Home

Achtergrond 1 reactie

Brazilië is wereldkampioen middelengebruik

Brazilië is wereldwijd de grootste gebruiker van gewasbeschermingsmiddelen. Veel middelen die in de EU en de VS verboden zijn, mogen daar wel worden gebruikt. De procedures voor toelating zijn lastig, maar een middel verbieden valt ook niet mee.

Volgens de Braziliaanse landbouwkundige onderzoeksinstelling Embrapa groeide het landbouwareaal in Brazilië de afgelopen 40 jaar met 80%. Het gebruik van middelen steeg in diezelfde periode met 700%. Volgens de voedsel- en landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) werd in 2013 in Brazilië 355.000 ton middelen gebruikt. Het grootste deel hiervan, 240.000 ton, zijn herbiciden of onkruidbestrijdingsmiddelen. Aan insecticiden werd 70.000 ton en aan fungiciden 44.000 ton gebruikt.

Vooral het afgelopen decennium steeg het gebruik van middelen sterk. Deels komt dat door groei van het landbouwareaal en voor een ander deel door het tropische klimaat, dat gunstig is voor veel ziekten en plagen. Voor een niet onbelangrijk deel komt dat ook door de ruimhartige wetgeving en toelating van middelen.

Brazilië is wereldwijd de grootste gebruiker van gewasbeschermingsmiddelen. Het gebruik ervan steeg in 40 jaar tijd met 700%.</p>
<p><em>Foto: Henk Riswick</em>
Brazilië is wereldwijd de grootste gebruiker van gewasbeschermingsmiddelen. Het gebruik ervan steeg in 40 jaar tijd met 700%.

Foto: Henk Riswick

Veel middelen zijn verboden in EU en VS

Meer dan de helft van de in Brazilië gebruikte middelen is verboden in de Europese Unie en in de Verenigde Staten. De toelating van middelen in Brazilië is complex. Het ministerie van landbouw beoordeelt de kwaliteit van het middel, het instituut voor milieu en natuurlijke bronnen beoordeelt de effecten op het milieu en het nationale agentschap voor de bewaking van de gezondheid (Anvisa) beoordeelt de mogelijke gezondheidsschade. Daarnaast zijn er nog deelstaten die daar bovenop nog een eigen toelatingsbeleid hanteren. Ook speelt het toegenomen bewustzijn bij de bevolking rond mogelijke risico´s voor mens, dier en milieu een steeds belangrijkere rol.

Tv-programma pleit voor verbod insecticide carbuforan

Een bekend Braziliaans televisieprogramma rond voeding en koken riep haar kijkers onlangs op om voor een verbod van het in Europa al jaren verboden insecticide carbofuran te stemmen. Anvisa biedt op zijn website de mogelijkheid om te stemmen. Door het grote aantal stemmen vóór een verbod heeft Anvisa nu officieel geadviseerd tegen het gebruik van carbofuran.

Ook opvallend is de rol van Anvisa in de procedure rond een mogelijk verbod op het gebruik van glyfosaat. Naar aanleiding van een eis van de openbare aanklager om het middel te verbieden, is Anvisa een onderzoek begonnen naar mogelijke schadelijkheid, na het middel eerst te hebben toegelaten. Maar voordat de resultaten bekend werden, is de directie vervangen en is de nieuwe directie een geheel nieuw onderzoek gestart. Het middel mag nog steeds worden gebruikt.

De minister van landbouw, Blairo Maggi, reageerde op een mogelijk verbod van genoemde middelen dat landbouw in Brazilië zonder deze middelen onmogelijk is.

Eén reactie

  • Jan-Zonderland

    Als het maar geen Round Up is en geen GMO, de rest kan ons niet schelen, toch.................................?

Of registreer je om te kunnen reageren.