Home

Achtergrond

Boereninkomen in Groot-Brittannië keldert

Het inkomen uit de Britse land- en tuinbouw is vorig jaar met 29% ingezakt. In totaal kwamen die inkomsten uit op bijna 3,8 miljard pond (€4,8 miljard), dat is ruim 1,5 miljard pond lager dan in 2014.

Ook het inkomen per boer of tuinder daalde met 29% naar gemiddeld €24.700.

Dat blijkt uit de jaarstatistiek van het plattelandsministerie Defra. ''Na het slechte weer van 2012 en 2013 waren de groei-omstandigheden in 2014 en 2015 veel gunstiger. Dat leidde tot goede oogsten en recordopbrengsten per hectare. De lagere grondstoffenprijzen door de hogere wereldwijde productie leidden echter tot een daling van de output-waarde met 8%,'' meldt het ministerie. Daarnaast kreeg de Britse boer een forse klap doordat de toeslagrechten 7,5% lager uitvielen. Dat kwam doordat het Britse pond op de omrekendatum 30 september 2015 aanzienlijk lager stond tegenover de euro dan een jaar eerder.

Grootste inkomensdaling in veehouderij

De grootste daling in de output doet zich ook bij de Britten voor in de veehouderij. Zo leverde melk met €4,65 miljard ruim €1,25 miljard minder op terwijl de output in de varkenshouderij met een kwart miljard daalde naar bijna 1,4 miljard euro. De schapensector en de pluimveehouderij konden hun opbrengsten nagenoeg op hetzelfde peil houden als in 2014 terwijl rundveehouders die voor de vleesproductie werken zelfs iets meer aan output konden draaien.
In de akkerbouw liep de waarde van de tarwe-oogst met €560 miljoen terug naar rond €2,6 miljard, halveerde de waarde van de bietenoogst naar net €220 miljoen en moesten ook de telers van gerst flink inleveren. Verder bleef de opbrengst van de groenteteelt, bloemen en planten met rond €3 miljard nagenoeg stabiel vergeleken bij de voorafgaande jaren. Fruit zag de opbrengst met een goede 10% toenemen naar €870 miljoen.

National Farmers Union: 'Verbijsterende cijfers'

De National Farmers Union noemt de cijfers verbijsterend. ''Dit is de grootste daling sinds 2000, de winstgevendheid op de boerderijen ligt op het laagste niveau sinds 2007. De cijfers herinneren ons er nog weer eens aan dat boeren in het hele land en in vele sectoren te kampen hebben met een vernietigende daling van de waarde van hun producten. Als de prijzen niet snel omhoog gaan, vormt dat niet alleen een bedreiging voor de landbouw maar voor de hele voedingsindustrie", zegt Gail Soutar, hoofd economische zaken. Zij wijst er op dat de huidige problemen rond de toeslagrechten over 2015, die in veel gevallen nog altijd niet zijn overgemaakt, de ellende voor veel boeren nog groter maken.

Voor 1 op 5 Britse boeren is faillissement nabij

Countryside Fund, een liefdadigheidsinstelling voor het platteland, waarschuwt ook dat 1 op de 5 Britse boeren op de rand van de afgrond staan. Voorzitter Don Curry: ''De geldstroom is aan alle kanten opgedroogd, de prijs-aan-het-hek is voor het derde achtereenvolgende jaar gedaald, de grondstoffenprijzen blijven dalen en boeren hebben ook twee keer zo veel schulden uitstaan als 10 jaar geleden. 20% van de boeren heeft vorig jaar met verlies gedraaid. Er is geen enkel vooruitzicht dat de situatie op korte termijn zal verbeteren, dus die 1 op de 5 wordt de komende tijd alleen maar meer.''

Of registreer je om te kunnen reageren.