Home

Achtergrond

EU-Commissie wil tijdelijke toelating glyfosaat

De 28 lidstaten van de Europese Unie nemen maandag 6 juni een besluit over de tijdelijke toelating van onkruidbestrijder glyfosaat, vooral bekend onder de merknaam Roundup.

De Europese Commissie stelt voor glyfosaat voor een periode van 12 tot 18 maanden toe te laten. Tegelijk zal het Europese agentschap voor chemicaliën (Echa) kijken naar de kankerverwekkendheid van de werkzame stof.

Vytenis Andriukaitis, Europees Commissaris van Gezondheid en Voedselveiligheid, zei woensdag 1 juni in Brussel dat hij ervan uitgaat dat de 28 EU-lidstaten het voorstel zullen overnemen. Mocht dat niet zo zijn, dan vraagt de Europese Commissie het Europese beroepscomité om een oordeel.

Verbod op PAO-tallowamine in de maak

Andriukaitis bereidt ook een besluit voor om hulpstof PAO-tallowamine te verbieden, zoals het Europees Parlement eerder vorige maand in een resolutie heeft gevraagd.

Verder wil de Europese Commissie het gebruik van glyfosaat beperken als middel dat wordt toegepast voor de oogst van granen. Door de toepassing van glyfosaat vlak voor de oogst in granen kan onkruid in granen (tarwe, gerst) worden gedood, zonder dat het graan daar zelf onder lijdt. De Europese Commissie wil ook het gebruik in publiek toegankelijke terreinen (parken, speeltuinen en dergelijke) aan banden leggen.

Lidstaten bevoegd om glyfosaat niet toe te laten

Andriukaitis zegt dat de Europese Commissie duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen wil aanmoedigen, hoewel de verantwoordelijkheid daarvoor bij de lidstaten ligt. De Commissaris benadrukte in zijn toelichting dat de lidstaten zelf de bevoegdheid hebben om middelen met glyfosaat als werkzame stof wel of niet toe te laten. De toelating door de Europese Commissie verplicht lidstaten niet het middel ook in hun land als werkzame stof toe te laten. Omgekeerd is het zo dat werkzame stoffen die geen Europese toelating hebben, niet door lidstaten mogen worden goedgekeurd.

Vytenis Andriukaitis</p>
<p><em>Foto: ANP</em>
Vytenis Andriukaitis

Foto: ANP

Van de 28 lidstaten heeft alleen Zweden niet ingestemd met het oordeel van de Europese Voedselveiligheidsautoriteit dat het middel bij normaal gebruik niet kankerverwekkend is.

Geen meerderheid tegen toelating

De Europees commissaris leek er niet van overtuigd dat het besluitvormend comité (Scopaff, permanent comité voor planten, dieren, veevoer en voeding) tot een gekwalificeerde meerderheid komt. Eerder besloot de Europese Commissie een voorstel niet in stemming te brengen, omdat er geen gekwalificeerde meerderheid was (een meerderheid van de lidstaten die samen tenminste 65% van de bevolking vertegenwoordigen).

Duitsland wil niet voor stemmen, Frankrijk en Zweden zijn tegen. Van een aantal andere landen is onduidelijk welke positie zij innemen. Nederland is (onder voorwaarden) voor toelating. Andriukaitis vindt dat bij de hernieuwde toelating niet het politieke oordeel, maar de wetenschappelijke feiten de doorslag moeten geven.

Of registreer je om te kunnen reageren.