Home

Achtergrond 6 reacties

TTIP: geen gewone handelsdeal

Een groep boerenorganisaties, Milieudefensie en vakbond FNV overhandigen dinsdag een anti-TTIP-petitie aan leden van de Tweede Kamer.

TTIP, een voorgenomen vrijhandelsakkoord tussen de EU en VS, zou schadelijk zijn voor het milieu, dierenwelzijn en het boerenbedrijf in Nederland. Een aantal feiten op een rij.

Wat is TTIP?

TTIP staat voor "Transatlantic Trade and Investment Partnership". Een verdrag dat wederzijdse handel en investeringen tussen de EU en VS moeten bevorderen. De economieën van de EU en VS zijn samen goed voor ongeveer de helft van het wereldwijde bruto nationaal product en de impact is dus in potentie enorm.

Hoe staat de agrarische handel er nu voor?

Op dit moment is de EU de bovenliggende partij in de agrarische handel. De VS realiseerde vorig jaar een exportoverschot van $16 miljard met de hele wereld, maar een handelstekort van $12 miljard met de EU. Het handelstekort is in 2015 met 15% toegenomen, met name omdat typische Amerikaanse exportproducten als mais en soja in prijs flink zijn gedaald. De EU exporteert vooral verwerkte voeding met meer toegevoegde waarde, de VS grondstoffen.

Wat betekent TTIP voor de landbouw?

De EU en VS willen importtarieven verlagen voor meer dan 90% van alle landbouwproducten. Voor producten die als "gevoelig" zijn aangewezen, wordt gestuurd op importquota tegen een laag of nultarief. De EU en de VS willen in de toekomst samen standaarden zetten, ook op sanitair en fytosanitair gebied, die wereldwijd uitstraling hebben. Het erkennen van elkaars standaarden ligt op tafel, en door meer samen te werken, hopen de landen dergelijke conflicten in de toekomst te voorkomen.

Inhoudelijk is over TTIP nog heel weinig bekend omdat nog wordt onderhandeld en geen van beide partijen details wil prijsgeven zolang er geen totaalakkoord ligt.

Waar zit de angst?

De coalitie is bang dat TTIP betekent dat de EU straks producten toelaat die op een manier zijn geproduceerd die hier niet mag. De VS wil meer toegang voor rundvlees, voor transgene gewassen, vlees van dieren die met bepaalde groeihormonen zijn geproduceerd en acceptatie van kippen die met chloor zijn geschoond. Ook is men bang dat de meer kleinschalige landbouw in de EU zal worden weggeconcurreerd door de Amerikaanse grootschaligheid.

TTIP: geen gewone handelsdeal

Wint de EU of de VS het meeste?

Het lijkt gezien het grote en groeiende agrarische handelstekort dat de VS heeft met de EU ondenkbaar dat de VS akkoord gaat met een deal die de Amerikaanse landbouw niet veel oplevert. In scenario's die zijn doorgerekend, wint de VS altijd terrein, terwijl de winst voor de EU beperkt is. Het is denkbaar dat de EU een verlies op landbouw accepteert als daar een grotere winst op bijvoorbeeld het dossier diensten of industriële producten tegenover staat.

Waar zit het Europese verlies?

De grote verliezers in de EU zijn primair de rundvleesproductie en varkenshouderij. Deze sectoren zijn al geprikkeld omdat de EU ook over markttoegang onderhandeld met een blok Zuid-Amerikaanse landen die juist heel competitief vlees produceren. De Europese export van zuivel, groenten en uitgangsmateriaal kan wel terrein winnen, maar het gaat in het perspectief van de wereldhandel in deze producten niet om grote getallen.

Wanneer worden onderhandelingen afgerond?

De Duitse bondskanselier Angela Merkel en de Amerikaanse president Barack Obama hebben deze week de wens uitgesproken dat meer vaart wordt gezet onder de onderhandelingen. Er zijn geen harde deadlines, maar men stuurt op eind 2016, dus net voor of net na de Amerikaanse presidentsverkiezingen.

En is het verdrag dan een feit?

Nee, het zal dan nog moeten worden goedgekeurd door het Europese Parlement en waarschijnlijk alle 28 lidstaten. Dat laatste hangt af van de vraag of de EU en VS inderdaad een akkoord sluiten dat verder gaat dan een traditioneel verdrag over tarieflijnen en quota.

Laatste reacties

 • pinkeltje

  Alles alle 28 lidstaten individueel akkoord moeten geven dan voorzie ik dat er voorlopig nog geen TTIP van kracht gaat zijn. Daar is het kleuterklasje nog lang niet eensgezind genoeg voor.

 • agratax.1

  Als ik goed ben geinformeerd, gaat voor schade voortvloeiend uit het gebruik van bv. bestrijdingsmiddelen of GMO producten niet de producent opdraaien maar wordt de instantie (land) dat de toelating heeft verzorgd aansprakelijk gesteld. Hiermee zijn de producenten van chemische middelen of medicijnen niet meer aansprakelijk als Den Haag zijn goedkeuring heeft gegeven op onderzoeken gedaan volgens Amerikaanse methoden en eisen.

 • marco-vdb

  @pinkeltje; Ik zou daar maar niet bij voorbaat van uit gaan. Het aso-verdrag met Oekraine was ook al door 27 lidstaten geratificeerd voordat er ook maar iemand had nagedacht wat de eventuele consequenties zijn. Het is gebeurd voordat je er erg in hebt. Alle hoop nu maar vestigen op de Franse boeren. Die hebben misschien nog iets te vertellen in Parijs. De varkens- en pluimveehouderij in Nederland zijn in ieder geval naar de klote met TTIP.

 • haj146

  De landbouw is dus weer de speelbal

 • alco1

  Een verbod lijdt altijd weer tot illegaliteit.
  Slinkse broeders wrijven zich met een verbod weer in de handen.

 • oorspronkelijk

  vaak wordt gesuggereerd. dat er een kiem tot sanering van de landbouw ontstaat.
  niets wordt nog beschermd of lasten verlicht.
  zo verdween ook mijnbouw textiel scheepsbouw fokker arbeidsintensieve producten naar lage lonenlanden.
  hoe kunnen wij een meerwaarde creeeren die aanspreekt.
  misschien toch markt gecontroleerd produceren
  een te hoog uurloon kan niet de nekslag zijn.

Laad alle reacties (2)

Of registreer je om te kunnen reageren.