Home

Achtergrond 33 reacties

Van Dam: geen sprake van natuurramp

De overvloedige regen- en hagelval in Limburg en Zuidoost-Brabant is geen natuurramp. Dat zegt staatssecretaris Martijn van Dam woensdag 29 juni na afloop van een bezoek aan de regio. Hij ziet geen aanleiding om de Wet Tegemoetkoming Schades in te stellen.

LTO Nederland en betrokken provincies en gemeenten menen dat de regio wel getroffen is door een natuurramp.

Staatssecretaris Martijn van Dam ziet geen reden om de boeren en tuinders in het Zuidoosten die kampen met wateroverlast en hagelschade, financieel tegemoet te komen. Dat zei hij na afloop van een bezoek woensdag 29 juni aan enkele getroffen boeren en tuinders. Van Dam: "Het is vreselijk wat deze boeren en tuinders is overkomen. Maar zij kunnen zich verzekeren tegen dit soort schade, dus zie ik geen reden om de Wet Tegemoetkoming Schade (WTS) in te stellen. Dan moet er meer aan de hand zijn, zoals een dijkdoorbraak."

Ministerie wil borg staan voor kredieten

Van Dam wil vooral hulp bieden op de achtergrond. Hij gaat allereerst met de banken in overleg hoe zij de getroffen boeren en tuinders kunnen helpen. Hij wil de banken helpen door borg te staan voor kredieten. Verder wil hij met het ministerie van Sociale Zaken in overleg hoe medewerkers van de getroffen bedrijven het best kunnen worden opgevangen. Van Dam: "Ik wil verder in overleg met de sector, ketenpartijen en lokale overheden hoe de getroffen ondernemers weer zo snel mogelijk in bedrijf kunnen komen door slim gebruik te maken van bestaande regeling."

Middels een brief van 13 Noord- en Midden-Limburgse gemeenten wordt aan Martijn van Dam, staatssecretaris van Economische Zaken, gevraagd of de regering haar verantwoordelijkheid in deze neemt en dat de Wet tegemoetkoming van schade bij rampen in werking treedt. De staatssecretaris inspecteert samen met gedupeerden een perceel dat schade heeft opgelopen door noodweer. <br /><em>Foto: ANP/Marcel van Hoorn</em>
Middels een brief van 13 Noord- en Midden-Limburgse gemeenten wordt aan Martijn van Dam, staatssecretaris van Economische Zaken, gevraagd of de regering haar verantwoordelijkheid in deze neemt en dat de Wet tegemoetkoming van schade bij rampen in werking treedt. De staatssecretaris inspecteert samen met gedupeerden een perceel dat schade heeft opgelopen door noodweer.
Foto: ANP/Marcel van Hoorn

Van Dams oordeel over de situatie staat lijnrecht tegenover dat van LTO Nederland, de provincies Noord-Brabant en Limburg en betrokken gemeenten. Zij willen dat Van Dam de neerslag wel erkend als natuurramp. Zij werken gezamenlijk aan een schadedossier met als doel het Rijk te overreden de WTS wel in te zetten. Dan kunnen de getroffen een beroep doen op gereserveerde gelden. Leon Faasses, voorzitter van de LLTB: "We gaan de politieke druk opvoeren in Den Haag met als doel de Tweede Kamer achter ons te krijgen." De provincie Noord-Brabant laat weten al in overleg te zijn hierover met het Rijk. 
Van Dam wijst op de beschikbaarheid van de brede weersverzekering. "We subsideren al twee derde van het premiebedrag. Dit jaar staat een evaluatie van de bruikbaarheid van de verzekering voor boeren gepland."

Lees de laatste berichten over wateroverlast

Laatste reacties

 • blaksmark

  Hij heeft ook niet voor niets gezegd dat ie er niet zat voor de boeren, dan kun je dit verwachten.

 • bluemink

  Van Dam is zelf een nationale ramp voor de boer

 • bluemink

  staat die daar in driedelig kostuum in het ondergelopen land daar kun je geen hulp van verwachten

 • Bennie Stevelink

  De boodschap is duidelijk: boeren, het is jullie eigen verantwoordelijkheid om je te verzekeren. Zorg zelf dat je de verzekering in orde hebt.

  Een opstelling waar ik ergens wel begrip voor kan hebben. Door alles van de overheid te verwachten krijg je langzamerhand onder de bevolking een Franse mentaliteit. Daar gaat het hele land aan kapot.

 • Peerke1

  Hoezo in de EU gelijke regels?? Nederland loopt voorop met allerlei wetjes voor de boer. In Frankrijk is elke hagelbuitje aanleiding om iedereen, dus ook de boeren schadeloos te stellen. Pure concurentievervalsing door in Nederland niks aan de boeren te geven. Bovendien is er ook geen rampenplan voor het geval er hagel als golfballen uit de lucht komen vallen. Als van Dam toegeeft dat het een ramp is dan zit hij politiek fout omdat hij geen rampenplan heeft. Dus is er ook geen ramp. Eigen straatje schoonhouden!!!!! Dat is nou politiek voeren.

 • Deluur

  Peerke 1 de gewassen en gebouwen zijn te verzekeren tegen hagelschade kosten hiervan zijn te overzien door niet te verzekeren heb je de keuze gemaakt om een risico te lopen. Het is krom om degene die zich niet verzekerd hebben te belonen d.m.v schadeloos stelling.

 • Almagro

  @Bennie Stevelink, ik ben het volledig met je eens. Wanneer er een verzekering voor is die ook al voor subsidie in aanmerking komt en je neemt dan liever het risico dan is dat een keuze van de ondernemer. Ik zag op tv een maisteler met een LTO manneke klagen dat de overheid niet anders kan dan betalen. Het komt bij de gemiddelde burger weinig overtuigend over, al helemaal wanneer je weet dat voor die mais ook elk jaar subsidie wordt betaald, ramp of geen ramp. Enkele glastelers zijn natuurlijk wel erg zwaar getroffen maar ik neem aan dat die verzekerd zijn, ik betaal 30.000 euro premie voor de brandverzekering maar neem toch het risico niet ondanks het gegeven dat ik waarschijnlijk nooit een uitkering krijg.

 • g.g

  bovenstaand klopt, alleen we zitten toch met zijn allen in EUROPA ?
  dan moet het wel zo zijn dat ieder land dezelfde regels hanteert

 • John*

  het meest pijnlijke is dat t lokaal is... als t hele land even nat of droog is komt dat terug in de opbrengstprijzen. daar hoef je je dan niet voor de te verzekeren. Dat gedeelte wat geoogst wordt gaat voor hogere prijzen weg. Nu zijn daar totale oogsten vernietigd door iets wat eens in de 1000 jaar voor komt... tja en dan dat verzekeren ik denk dat de meeste bedrijven al blij zijn met een winst van 150 euro per hectare (na aftrek privé) en om dan daarvan weer 100 euro uit te geven aan een verzekering is fors... ik wil niet zeggen dat de premie te hoog is of het risico te zwaar ingeschat maar vooral dat de gemiddelde prijzen van onze producten veel te laag zijn en niet meer in verhouding staan tot de kostprijs. Als er gemiddeld 1500 euro per hectare winst wordt geboekt zou een verzekeringspremie voor niemand een probleem zijn!.

 • Fans

  Ik wens alle getroffen boeren sterkte toe.

 • Insp.

  @Peerke1 en g.g
  In de overige landen in EUROPA is geen brede weersverzekering mogelijk en wordt daarvoor dus ook niet een deel (2/3) van de premie door de overheid vergoed.
  Dan kan ik me indenken dat de overheid eerder iets uitkeerd, de Nederlandse overheid heeft dat al gedaan. Je krijgt al 2/3 van de premie retour middels een subsidie.
  Ik krijg overigens ook niet 2/3 van mijn brandverzekering door de overheid vergoed. Waarom boeren dan wel?

 • melkveehouder .

  Heren/dames. Verdiep jullie eerst eens in de voorwaarden van de brede weersverzekering voordat jullie boeren veroordelen.@zents beheer: deze verzekering is niet zo simpel als een brandverzekering. Bij brand is het eenvoudig: er is brandschade en je krijgt dit vergoed. Dit ligt bij de weersverzekering nogal wat gecompliceerder. Ik las bijvoorbeeld dat de stas pas zou bijdragen bij bv een dijkdoorbraak. Als je de voorwaarden van de brede weersverzekering er op na slaat, dan kun je lezen dat er geen recht op uitkering bestaat als er een dijkdoorbraak in een gebied plaatsvindt. Óók niet als er op hetzelfde moment voldaan wordt aan de criteria van overvloedige neerslag uit de polis. Dat is maar één voorbeeld waarom de brede weersverzekering niet voldoet. We hebben meer aan een fatsoenlijk waterschapsbestuur dan aan een brede weersverzekering. Want hoe harder wij dweilen, des te verder draait het waterschap de kraan open. Het is met het huidige onderhoudsbeleid water naar de zee dragen.

 • fj_dijkstra

  Er word hier gesproken over de brede weersverzekering. Degene die dit als oplossing aandraagt heeft waarschijnlijk de voorwaarden nog niet gelezen? 100 mm in 48 uur geeft schadevergoeding maar zoals in omgeving 140mmin 72 uur niet. Je kunt op je klompen aanvoelen dat de schade vergelijkbaar is. De voorwaarden van deze verzekering moeten meer aansluiten bij de praktijk. Tot nu toe is de verzekering een wassen neus.

 • breukers1

  Op minder dan 10 km afstand valt de schade van collega akkerbouwers wel onder de nationale ramp status. Dit zijn EU landen. Moeten we van Dam en zijn kornuiten misschien naar groot Brittannië verbannen? Alles is inderdaad te verzekeren en een goed en bekwaam ondernemer maakt daarbij zijn eigen afwegingen en risicoanalyses. Echter, als deze door diverse (ook menselijke besluitvormingen aangaande het wel of niet vegen van watergangen en het te laat strijken van stuwen)factoren totaal anders uitpakken denk ik dat meer daadkracht en respect voor onze serctor van "ONZE" staatssecretaris toch wel op zijn plaats is. Het is weer zoals het gewoonlijk gaat. "Ze deden een plas (in de toch al grote blubberzooi) en alles blijft zoals het was".

 • JanWillemNatuur

  Ik begrijp wel een beetje dat van Dam het geen natuurramp noemt. Dat kost hem teveel geld. Wat hij echter niet ter sprake brengt is dat deze overvloedige regenval en steeds vaker onvoorspelbare weerpatronen te maken hebben met de klimaatverandering. De staat is veroordeeld om meer maatregelen te nemen tegen verdere opwarming van de aarde waardoor het klimaat steeds meer verstoord wordt. Van Dam houdt zijn mond hierover, terwijl de regering is opgedragen de bevolking beter voor te lichten over de klimaatverstoring door de mens en de gevolgen daarvan die overigens steeds duidelijker voelbaar worden...

 • mariapeel

  Hij Is zelf indirect de oor zaak door sloten niet of laat te vegen

 • pinkeltje

  Brede weersverzekering zitten inderdaad nogal wat haken en ogen aan. Dat lang niet iedereen daarvoor kiest is wel te begrijpen. Dus nogal sneu als het echt zo rigoureus mis gaat. Anderzijds, waar ligt de grens? Waar ligt de grens van het rampgebied? En zijn er ook percelen buiten het rampgebied waar de schade enorm is? Hebben die het nakijken? Ook wel geinig om iedere keer weer te horen dat regelingen van de overheid in alle lidstaten gelijk zouden moeten zijn. Vervolgens zijn er steeds meer mensen die niet wensen te horen dat er een maatregel komt omdat er is besloten de boel in de EU wat meer gelijk te trekken. Dan wil opeens iedereen het weer allemaal voor zichzelf bepalen.

 • melkveehouder .

  @Dijkstra. Gelukkig zijn er nog mensen als jij die zich wel de moeite nemen om zich in zaken te verdiepen voordat ze zich in een discussie mengen. Fijn!

 • Wisegay

  Regelrechte koude sanering, door van Dam en consorten.

 • w.mols1

  Als van Dam besluit de schade te vergoeden wil ik graag dat hij mij de betaalde premie voor verzekering ongeveer 100.000 euro over de laatste jaren ook terug betaalt . Immers die is niet nodig geweest als er zo ook een schade-uitkering geregelt wordt.

 • ceres

  toen heel nederland in een crises zat heeft de landbouw voor eenzeer groot deel nederland weer uit de crises geholpen nu heeft een groot deel van nederland is verzopen door de regen en hagel geeft Denhaag niets we hebben toch een Eu of niet

 • Bennie Stevelink

  @dijkstra, ik begrijp uit uw reactie dat LTO bezig is met de verkeerde belangenbehartiging. Ze moeten niet bij de staatssecretaris zijn om te pleiten voor een staatsvergoeding maar ze moeten zich inspannen om de voorwaarden van de weersverzekering te verbeteren.

 • melkveehouder .

  Nee Bennie, aanpassing van de voorwaarden heeft geen zin. De staatssecretaris moet allereerst een van de oorzaken verhelpen. Adequaat onderhoud aan de watergangen door de waterschappen. Het is niet uit te leggen dat ze in het zuidelijk deel van Nederland de beken ecologisch onderhouden omdat "uit onderzoek is gebleken dat dit geen invloed heeft op de afvoercapaciteit van beken", terwijl de boeren in het noordelijk deel van Nederland bij de jaarlijkse schouw van de watergangen een boete krijgen als de watergangen niet helemaal geveegd en uitgebaggerd zijn. Laat Jaco Geurts hier eens kamervragen over stellen. Het zijn immers toch veelal CDA politici die in de besturen van de (zuidelijke) waterschappen de beslissende stem hebben?

 • piethermus1


  Zelf heb ik een brede weersverzekering. Dat is een calamiteitenverzekering. Dwz dat je niet omvalt. Het eigen risico is 30%. Maar ik heb een dekking dat schade meegenomen wordt als het binnen etmaal er 50 mm regent. De Brede weersverzekering wordt steeds beter en aantrekkelijker.

 • Almagro

  @piethermus1, zeer goede ingezonden opinie bijdrage in de NRC. Dit zal de lezer die goed op de hoogte wil zijn om dan pas een mening te vormen zeker aan spreken. Ik zou zeggen, ook zoiets in de Telegraaf maar dan wat simpeler zodat die het ook snappen.

 • Jan van het Zand

  Van Dam stelt het scherp. Bennie Stevelink ook.
  Zit je met de problemen in dat gebied, dan verwacht je wel meer mededogen.
  De LTO trekt de kaart van de getroffen bedrijven en ondernemers. En dat is natuurlijk ook te begrijpen. Wat kun je anders verwachten van een belangenbehartiger.
  Nadat in 1995 het provinciehuis van Den Bosch niet bereikbaar was, omdat de autosnelweg onder water stond, zijn enorm veel waterwerken uitgevoerd om dat te voorkomen. Water vasthouden in het bovenstroomse gebied.
  De geschiedenis herhaalt zich. Bovenstrooms overstroomt het...

 • rdegronc

  Nee, ze kunnen beter het geld in het buitenland over de balk gooien.

 • Metske

  Deze staats secretaris is dus wel een ramp.
  Zolang het hun zelf maar niet overkomt.
  Politici willen niet beseffen wat er leeft en speelt binnen de agrarische sector en buiten hun eigen politieke wereldje.
  Van de brexit hebben zij nog niets geleerd.

 • Bennie Stevelink

  Wat hadden ze moeten leren van de Brexit @Metske? Het probleem waar iedereen me zit is dat de EU-hatende achterban van Wilders dat niet duidelijk maakt. Ze voeren steeds wisselende en tegenstrijdige argumenten aan waarmee zij zichzelf en elkaar tegenspreken.

 • breukers1

  Naar mijn mening is de schade als gevolg van hagel en storm inderdaad het risico van de ondernemer om zich daar al dan niet voor te verzekeren. Je weet immers dat het ieder jaar kan hagelen. Echter groot verschil met de wateroverlast is dat deze sinds de metingen zijn gestart (ik volg hierin de media) niet zo extreem zijn geweest als nu. Landbouwers in getroffen regio hebben zich de laatste tientallen jaren gewapend tegen juist de droogte die ons s 'zomers vaak weken aan een stuk parten speelt. Je hoort ons daarover ook niet klagen. Echter de brede weersverzekering die pas uitkeert na meerdere 10tallen procenten schade is juist in de getroffen gebieden nauwelijks in beeld. Het komt namelijk nooit in zulk extreme vormen voor. We zitten niet in de lager gelegen regio's van het land maar in het Brabants en Limburgs zandgebied waar normaliter iedere druppel regen in de zomer welkom is. Dit verklaart ook het deels begrijpelijke beleid van de waterschappen de laatste jaren. Waterafvoer tijdens de zomermaanden was niet zo nodig. Fout ingeschat door ons allemaal. Echter, ik vind het wel degelijk een nationale ramp status waardig.
  We zullen het zien!!

 • 200113528

  als er een bos brand uitbreekt en ons bedrijf verwoest word ben ik verzekerd middels brand verzekering. lijkt me met weer net zo. verder weet ik niet wat ik er van denken moet hier is het ook zeik nat. Maar als je het risico neemt om niet verzekerd te zijn moet je ook niet zeuren als er iets gebeurd.

 • MINNAARD

  Te belachelijk voor worden het is duidelijk eigen volk het laatst we worden overspoeld door vluchtelingen die hier alles aangereikt krijgen het COA smijt met geld maar onze gezondheidszorg, opvang voor ouderen en de boeren worden afgescheept met lulkoek.
  Die zogenaamde verzekeringen keren misschien net de minimale onkosten terug, wat betekend dat je dit jaar dus geen boterham verdient.
  ik denk dat onze regering ook vergeet dat we voor 80 miljard landbouwproducten exporteren. Kortom ook de overheid heeft belang bij een gezonde landbouw.

Laad alle reacties (29)

Of registreer je om te kunnen reageren.