Home

Achtergrond

Tweede kans op toelating glyfosaat

De Europese lidstaten krijgen een tweede kans om te beslissen over de toelating van de onkruidbestrijder glyfosaat. Op 23 of 24 juni zal het comité van beroep een nieuwe beslissing nemen. Dat heeft de Europese Commissie dinsdagmiddag besloten.

Een hoge ambtenaar van het directoraat-generaal voor gezondheid zegt dat daarmee een 'echte kans ontstaat om beweging te krijgen in het standpunt van de lidstaten'.

Hij verwacht dat lidstaten die zich tot nu toe niet voor of tegen toelating uitspreken, over twee weken wel een keuze zullen maken, waardoor er mogelijk toch een vereiste gekwalificeerde meerderheid voor de toelating ontstaat.

Europese Commissie noch de Europese lidstaten hebben een idee wat de effecten op het milieu zijn, als onkruidbestrijder glyfosaat niet wordt toegelaten. Er is geen studie gedaan naar het milieueffect. Een van de belangrijkste toepassingen van glyfosaat is het vermijden van grondbewerking.

Aannemelijk dat glyfosaat wordt toegelaten

De Europese Commissie vreest dat de alternatieven uit oogpunt van duurzaamheid en milieueffect slechter scoren dan glyfosaat, terwijl er in de ogen van de Europese Commissie deugdelijke wetenschappelijke onderbouwing ontbreekt voor de stelling dat de werkzame stof kanker bij de mens kan veroorzaken bij normaal gebruik.

Als de lidstaten geen gekwalificeerde meerderheid bereiken (16 lidstaten die gezamenlijk 65% van de bevolking representeren) in het comité van beroep, dan moet de commissie zelf een besluit nemen voor 30 juni. Gezien de positie van de Europese Commissie tot nu toe, is het aannemelijk dat de werkzame stof wordt toegelaten.

Vervolgens hebben de lidstaten overigens binnen hun eigen gewasbeschermingsmiddelenbeleid de mogelijkheid toepassingen met glyfosaat te verbieden of te beperken.

Probleem in Brussel neergelegd

Als de toelating van glyfosaat niet wordt verlengd, zal dat geen gevolgen hebben op de invoer van producten waarop de onkruidbestrijder is toegepast, zegt een technisch specialist van de Europese Commissie die niet bij naam wil worden geciteerd. Dat betekent dat de invoer uit Noord- of Zuid-Amerika van genetisch gemodificeerde soja of mais als grondstof voor veevoer niet aan strengere voorschriften wordt verbonden.

De Europese Commissie zit met de kwestie danig in de maag, vooral omdat de lidstaten het politieke probleem in Brussel neerleggen. Europees Commissaris Vytenis Andriukaitis heeft vorige week geprobeerd de bal bij de lidstaten te leggen, maar dat heeft niet geleid tot de door hem gewenste uitkomst. Bij de stemming was alleen Malta tegen toelating, maar de 20 voorstemmers legden te weinig gewicht in de schaal om tot een gekwalificeerde meerderheid te komen.

Of registreer je om te kunnen reageren.