Home

Achtergrond 7305 x bekeken 4 reacties

'Brexit: grote onzekerheid voor Britse boeren'

Voor Britse boeren breken onzekere tijden aan, volgens de Britse agrarische media. Ook in andere Europese landen wijst de agrarische vakpers op de mogelijke nadelige gevolgen van de Brexit.

'Meer dan 40 jaar hebben Britse boeren kunnen rekenen op subsidies uit het Europese landbouwfonds en op belangrijke exportmarkten in Europa met vrije toegang tot 500 miljoen consumenten. Maar de dramatische uitkomst van het referendum heeft een enorme onzekerheid gecreëerd over de toekomst van de landbouwsteun, de regulering en toegang tot de EU-eenheidsmarkt en tot migranten-werkers, waarvan de Britse landbouw zwaar afhankelijk is.' Dat schrijft Farmers Weekly, het Britse zusterblad van Boerderij.

Premier Cameron, die inmiddels zijn aftreden heeft aangekondigd, heeft gezegd dat een agrarisch steunsysteem voor de Britse boeren 'op een ordelijke manier in stand zal blijven'.</p>
<p><em>Foto: ANP</em>
Premier Cameron, die inmiddels zijn aftreden heeft aangekondigd, heeft gezegd dat een agrarisch steunsysteem voor de Britse boeren 'op een ordelijke manier in stand zal blijven'.

Foto: ANP


'Gedurende de campagne heeft het plattelandsministerie Defra voortdurend gezegd dat er geen plan B is voor de landbouw. Maar premier Cameron (die inmiddels zijn aftreden heeft aangekondigd) heeft gezegd dat een agrarisch steunsysteem voor de Britse boeren 'op een ordelijke manier in stand zal blijven'. De boeren verwachten dat Cameron zijn belofte houdt en dat het ministerie van landbouw hetzelfde niveau steun gaat bieden dat we nu hebben, of zelfs meer dan dat.' Farmers Weekly wijst er op dat de eigen poll al weken liet zien dat de boeren in meerderheid voor Brexit zouden stemmen.
De dramatische uitkomst van het referendum heeft een enorme onzekerheid gecreëerd over onder meer de toekomst van de landbouwsteun, waarvan de Britse landbouw zwaar afhankelijk is. Dat schrijft het Britse vakblad<a title="Farmers Weekly" href="http://www.fwi.co.uk/news/dramatic-brexit-vote-spells-huge-uncertainty-for-uk-agriculture.htm"> Farmers Weekly</a>. <br /><em>Foto: ANP</em>
De dramatische uitkomst van het referendum heeft een enorme onzekerheid gecreëerd over onder meer de toekomst van de landbouwsteun, waarvan de Britse landbouw zwaar afhankelijk is. Dat schrijft het Britse vakblad Farmers Weekly
Foto: ANP
<em>Illustratie: ANP</em>
Illustratie: ANP

Schotland: nieuw referendum over afscheiding mogelijk

De National Farmers Union of Scotland, waar overweldigend voor behoud van het EU-lidmaatschap is gestemd, vindt dat de uitslag enorme gevolgen heeft voor de Schotse landbouw en voedingsindustrie. Voorzitter Allan Bowie: "De dramatische gebeurtenissen van de laatste paar uur luiden een periode van grote onzekerheid in. Landbouw vormt het hart van het Schotse platteland en onze focus ligt er heel sterk op om te verzekeren dat we een winstgevende en concurrerende sector in Schotland kunnen houden. Er woedt nu al een fel debat over wat het referendum betekent voor een eventuele toekomstige stem over Schotse onafhankelijkheid. Wij zullen daarin zeker onze stem laten horen."

De Country Land & Business Association (CLA), die 33.000 landeigenaren in Engeland en Wales vertegenwoordigt, stelt dat Brexit 'enorme uitdagingen maar ook belangrijke kansen biedt'. Ook CLA-voorzitter Ross Murray vindt dat de regering de boeren al snel moet beloven dat de steun uit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) 'ongebroken en onveranderd' doorgaat tot minstens december 2020. Ook zal de regering moeten lobbyen voor vrije toegang tot de markt in de EU, zonder belemmeringen en zonder tarieven.

Ierland: daling koers Britse pond meteen voelbaar voor boer

De Irish Farmers Journal stelt dat het eerste gevolg voor Ierse boeren en exporteurs de daling van de koers van het Britse pond tegenover de euro is. ''Dat maakt Ierse export naar Groot-Brittannië duurder en minder concurrerend. Ierland en Groot-Brittannië begeven zich nu op onbekend terrein. Maar gezien het gemeenschappelijk belang in de handel tussen de EU en Groot-Brittannië hopen we dat een goede wederzijdse overeenkomst uit de bus kan komen."

Voorzitter Joe Healy van de Irish Farmers Association zegt op zijn beurt 'met enorme teleurstelling over de uitslag van het referendum' dat de Ierse regering nu onmiddellijk in actie moet komen om de zorgen in de  landbouw en de agrifoodsector over de gevolgen weg te nemen. ''De uitslag heeft enorme implicaties voor de Ierse landbouw en voedingssector. De regering moet een duidelijk signaal afgeven dat de onderwerpen die van groot belang zijn voor de sector, de handelsrelatie met Groot-Brittannië en Noord-Ierland en het EU-budget, centraal zullen staan in de onderhandelingen met de Britten."

Frankrijk: financiële gevolgen voor rekening Britse boer

De Franse agrarische site agrisalon.com wijst er op dat Groot-Brittannië op dit moment een nettobijdrager aan het EU-budget is, met in 2014 een bijdrage van €11,34 miljard en ontvangsten ter hoogte van €6,89 miljard. 'Het vertrek van dit land uit de EU betekent dat het saldo door andere landen geabsorbeerd moet worden. Dat kan ertoe leiden dat de landbouwsteun omlaag moet. Het moet niet zo zijn dat Frankrijk die rekening moet gaan betalen. Die financiële gevolgen zijn gereserveerd voor de Britse boeren. Een ander gevolg is dat de EU door het vertrek van de Britten één liberaal land minder telt. Waar de minister van landbouw met zijn collega's moet onderhandelen, bijvoorbeeld over een regulering van de overproductie in de zuivel, kan dat meetellen.'

Duitsland: vrees voor handelsbelemmeringen

Het Duitse vakblad TopAgrar wijst er onder meer op dat Groot-Brittannië 460.000 ton kaas importeert uit Ierland, Frankrijk, Denemarken en Duitsland. 'Bovendien is het land met 60.000 ton de op vier na grootste importeur van boter in de EU', aldus dit blad, dat grote problemen vreest van de veranderingen in het handelsregime, zoals nieuwe tolheffingen. TopAgrar brengt tegen deze achtergrond een grafische weergave van de im- en -export van voeding vanuit Duitsland naar het Verenigd Koninkrijk en omgekeerd.

Agrarzeitung gelooft dat de gevolgen voor in ieder geval het landbouwbudget van de EU eerder gering zullen zijn. Maar een schok blijft de brexit wel. 'Vooral de beurzen en het zelfbesef van de leidende Europa-politici worden door de stembusuitslag door elkaar geschud.'

Denemarken: goed akkoord met Britten tot stand brengen

Het Deense bondsorgaan Landbrugsavisen laat chef-econoom Frank Øland van federatie L&F aan het woord. "Nu moeten alle goede krachten eraan werken om een akkoord tot stand te brengen, waarmee Groot-Brittannië zo dicht bij de binnenmarkt komt als mogelijk", meent de econoom. Hij wijst er op dat Groot-Brittannië niet zelfverzorgend is en gedwongen is om producten te importeren.

Ruud Peijs en Wim Verseput

Laatste reacties

 • Bertus Buizer

  De aanvoerder van het Brexit-kamp heeft de bevolking een volstrekt irreëel en leugenachtig verhaal voorgehouden. De jongere generaties zijn de dupe. Een groot aantal Engelsen zet nu in op een nieuw referendum. Noord-Ierland en Schotland leggen zich niet bij de pyrrusoverwinning van het Brexit-kamp neer. Kortom, Engeland is op vrijdag 24 juni ontwaakt als een Verdeeld Koninkrijk in plaats van een Verenigd Koninkrijk, zoals ik vanmorgen in een ochtendkrant las.
  Een pluspunt vind ik dat de kans dat er een #TTIP komt nu aanzienlijk kleiner is geworden. En ondanks de sterke devaluatie van het britse pond, zal de EU landbouw van Brexit kunnen profiteren. Er gaat namelijk geen landbouwsubsidie meer naar Engeland en de door de VS gesmeerde Engelse lobbymachine in Brussel komt tot stilstand. De EU heeft nu een lastpost minder om tot een duurzame, ggo-vrije landbouw te komen. In een heel aantal andere opzichten is het jammer dat het tot een Brexit gekomen is. Maar andere EU-landen kunnen er zeker van leren. En ik hoop en vermoed dat het de populistische partijen zetels gaat kosten. Zij hebben dat dan over zichzelf afgeroepen. Daarom niet getreurd!

 • alco1

  Natuurlijk is een Brexit niet goed.
  Men moet zich echter afvragen hoe de vruchtbare ontwikkeling tot een Brexit is ontstaan.

 • Zents beheer

  Tijd om Europa te hervormen om uiteindelijk tot een Europa 2.0 te komen welke toekomst bestendig is . Duidelijk omschrijven waar Europa wel over gaat en waar over vooral niet. Zie het als een soort Vereniging van Eigenaren VVE. Het hele complex (Europa) gaat over bv de gangen, lift en parkeergarage en omgeving. Hier over maken we afspraken over regels en bekostiging. De VVE heeft niets achter de voordeur van de verschillende bewoners te zoeken. Een VVE heeft een slagvaardig bestuur en een beperkt budget voor bv de tuinman en de portier.
  Elke bewoner profiteert en draagt bij aan het collectief belang maar blijft baas in eigen huis. Zo simpel is het natuurlijk niet maar het helpt om eens terug te gaan naar waar het ooit begonnen is. Europa als superstaat gaat niet werken en zal vervreemden van diegenen waar het allemaal om te doen was : De Europeanen.

 • Bennie Stevelink

  Het problemen is dat er veel eisen aan de EU worden gesteld die tegenstrijdig aan elkaar zijn. Men wil geen Europese regels maar wel een vrije markt. Dat gaat niet lukken omdat een vrije markt alleen kan bestaan bij eerlijke concurrentie. Dus moeten er afspraken gemaakt worden over milieu, dierwelzijn, arbeidsrechten, veiligheidseisen, nationale subsidies, enz.

  Men wil democratie maar ook nationale zeggenschap. Dat gaat ook niet samen. Nationale zeggenschap betekent dat besluiten worden genomen door nationale regeringen die afspraken met elkaar maken waar de burger geen controle op heeft. Dit wordt als ondemocratisch ervaren. Democratie betekent dat er een Europees bestuur is die rechtstreeks door de burgers is gekozen en bevoegd is om besluiten te nemen over de nationale regeringen heen. Dit tenkoste van nationale zeggenschap.

  Men wil nationale zeggenschap maar ook effectief bestuur. Dat gaat ook niet samen. Nationale zeggenschap betekent dat besluiten worden genomen op basis van consensus (iedereen is het er mee eens). Het gevolg is dat wanneer slechts één lidstaat het niet eens is geen besluit genomen kan worden. Het gevolg is besluiteloosheid of onwerkbare inefficiënte compromissen. Besluitvorming op basis van meerderheid is veel slagvaardiger. Maar dan kan het wel gebeuren dat besluiten genomen worden waar sommige lidstaten het niet mee eens zijn.

Of registreer je om te kunnen reageren.