Home

Achtergrond

Veeziekten achtervolgen Frankrijk

Alsof de economische crisis nog niet genoeg is, blijft Frankrijk achtervolgd worden door veeziekten. Terwijl blauwtong en hoogpathogene vogelgriep nog lang niet voorbij zijn, is daar ook nog eens BSE bijgekomen.

BSE of koegekte wordt sinds de epidemie van de jaren 90 nog steeds sporadisch ontdekt. Vorig jaar waren er wat Europa betreft één geval in Ierland en één in Groot-Brittannië en eind maart dit jaar is er een besmetting bij een koe in Frankrijk aangetroffen.

Het 5-jarige dier was volgens de préfet, de 'regio-baas', van het departement Ardennes op de boerderij in Givron 'geëuthanaseerd nadat het bij de inseminatie ten val was gekomen en niet meer kon opstaan'. Eerst stelde de eigen Franse diergeneeskundige dienst Anses vast dat het dier besmet was met BSE, een paar dagen later werd dat bevestigd door het Europese referentielaboratorium in het Britse Weybridge.

Bron van BSE uitbraak geen beendermeel

Het ministerie van landbouw heeft meegedeeld dat alle runderen op het betrokken bedrijf die tot 1 jaar jonger of ouder zijn dan de besmette koe worden geruimd 'omdat die aan dezelfde voerbron blootgesteld kunnen zijn'. ''Die bron is zeker niet het beendermeel dat de uitbraak van de jaren '90 veroorzaakte want dat is sindsdien verboden'', voegt het ministerie er aan toe.

Daarnaast worden alle nakomelingen die de laatste 2 jaar door de besmette koe zijn voortgebracht geruimd, voor zover ze nog in leven zijn. Dat gaat om 60 dieren in Frankrijk zelf en nog eens 40 die zijn geëxporteerd. De diergeneeskundige dienst Anses probeert te achterhalen wat er met het vlees van de al eerder geslachte dieren is gebeurd. ''Dat levert in ieder geval geen gevaar op voor de volksgezondheid omdat alle risicomateriaal altijd wordt verwijderd,'' aldus het ministerie.

Een dierenarts staat voor het Franse bedrijf waar de koe met BSE werd gehouden.
Een dierenarts staat voor het Franse bedrijf waar de koe met BSE werd gehouden.

Eerste geval in 5  jaar

Voor Frankrijk is het de eerste keer in 5 jaar dat BSE wordt vastgesteld. Vorig jaar kregen de Fransen net de status 'verwaarloosbaar risico' van de wereldorganisatie voor dierengezondheid OIE. Omdat het om een verplichte notificatie gaat, zal de OIE het risiconiveau voor Frankrijk 'automatisch' weer optrekken naar 'beheersbaar'.

Wat landen als Saoedie-Arabië of Vietnam, die net weer hun grenzen hadden opengesteld voor Frans rundvlees, dan doen is nog niet bekend. Wel heeft Canada laten weten niet met een nieuw invoerverbod te komen. EU-landen mogen zelf geen verbod uitvaardigen, dat moet van de Commissie komen maar die heeft dat bij de eerdere besmettingen ook niet gedaan.

Diepgravend onderzoek naar bron BSE

Omdat bij de Ierse en Britse besmettingen – en ook bij het eerdere Franse geval uit 2011 – nooit achterhaald is wat de bron voor de besmetting was, wil landbouwminister Stéphane le Foll dat de Europese dienst voor de voedselveiligheid Efsa een diepgravend onderzoek gaat instellen. ''We moeten de oorsprong en de oorzaak van deze geïsoleerde gevallen bij jonge runderen beter begrijpen,'' denkt de bewindsman. Hij concludeert : ''De vondst van dit geval van BSE is dus slecht nieuws maar de directe economische gevolgen zullen beperkt blijven.''

Vogelgriep nog steeds niet onder controle

Dat is bepaald niet het geval met de vogelgriep die al sinds het najaar door het zuidwesten van Frankrijk waart. Die epidemie is nog steeds niet onder controle want inmiddels is het aantal gevallen opgelopen tot 76, weer 7 meer dan 2 weken geleden.

De ziekte treft met name fokkerijen en mesterijen van eenden en ganzen voor de productie van foie gras, maar ook zijn duizenden kippen geruimd. Le Foll heeft een sanitaire stop van enkele weken voor de sector aangekondigd, die echter pas begint als de huidige vetmestcyclus rond eind van deze maand is afgerond.

Steun verdelen over Franse pluimveesector

De minister heeft net op Goede Vrijdag uiteen gezet hoe hij de €130 miljoen die aan steun voor de sector heeft uitgetrokken, zal worden verdeeld. Het overgrote deel, €110 miljoen, gaat rechtstreeks naar de fokkers van eenden en ganzen die hun bedrijf verplicht 8 weken stil moeten leggen. Zij ontvangen volgende maand al de helft van de voorlopig vastgestelde schade.

Franse pluimveehouders protesteerden eind januari in Mont-de-Marsan tegen de maatregelen van de overheid om de vogelgriepuitbraak in te dammen.
Franse pluimveehouders protesteerden eind januari in Mont-de-Marsan tegen de maatregelen van de overheid om de vogelgriepuitbraak in te dammen.

De overige €20 miljoen gaat naar kuikenbroederijen, zowel binnen als buiten de beschermingszone. Daarnaast kondigde Le Foll ook aan dat hij €120 miljoen beschikbaar stelt voor slachterijen, verwerkers in andere bedrijven in de keten. Of dat voldoende zal zijn, is de vraag want de organisatie voor de foie-grasindustrie Cifog heeft al eerder de totale schade berekend op zeker €200 miljoen.

Blauwtong ondanks vaccinatie niet onder controle

En dan is er ook nog de met veel minder geruis omgeven blauwtong. Ook die ziekte, die begin september voor het eerst weer is opgedoken, is ondanks een massale vaccinatie nog niet onder controle. Het informatiecentrum voor veeziekten ESA meldt dat er eind februari 205 met blauwtong serotype 8 besmette bedrijven waren geteld; een latere opgave is nog niet beschikbaar. De overgrote meerderheid van de besmette bedrijven heeft alleen rundvee, 12 hebben alleen geiten of schapen.

In oktober zou de veeshow Sommet de l'Elevage worden gehouden in het Franse Cournon-d'Auvergn. Maar runderen mochten er niet naartoe worden vervoerd vanwege de blauwtonguitbraak.
In oktober zou de veeshow Sommet de l'Elevage worden gehouden in het Franse Cournon-d'Auvergn. Maar runderen mochten er niet naartoe worden vervoerd vanwege de blauwtonguitbraak.

In de laatste week van februari waren er ook weer 16 nieuwe gevallen bijgekomen, waardoor de beschermingszone weer wat verder naar het noorden is opgeschoven. Die nieuwe besmettingen komen meestal aan het licht tijdens het ingestelde surveillance programma maar op ruim 10 boerderijen werd de blauwtong ontdekt doordat de dieren klinische verschijnselen vertoonden.

ESA wijst er daarbij op dat de incubatietijd voor blauwtong tot 6 maanden kan zijn: ''Het is dus niet verbazend dat er nog steeds gevallen bij komen in een periode waarin de knutten niet actief zijn.''

Die blauwtong betekent dat bedrijven in een zone van 150 kilometer met strikte transport- en controlemaatregelen te maken hebben, terwijl de export van levend vee, één van de belangrijke inkomstenbronnen voor de Fransen, eveneens zwaar beperkt is.

De blauwe punten geven blauwtongbesmettingen aan, voor de oranje en gestreepte zones gelden beperkingen en andere maatregelen. <br /><em>Bron: Ministère de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt</em>
De blauwe punten geven blauwtongbesmettingen aan, voor de oranje en gestreepte zones gelden beperkingen en andere maatregelen.
Bron: Ministère de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt

Of registreer je om te kunnen reageren.