Home

Achtergrond

Slechte regels zijn geen reden voor wetteloosheid

Tijdens een discussie tussen geleerde heren en dames ontstond het idee, dat we wel kunnen zonder regelgeving voor de biotechnologie. Maar zo eenvoudig zit de wereld niet in elkaar.

Terwijl staatssecretaris Sharon Dijksma in de Tweede Kamer uitlegde wat haar inzet zou zijn bij de komende vergadering van Europese milieuministers, bereidden zich in een belendend zaaltje in het perscentrum Nieuwspoort een selecte groep geleerde heren en dames voor op de officiële presentatie van de Trendanalyse biotechnologie. De auteurs hadden het 112 pagina's tellende rapport de prikkelende ondertitel 'Regelgeving Ontregeld' meegegeven. De boodschap was niet mis te verstaan: de huidige wetgeving voor biotechnologische toepassingen is volstrekt achterhaald.

Verbieden, vergunnen en ontheffen

Voorzitter Sybe Schaap van de Commissie Genetische Modificatie praatte de bijeenkomst losjes aan elkaar met een kwinkslagje hier en een anekdote daar.  Maar toen de deskundigen aan de haal gingen met wat in hun ogen misschien wel de juiste weg zou kunnen zijn in de toekomstige regelgeving, verscheen er een schaapachtige glimlach op zijn toch al vriendelijke gezicht. Daar moest hij toch even zijn pet als medewetgever opzetten. Schaap is namelijk behalve voorzitter van de Cogem ook nog lid van de VVD-fractie in de Eerste Kamer.

Hij vatte mooi samen hoe we in Nederland omgaan met situaties waar we niet zo makkelijk mee kunnen leven. Met verbieden, vergunnen en ontheffen.

'We komen er niet uit met een eenvoudige stellingname. Er is geen ontkomen meer aan'.

Rechter aan zet

En als de politici het zelf niet meer weten, leggen ze het bij de rechter op het bord. Dan moet die het maar regelen.

Zo zou het wat hem betreft niet moeten gaan, leek Schaap te zeggen. De commissie waarvan hij voorzitter is (Cogem) en de Gezondheidsraad, komen met ondersteuning van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid tot de conclusie dat er werk aan de winkel is. De bestaande regels - vooral toegespitst op genetische modificatie - zijn niet meer toereikend. Biotechnologie is in wilde ontwikkeling, zei Schaap. Nieuwe technieken kunnen worden toegepast bij mens, plant en dier. Het zal nog een hele klus worden iedereen gerust te stellen, aldus de senator. En de wetgever kan niet op zijn handen gaan zitten. "Hier krijgen we nog veel werk aan", zei hij. "We komen er niet uit met een eenvoudige stellingname. Er is geen ontkomen meer aan."

'We moeten niet een bom onder de politiek leggen'.

Wetenschappers liever zelf aan zet

En daarmee corrigeerde de Cogem-voorzitter toch een deel van het geluid dat in het bijzaaltje uit de mond van wetenschappers viel op te tekenen. Die hadden maar last van die regels. Het zou beter zijn als de wetenschappers onderling zouden bepalen waar de grenzen lagen. "Dit is niet meer in regels  te vatten", zei professor Peter van Tienderen van de Universiteit van Amsterdam.  Maar, zo nuanceerde professor Sjoerd Repping zijn collega Van Tienderen: "We moeten niet een bom onder de politiek leggen." Nee, dacht senator Schaap, dit zou niet het eind van de regelgeving zijn.

<em>Foto: ANP</em>
Foto: ANP

Of registreer je om te kunnen reageren.