als ze 16 worden, komt dat er vanzelf van de 1 op de andere dag in!

 • Welinkm

  @Foxxy, In opdracht van je moeder helpen afwassen valt niet onder werken. Als je in opdracht van je ouders OP DE BOERDERIJ dingen doet, of iets doet tbv de productie van het bedrijf, dan is dat werken. Afwassen zal daar zelden onder vallen. Stofzuigen en eigen kamer opruimen ook niet.

Of registreer je om te kunnen reageren.