Home

Achtergrond

Reputatie glyfosaat staat ook in VS ter discussie

Onkruidbestrijder glyfosaat ligt aan alle kanten onder vuur. Brussel zal volgende week naar verwachting de knoop doorhakken over de verlenging van de toelating van glyfosaat in Europa.

In de VS komt het bestrijdingsmiddel ook in politiek vaarwater, nu het congres zich nadrukkelijk bemoeit met de oordelen van de Environment Protection Agency (EPA). EPA stond eerder dit jaar ook juridisch onder druk toen bestrijdingsmiddelenfabrikant Dow een besluit aanvocht om een glyfosaathoudend middel niet langer toe te laten. De rechter floot EPA terug.

Glyfosaat waarschijnlijk niet-kankerverwekkend

Vorige week publiceerde EPA een 87 pagina's tellend memorandum (final report', gedateerd 1 oktober 2015) van het Cancer Assessment Review Committee (CARC) over de mogelijke kankerverwekkendheid van glyfosaat. Conclusie: glyfosaat is waarschijnlijk niet kankerverwekkend voor mensen. EPA zegt in de studie dat er noch uit epidemiologisch onderzoek noch uit dierproeven overtuigende aanwijzingen komen voor een verband tussen glyfosaat en kanker bij mensen of proefdieren. Drie dagen na publicatie was het rapport van de website verdwenen, volgens EPA omdat het per ongeluk was gepubliceerd en het nog niet klaar was.

Het Congres in Washington wil uitleg van EPA, over wat er mis is gegaan met het intrekken van de toelating van het middel van Dow, en waarom het gepubliceerde CARC-rapport weer van de website is verdwenen.

In rapport geen woord over hulpstof tallowamine

Het CARC-rapport rept met geen woord over de hulpstof POE-tallowamine, dat nu in Europa op de nominatie staat om te worden verbannen. De Europese voedselveiligheidsautoriteit Efsa heeft eerder zorgen geuit over de hulpstof POE-tallowamine, waarover weinig bekend is. De stof wordt als zogenoemde co-formulant aan het bestrijdingsmiddel toegevoegd, maar het heeft geen actieve werking. Volgens Efsa is onvoldoende bekend over de stof, om er een oordeel over te kunnen vellen. Ook het Europees Parlement heeft daarover kritische opmerkingen gemaakt.

Nederland moet positie innemen

De PvdA in de Tweede Kamer zegt zich zorgen te maken over de besluitvorming in het permanent comité voor planten, dieren, voeding en veevoer (Scopaff) volgende week. In een schriftelijk overleg vraagt de PvdA aan Martijn van Dam, staatssecretaris van Economische Zaken, welke positie Nederland zal innemen.

Als het aan de SP ligt, stemt Nederland tegen verdere toelating. "Onacceptabel", aldus SP'er Van Gerven. Toch laat ook de SP de mogelijkheid voor toelating open, gezien de verdere stellingname dat het middel uit de handel moet worden gehaald als het Europees Agentschap voor chemicaliën (Echa) niet tijdig met een nieuwe beoordeling komt, of als niet overtuigend is aangetoond dat glyfosaat niet kankerverwekkend is. Het CDA gaat er vanuit dat Nederland de verlenging van de toelating van glyfosaat zal steunen.

Scopaff heeft beslissingsmacht, Tweede Kamer niet

De Tweede Kamer heeft evenmin als het Europees Parlement besluitvormende macht bij de toelating van glyfosaat. De bevoegdheid daarvoor ligt bij het Scopaff. Het Scopaff moet een besluit nemen met een gekwalificeerde meerderheid. Dat betekent dat tenminste 15 landen die gezamenlijk tenminste 65% van de bevolking vertegenwoordigen, moeten instemmen. Als er geen gekwalificeerde meerderheid is onder de lidstaten in het Scopaff, zal de Europese Commissie een beslissing moeten nemen.

Of registreer je om te kunnen reageren.