Home

Achtergrond 14 reactieslaatste update:23 jun 2016

Noodsteun voor wateroverlast in buurlanden

In Frankrijk en Duitsland heeft de overheid financiële tegemoetkomingen en andere noodhulp beschikbaar gesteld voor de wateroverlast. In Vlaanderen is overleg over erkenning als algemene ramp. Nederland houdt vast aan de brede weersverzekering voor schade door overvloedige regen.

Volgens de Vlaamse Boerenbond heeft de overvloedige regen, die ook de laatste dagen nog steeds aanhoudt, alle belangrijke productieregio's in Vlaanderen getroffen. Verschillende delen in België zijn enkele malen achter elkaar overstroomd door de hoosbuien.

Het is volgens de bond te vroeg om gedetailleerde schadeberekeningen te maken. Daarbij gaat het niet alleen om waterschade, de warme en vochtige weersomstandigheden vormen volgens de bond ook een ideaal klimaat voor de ontwikkeling van ziekten en plagen. "De gewassen moeten dus dringend behandeld worden, maar heel wat velden zijn onberijdbaar. Daardoor zal nog extra schade ontstaan. Het is dus afwachten wat de uiteindelijke schadebalans wordt. Het is ook nog te vroeg om te voorspellen welke invloed dit zal hebben op de prijs van onze producten", aldus voorzitter Sonja de Becker.

"Intussen is het zaak om ervoor te zorgen dat de veroorzaakte schade zo goed en zo snel mogelijk kan worden vergoed. Ik reken er op dat het Vlaamse Rampenfonds, dat onder de bevoegdheid van minister–president Bourgeois valt, snel alle nodige informatie verzamelt zodat de Vlaamse regering op korte termijn een beslissing kan nemen over de erkenning als algemene ramp. Na erkenning kunnen dan schadedossiers worden ingediend. Ik heb de minister-president alvast gevraagd de procedure op te starten en er ook voor te zorgen dat bij erkenning, schadedossiers snel en efficiënt worden behandeld.''

Een man loopt met zijn laarzen in de hand door een overstroomde straat iin Montargis, Frankrijk.</p>
<p><em>Foto: ANP</em>
Een man loopt met zijn laarzen in de hand door een overstroomde straat iin Montargis, Frankrijk.

Foto: ANP

Franse minister op bezoek

Ook in Frankrijk is de schade nog niet te overzien. Wel is duidelijk dat een flink aantal velden met graan, aardappelen of vollegrondsgroente als verloren beschouwd moeten worden. Stéphane le Foll, de Franse minister van landbouw, nam vrijdag 17 juni poolshoogte in de Loiret, de streek rond Orleans waar enkele steden en dorpen en de omringende landerijen volledig onder water hebben gestaan. ''Getroffen boeren kunnen rekenen op de volledige mobilisering van de overheid", verklaarde de minister daarbij.

Inmiddels heeft die overheid voor 1.358 gemeenten – van de 35.000 – de status 'natuurramp afgekondigd. Dat betekent dat ook boeren en tuinders er een verzoek om schadevergoeding in kunnen dienen. Verder heeft Le Foll aangekondigd dat boeren die niet kunnen voldoen aan de eisen voor de toeslagrechten, bijvoorbeeld omdat hun land onder water staat, niet bang hoeven te zijn voor kortingen of boetes. Ook kunnen ze in aanmerking komen voor uitstel van sociale lasten en belastingen.
Inmiddels heeft de bond van telers van koolzaad- en eiwithoudende gewassen Orama de overheid verweten veel te veel eisen te stellen aan het uitbaggeren en uitdiepen van beken en rivieren. Daardoor kan het water bij hevige regenval niet weg.

Van Dam: geen andere steun dan brede weersverzekering

Er zijn geen andere middelen dan de brede weersverzekering om boeren te helpen tegen het extreme weer. Dat zei staatssecretaris Martijn van Dam van  Economische Zaken tijdens een debat in de Tweede Kamer.

"De brede weersverzekering kan boeren behulpzaam zijn bij de schade die is ontstaan door de vele regenval, maar dat geldt niet voor alle gevallen. Voor individuele bedrijven kan de klap groot zijn als ze door de vele regen en de voorspelde hoge temperaturen voor de komende dagen de oogst verloren zien gaan. Maar andere middelen dan de brede weersverzekering hebben we niet", aldus Van Dam. De brede weersverzekering wordt de komende tijd geëvalueerd.

Volgende week bezoekt hij een aantal getroffen boeren om hen een hart onder de riem te steken.

Modderravage in de straten van Simbach am Inn, Duitsland.</p>
<p><em>Foto: ANP</em>
Modderravage in de straten van Simbach am Inn, Duitsland.

Foto: ANP

Noodsteun voor Duitse boeren

Het verwoestende effect van de hevige regen van mei en begin juni in het zuiden en zuidwesten van Duitsland heeft de overheid in drie deelstaten ertoe bewogen met noodsteunmaatregelen te komen. Schade aan de veestapel, gewassen, gebouwen, machines en voorraden kan in Beieren uit een voor de situatie speciaal ingesteld noodhulpfonds worden gecompenseerd. Zwaar gedupeerde boeren krijgen op aanvraag, zonder bureaucratische rompslomp, een bedrag van €5.000 direct uitbetaald. In de sterkst getroffen regio wordt tot 80% en in uitzonderlijke gevallen tot 100% vergoed, elders tot 50% In alle gevallen geldt een ondergrens van €2.500 tot maximaal €50.000. Als de schade verzekerd had kunnen worden, wordt een korting toegepast van 50%. Volgens de voorlopige schatting van de overheid in de Zuid-Duitse deelstaat zijn 1.700 boeren getroffen en bedraagt de schade €10 miljoen.

In Baden-Württemberg wordt de schade in de agrarische sector geraamd op €12 miljoen, verdeeld over 2.500 bedrijven. Het landbouwministerie in deze zuidwestelijke deelstaat stelt €7 miljoen ter beschikking.

In Noordrijn-Westfalen heeft het noodweer vooral huisgehouden in de Rijnregio. Bij een schade van minimaal €10.000 wordt op 'onbureaucratische wijze', net als in Beieren, direct €5.000 ter beschikking gesteld.

Op basis van cijfers van verzekeringsmaatschappij Vereinigte Hagel is het door het noodweer beschadigde areaal met gewassen in Duitsland 87.000 hectare. Vereinigte Hagel raamt de schade van het bij de maatschappij verzekerde areaal op minstens €30 miljoen. Veel boeren zijn echter niet verzekerd, of niet voldoende, waardoor de totale schade ongetwijfeld een stuk hoger is.

Door Ruud Peijs, Wim Verseput en Mariska Vermaas.

Laatste reacties

 • robbertbogers

  Daar waar andere landen hun boeren ondersteunen, hebben ze hier zogenaamd geen middelen. Langs de getroffen boeren gaan om een hart onder de riem te steken is goed voor de PR van de regering, maar eigenlijk zeggen ze tegen die boeren: het is erg jammer, maar we gaan je echt niet helpen, ook al ga je failliet. Dezelfde overheid is tevens veroorzaker van het waterprobleem: waterschappen hanteren steeds hogere peilen, verzuimen belangrijk onderhoud en voordat de (nood)pompen gaan draaien is het kwaad al geschied. Meneer Van Dam: zeg gewoon eerlijk dat u minder boeren wilt in Nederland in plaats van dit theater op te voeren.

 • info36

  Wat een waardering voor de Nederlandse land en tuinbouw van de overheid! Diepe schande!

 • mariapeel

  Weer schandalig die van dam weg schoppen

 • trekker

  Dat is wáár, de Waterschappen lachen ons gewoon vierkant uit, ze zeggen dat ze het erg vinden voor ons maar ze doen er totaal niets aan om de waterschade te voorkomen, als je goeie vragen stelt wordt je boos aangekeken, krijg je géén antwoord en praten ze er overheen door je te negeren, hoe minderwaardig wil je het hebben. Waardeloze inloopavonden, verloren tijd, want je schiet er geen zak mee op. Ze hebben ons al jarenlang bewust onder water laten lopen, wij hebben er foto's en films van, maar hun verzekering zegt geen aansprakelijkheid te erkennen en dus niet tot schadeloosstelling over te gaan, onze schoven zijn al jarenlang verloren gegaan dankzij waterschap, hoe kan een boer dit volhouden? niet dus, en dáár wachten ze nu juist op, want het was 28 jaar geleden al bepaald dat álle boeren in Brabant moesten verdwijnen, simpel, ze moeten allemaal weg, dus als ze ons zó uitmergelen dan komen ze vanzelf, op een simpele manier, van alle boeren af, hier zijn we dus mooi klaar mee, maar je zou bijna wensen dat er eens een goede hongersnood zal komen, misschien dat ze dán iets dankbaarder zullen worden dat er nog hardwerkende boeren zijn die vele monden willen voeden en zich een slag in de rondte werken om een goede oogst af te leveren, en áls dan ook die páár monopolisten in ons land géén kans meer krijgen om de boeren de nek om te draaien door ze af te zouten met vooroorlogse prijzen, maar een reële vergoeding voor hun producten te bedingen, dan kán het nog goed komen.

 • trekker

  Zojuist gehoord dat de brede weersverzekering iemand gewipt heeft omdat ook die al enkele jaren onder water stond dankzij wanbeleid van Waterschap, die moest overstappen naar de nu nog enige brede weersverzekering die er nog over was, maar voor hoelang? ook die zal ooit zeggen, bekijk het maar, wij gaan jouw oogst niet ieder jaar op rij vergoeden, dat kan toch zo niet door blijven gaan? Hoe moet het dan verder? en wie kan dan nog die peperdure verzekering opbrengen? dat kun je niet betalen van oogsten die jaar op jaar mislukken door té veel water uit de sloten die overlopen op je akkers en je gewassen vernietigen. Dus ook hier moet de overheid helpen vinden wij. Ze willen toch zo graag één EU met dezelfde regels en wetten? dan behoort dit er ook bij, zo niet dan uit de EU stappen.

 • wienbemelmans

  Het komt elke keer weer uit je moet hier niks verwachten van de regering ze laten de
  boeren hier gewoon barsten je ziet het bij de varkens houders de aardappel boeren
  de koeien alleen mooi praten en voor de rest niks. en de waterschappen doen flink mee
  veel vergaderen en dikke onkosten rek, sturen wat is het land hier ver afgezakt het is
  gewoon een welvaarts probleem de boeren moeten weg een enkele natuur boer de
  rest krijgen we in de supermarkt.

 • waldpyk

  Vroeger in een niet zo heel ver verleden liet ik mijn vader altijd weten dat ik het hem kwalijk nam😉 dat wij niet in het prachtige Brabant of Limburg boer waren. Een vroeg voorjaar, prachtige heuvels , prachtige mais enz.
  Nu ben ik niet meer zo zeker van mijn zaak, een veranderend klimaat, incompetente Waterschappen (is trouwens een nationaal probleem).
  Vanuit het hoge noorden kan ik U getroffen collegas alleen moreel steunen

 • vd meer

  @robbertboggers en @wienbemelmans, jullie slaan de spijker op z'n kop!!!

 • Storm

  Als de overheid het als een ramp aanmerkt is er wel schadevergoeding mogelijk.

 • piethermus1

  Zeg nou eens eerlijk.... Hoe vaak hebben jullie gewasschade gehad a.g.v. extreme buien door klimaatverandering? Ik in 1998, 2001, 2002, 2005, 2006, 2013, 2015. En dan zal ik nog wel een jaar vergeten hebben. En omdat het ook slim is om de buitenwereld het te vertellen schreef ik een opiniestuk in Trouw op 14 sept. http://www.trouw.nl/tr/nl/5009/Archief/article/detail/4141624/2015/09/14/Klimaatverandering-is-geen-ondernemersrisico.dhtml

 • ...............

  Van Dammetje houdt goed woord, hij zit er niet voor de boeren!

 • robbertbogers

  Nou Piet, ik denk dat je nog wel wat jaren vergeten bent...wat dat betreft zitten wij niet bepaald in de goede hoek.

 • Sjarlie

  in ons Buurland Belgie, waar ik hemelsbreed 500 meter vandaan zit worden de boeren op de schouders gedragen en hebben veel respect van de politici en het volk, (want velen verdienen er dik aan) zodoende krijgen ze extra steun voor de varkens,koeien en nu voor de wateroverlast.

 • jop

  Het probleem met de brede weersverzekering is dat je schade vergoed krijgt als je in een etmaal een extreme hoeveelheid neerslag krijgt. Maar niet als je dag in dag uit regen hebt zoals nu, maar niet aan die criteria van extreme regenval voldoet. Vijf dagen van dertig mm geeft ook veel schade. En de verzekering is niet goedkoop. Voor sommigen niet te betalen en dus niet verzekerd. Wel ligt bij de ondernemer de verantwoordelijkheid om te zorgen voor een goede drainage en aanpak van zwakke plekken in een perceel.

Laad alle reacties (10)

Of registreer je om te kunnen reageren.