Foto: Bert Jansen AlgemeenAchtergrond

Nieuwe impuls voor sanering asbest

De sanering van asbestdaken moet in een versnelling komen, om te zorgen dat er in 2024 geen asbestdaken meer zijn.

Staatssecretaris Sharon Dijksma (Infrastructuur en Milieu) heeft donderdag aangekondigd dat een breed samenwerkingsverband (met onder andere provincies, gemeenten, landbouwbedrijfsleven en verzekeraars) initiatieven moet ontwikkelen om de sanering te versnellen.

In alle sectoren nemen eigenaren van asbestdaken een afwachtende houding aan, zegt Erik Lievers, milieugedeputeerde in Overijssel, die samen met zijn Limburgse collega Daan Prevoo het voortouw zal nemen bij het uitdragen van saneringsplannen. Limburg en Overijssel hebben al veel ervaring met sanering.

Lievers zegt dat wachten op een betere regeling niet zal lonen. Het aantal particulieren en bedrijven die aanspraak willen maken op de subsidieregeling voor de sanering van asbestdaken (€4,50 per vierkante meter, met een maximum van €25.000 per adres), neemt alleen maar toe en het beschikbare geld niet.

Rood-voor-rood-asbestregeling ontwikkeld

Lievers ziet dat boeren die zich verder ontwikkelen, de financiering voor sanering wel met de bank kunnen regelen. Maar stoppers hebben een ander probleem. Zij krijgen van makelaars te horen dat hun onroerend goed moeilijker te verkopen is en van verzekeraars dat het moeilijker te verzekeren wordt. Daarnaast is er op het platteland een grote groep particulieren die boerderijen met bijbehorende gebouwen met asbestdaken hebben gekocht. Ook zij moeten hun daken saneren.

Lievers ziet mogelijkheden in een door de Twentse gemeente Tubbergen ontwikkelde rood-voor-asbestregeling. Een gebouw met asbestdak wordt gesloopt, waarvoor elders een nieuw gebouw kan worden gebouwd. De gemeente faciliteert de nieuwbouw met een vergunning. Op die manier kan de sloop van bestaande gebouwen met asbestdaken mede worden gefinancierd, zonder extra overheidsgeld.

Verschillende subsidiestromen samenbrengen

Staatssecretaris Sharon Dijksma zegt dat verplichte sanering voor de agrarische sector op een moeilijk moment komt. “Maar juist in moeilijke tijden moet je slimme constructies bedenken om zaken te realiseren. Misschien kunnen we verschillende subsidiestromen samenbrengen.”

De staatssecretaris toonde zich niet onder de indruk van een pamflet van de Nijmeegse hoogleraar Ira Helsloot, die vindt dat te veel heisa wordt gemaakt van de asbestsanering. “Over hoeveel asbestdoden hebben we het per jaar. Daarbij komt: de daken zullen toch een keer moeten worden vervangen, dus die kosten zijn er sowieso.”

Asbestdaken zijn vanaf 2024 verboden. “Om over 8 jaar alle daken vrij te hebben van asbest, moeten we nu echt vaart maken”, vindt Dijksma.

Tot nu toe zijn 1.758 subsidieaanvragen binnengekomen van bedrijven en huiseigenaren om asbestdaken te saneren. Daarmee is een subsidie van €4,7 miljoen gemoeid.  De subsidie is bedoeld voor daken van meer dan 35 vierkante meter. De subsidie bedraagt maximaal €25.000 per adres.

Beheer
WP Admin