Home

Achtergrond

Gemengde reacties op voorstel toelating glyfosaat

Industrie, politiek en milieuactiegroepen reageren met gemengde gevoelens op het voorstel van de Europese Commissie om onkruidbestrijder glyfosaat voorlopig toe te laten.

De Europese Commissie stelt voor glyfosaat voor een periode van 12 tot 18 maanden toe te laten in afwachting van een nieuwe wetenschappelijke beoordeling door het Europees agentschap voor chemicaliën (Echa).

Industrie vreest precedentwerking

De industrie, vertegenwoordigd in de Glyphosate Task Force, zegt blij te zijn met de inspanningen van de Europese Commissie om uit de impasse te komen. Tegelijk vreest ze voor precedentwerking. Met dit besluit wordt het hele raamwerk voor toelating van werkzame stoffen doorkruist.

De Glyphosate Task Force vindt dat de huidige toelatingssystematiek voldoende waarborgen biedt om tussentijds een middel uit de handel te nemen, als daarvoor wetenschappelijk bewijs is. Volgens de taskforce is het niet nodig voor de beoordeling door Echa de bestaande toelating slechts voor een korte periode te verlengen.

Uitingen politici variëren van 'teleurstelling' tot 'overwinning'

Het Europees parlement heeft vorige maand een resolutie aangenomen, waarin de toelating voor een periode van 7 jaar werd bepleit. Dat lijkt inmiddels achterhaald.

De sociaaldemocraten in het parlement spraken woensdag 1 juni hun teleurstelling uit over het gebrek aan daadkracht bij de lidstaten in het permanent comité voor planten, dieren, voeding en veevoer (Scopaff), waar het besluit over de toelating wordt genomen. De christendemocraten in het parlement vinden glyfosaat te belangrijk voor de landbouw om het zonder juiste onderbouwing niet langer toe te laten. Volgens Mathias Groote (sociaaldemocraten) is het voorstel van de Europese Commissie slechts uitstel van executie.

GroenLinks noemt het een overwinning voor de gezondheid van de Europeanen en een tik op de neus voor de industrie. Europarlementariër Bas Eickhout hoopt dat het gebruik van glyfosaat kan worden verminderd, vooruitlopend op een totaal verbod.

Greenpeace: alleen maar ander etiketje

Greenpeace zegt dat de Europese Commissie het oorspronkelijke voorstel voor toelating van een ander etiketje voorziet. De milieu-actiegroep wil een totaal verbod op glyfosaat.

Of registreer je om te kunnen reageren.