Home

Achtergrond

Akkoord biologische verordening hangt op structuur regelgeving

De invoering van de nieuwe Europese biologische verordening hangt nog door een verschil van inzicht tussen het Europees Parlement enerzijds en de Raad en de Commissie anderzijds over de structuur van de regelgeving.

Dat zegt Martijn van Dam, staatssecretaris van Economische Zaken.
De Raad van landbouwministers en de Europese Commissies willen de details van het voorstel regelen via gedelegeerde regelgeving, terwijl het Europees Parlement de details ook in de wet wil opnemen, waardoor het hierover kan meebeslissen. Dit heeft ook tot gevolg dat wanneer er een wijziging is in deze details, de hele wet moet worden aangepast.

Biologische verordening: verdere invulling regels

Van Dam hoopt dat het Europees Parlement beweegt op dit front, waardoor de nieuwe biologische verordening aangenomen kan worden. De ambitie om tijdens het Nederlands voorzitterschap tot een akkoord te komen, lijkt niet gehaald te worden. Van Dam zegt wel dat er grote voortgang is geboekt. Er zijn 7 overleggen geweest in de trialoog tussen het Europees Parlement, de Raad en de Europese Commissie.

De biologische regelgeving is al lange tijd onderwerp van gesprek in de EU. Het voorstel tot herziening van de verordening biologische productie en etikettering van biologische producten kreeg na een zeer moeizaam onderhandelingsproces in juni 2015 een gekwalificeerde meerderheid. De discussie gaat nu over de verdere invulling van de regels.

Of registreer je om te kunnen reageren.