Home

Achtergrond

Glyfosaatdiscussie is voorbode voor discussie over andere middelen

Enkele dagen voordat de valbijl zou neerkomen, besloot de Europese Commissie de toelating van onkruidbestrijder glyfosaat te verlengen. Het besluit is door land- en tuinbouworganisaties met instemming ontvangen.

De toelating voor 1,5 jaar betekent niet meer dan dat de discussie over de toelating even tot rust komt. Over een jaar zal het debat weer in volle hevigheid losbarsten.

Het wachten is op het oordeel van Echa, het Europese agentschap voor chemische grondstoffen, dat een nieuwe beoordeling maakt over de gezondheidseffecten van glyfosaat. Zelfs als Echa ondubbelzinnig meldt dat glyfosaat geen gevaar oplevert voor de volksgezondheid, blijft altijd nog de beoordeling van het internationaal agentschap voor kankeronderzoek van wereldgezondheidsorganisatie WHO boven de markt hangen. Het IARC oordeelde vorig jaar dat glyfosaat waarschijnlijk kankerverwekkend is (net als tal van andere stoffen, die overigens nog gewoon toegelaten zijn, zoals nicotine of alcohol).

Houding Frankrijk zorgt voor veel ergernis

De discussie over de toelating van glyfosaat en de houding van met name Frankrijk en Duitsland in dit dossier heeft tot veel ergernis geleid. Hoewel het niet uit de notulen van de Europese Commissie is terug te halen, is het wel duidelijk dat er veel onbegrip heerst over het feit dat de lidstaten zich niet wensen te laten leiden door wat wetenschappers - nota bene in opdracht van de Europese instituten - hebben vastgesteld over de schadelijkheid van glyfosaat.

Hulpstof POE tallowamine verbieden

De Europese Commissie wil de toepassing van de onkruidbestrijder verder aan banden leggen en middelen waarin glyfosaat tegelijk wordt gebruikt met de hulpstof POE tallowamine verbieden. Dat verbod moet door de lidstaten worden uitgevoerd. De discussie over glyfosaat is een voorbode van wat er in de nabije toekomst gebeurt bij de hernieuwde toelating van andere middelen.

Greenpeace: alle middelen uit productieketen aardappelen

Greenpeace, die de toelating van glyfosaat blijft bestrijden en meer mechanische methoden bepleit, heeft eerder dit jaar gesteld dat alle in haar ogen schadelijke bestrijdingsmiddelen uit de productieketen van aardappelen, groenten, fruit en sierteelt moeten worden gebannen. Onder de categorie schadelijk vallen alle middelen waaronder bijen of andere nuttige organismen, middelen die de drinkwaterkwaliteit aantasten, die kankerverwekkend zijn of schadelijke effecten hebben op de erfelijkheid of de voortplanting en middelen die hormoonverstorend kunnen zijn.

Op die lijst staan behalve glyfosaat onder meer neonicotinoïden en organofosfaten.

Of registreer je om te kunnen reageren.