Home

Achtergrond

Oekraïense landbouwminister wil vrij land voor zijn kinderen

Oleksiy Pavlenko, minister van landbouwbeleid en voeding van Oekraïne, vindt dat Nederland een belangrijke bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling van zijn land. Hij was in Nederland om de ja-campagne voor het referendum te ondersteunen.

Een minister die visitekaartjes uitdeelt is geen alledaags gezicht. 'Oleksiy Pavlenko, minister van landbouwbeleid en voeding van Oekraïne', vermeldt het kaartje.  Daaronder staan zijn telefoonnummer, faxnummer en e-mailadres. Het is tekenend voor de openheid die de Oekraïense landbouwminister wil betrachten.

Een paar maanden geleden bood Pavlenko zijn ontslag aan als landbouwminister. Zijn partij trok zich terug uit de regering en hij ging mee. Maar hij keerde terug als minister, overtuigd van de noodzaak van de hervormingen die hij de afgelopen 2 jaar had ingezet en die hij wil voortzetten. Hervormingen zijn belangrijker dan partijpolitiek, vindt hij. Dus stapte hij uit zijn partij en bleef hij minister.
Deze week ontmoette hij Martijn van Dam, staatssecretaris van Economische Zaken, voor de derde keer. Als de twee elkaar woensdagmiddag elkaar de hand schudden aan het eind van een businessforum voor Nederlandse en Oekraïense bedrijven, wenst Van Dam hem sterkte. Van Dam wil zijn Oekraïense collega ondersteunen bij de hervormingen.

De vlaggen van Oekraïne en Nederland.</p>
<p><em>Foto: ANP</em>
De vlaggen van Oekraïne en Nederland.

Foto: ANP

Van Dam: EU helpt Oekraïne met associatieverdrag

Even daarvoor heeft Van Dam in een bevlogen toespraak parallellen getrokken tussen de Nederlandse en Oekraïense geschiedenis. Vier eeuwen geleden maakte Nederland zich los van zijn Spaanse overheerser. Nu is de Oekraïne in een soortgelijk proces verwikkeld. De Europese Unie kan zijn buren helpen met een associatieverdrag, zegt Van Dam. Oekraïne wil zelf beslissen met wie ze handel drijft, voor dat recht hebben mensen met hun leven betaald. Nederland moet de Oekraïners ondersteunen.

De speech raakt de Oekraïense minister. Pavlenko is zichtbaar ontroerd als hij de staatssecretaris bedankt voor diens warme woorden. Nederland, zegt hij, is zijn tweede thuis geworden. Hij heeft er gestudeerd (Nijenrode) en gewerkt (Damen Shipyard). Hij komt er met zijn kinderen voor vakanties.

"Inderdaad", zegt hij in antwoord op Van Dam. "Het associatieverdrag gaat over meer dan handel. Ik wil dat mijn kinderen in een vrij Oekraïne en in een veranderd Oekraïne kunnen leven. Daar zijn hervormingen voor nodig. Hervorming van het grondgebruik, hervorming van de rechtspraak, hervorming van de politie en, van groot belang, hervorming van de landbouw. We zullen dat doen. Wij hebben de potentie, wij hebben de vruchtbare grond, een groot areaal, het juiste klimaat. Nederland heeft de ervaring, de kennis, de kunde en het ondernemerschap. Er liggen grote kansen in Oekraïne."

Vruchtbare zwarte aarde in Oekraïne

Het feit dat Pavlenko Nederland goed kent, zou de Nederlandse bedrijven wel eens een streepje voor kunnen geven bij hun ondernemingen in Oekraïne, denkt staatssecretaris Van Dam. En, zegt de staatssecretaris, Oekraïne is een land dat zich nu snel gaat ontwikkelen. Daar willen bedrijven bij zijn, ook de Nederlandse.

Van Dam ziet nog een ander belang: geopolitiek. Een derde van 's werelds vruchtbare zwarte aarde ligt in Oekraïne.  Ideaal om onder meer soja te verbouwen, ook voor de Nederlandse veehouderij. Dat zou Nederland (maar ook de rest van Europa) minder afhankelijk maken van de invoer uit met name Zuid-Amerika. Bovendien: de Oekraïense soja is niet genetisch gemodificeerd en duurzaam verbouwd.

Lilianne Ploumen, minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, ontmoet minister van landbouw Oleksiy Pavlenko. tijdens de handelsmissie in Oekraïne afgelopen maart. <br /><em>Foto: ANP/Jerry Lampen</em>
Lilianne Ploumen, minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, ontmoet minister van landbouw Oleksiy Pavlenko. tijdens de handelsmissie in Oekraïne afgelopen maart.
Foto: ANP/Jerry Lampen

Ondernemen in Oekraïne gaat van au. Er zijn ondernemers die zich inmiddels uit het land hebben terug getrokken, omdat ze de corruptie, de trage ambtelijke molens en de bureaucratie niet meer aankonden. Pavlenko hoort de verhalen geduldig aan. Voor iedereen heeft hij een antwoord. "Corruptie? Ga nooit in op omkoping. Meld het. Ga naar de nationale politie, die is inmiddels hervormd, daar vindt u betrouwbare mensen. Of meld het bij mij. Wie omkoopt wordt bestraft", zegt de minister. Hij benadrukt elk woord in een Engels dat is doordrenkt met een typisch Oost-Europees accent: "Ga. Nooit. In. Op. Omkoping." Zijn ogen zijn fel alsof hij de criminelen in het systeem ter plekke wil neersabelen.

Corruptie bestrijden met hervormingen

Een van zijn maatregelen om de corruptie te bestrijden is het wegnemen van allerlei certificaten voor toelating of goedkeuring. Desalniettemin verhalen ondernemers van omkooppraktijken aan de grens: geen uitvoervergunning als er geen geld over de brug komt. Opnieuw zegt Pavlenko: "Meld het."

'Corruptie? Ga nooit in op omkoping. Meld het bij de nationale politie of bij mij. Wie omkoopt wordt bestraft'

Die ochtend heeft zijn collega van het ministerie van financiën, Natalie Jaresko, al duidelijk gemaakt dat er belangrijke hervormingen gaande zijn in de rechtspraak. Rechters worden vervangen of heropgeleid. De mogelijkheid om een uitspraak te kopen bij een Oekraïense rechtbank moet binnen enkele jaren geheel verleden tijd zijn. Immuniteit van rechters verdwijnt, waardoor ook onder rechters corruptie goed te bestrijden is.
Oekraïne scoort laag op de internationale index voor corruptie: 142ste op een lijst van 170 landen. Maar dat zal verbeteren, zegt Donald Kalff van Transparency International, de organisatie die de staat van corruptie per land opmaakt. Hij verwacht dat het land binnen enkele jaren op een vergelijkbaar niveau zit als Italië, Griekenland, Roemenië, Hongarije of Bulgarije, rond plaats 60 tot 70. En dat zijn leden van de Europese Unie. Pavlenko is blij met die uitspraak.
Dan heeft de landbouwminister nog een uitsmijter over het referendum in Nederland. Het nee-kamp heeft een opvallend sterk georganiseerde campagne, zegt Pavlenko. Hij heeft dat eerder gezien, toen er een sterk media-offensief was tegen de hervormingsgezinde krachten in Oekraïne zelf. Wil hij suggereren dat er ergens een macht is die de nee-campagne tegen het associatieverdrag in Nederland beïnvloed? "Ik suggereer helemaal niets", zegt hij.

Of registreer je om te kunnen reageren.