Home

Achtergrond 1 reactie

'Meer aandacht voor dierverwaarlozing'

Het aantal meldingen van dierverwaarlozing was hoog in het eerst kwartaal van dit jaar. Toon van Hoof, voorzitter Meldpunt dierverwaarlozing verwacht echter niet dat deze stijging doorzet.

Afgelopen week werden 400 dode varkens gevonden bij een varkensboer in de Gelderse gemeente Berkelland. Ze bleken daar al tien maanden te liggen. De boer had ze laten verhongeren. Een vertrouwensloket is opgezet om dit soort verwaarlozing van vee te beperken en te voorkomen. Mensen die op een boerenerf komen, zoals voerleveranciers, familie of landwerkers, kunnen er tips doorgeven en informatie opvragen. Toon van Hoof is voorzitter van het Meldpunt dierverwaarlozing.

Neemt het aantal meldingen over dierverwaarlozing toe?

"Ja, er zijn in het eerste kwartaal van dit jaar meer meldingen bij het loket binnengekomen dan voorgaande jaren. Dit zijn meldingen uit het hele land. Het gaat om een stuk of tien meldingen in het eerste kwartaal. Jaarlijks ontvangen we zo'n 40 tot 50 meldingen."

Hoe verklaart u deze toename?

"Ik weet niet of er meer meldingen zijn omdat we met z'n allen alerter zijn, of dat er ook daadwerkelijk meer gevallen zijn. Feit is wel dat de huidige economische problemen in de varkens- en rundveehouderijsector boeren extra onder druk zetten. Het kan vaak de druppel zijn die de spreekwoordelijke emmer doet overlopen. Maar het gaat altijd om een combinatie van factoren. Vaak is er ook sprake van persoonlijke problemen zoals verlies van een dierbare of een burn-out, waardoor een ondernemer minder aandacht heeft voor zijn bedrijf. De situatie groeit de boer boven zijn hoofd en het dier is daarvan de dupe."

Toon van Hoof, voorzitter Meldpunt dierverwaarlozing.<em><br />Foto: Bert Jansen</em>
Toon van Hoof, voorzitter Meldpunt dierverwaarlozing.
Foto: Bert Jansen

Speelt verminderde dierverzorging in alle veehouderijsectoren?

"Ja, het speelt overal, maar vooral in de rundveehouderij. Dit komt doordat rundveebedrijven met koeien of schapen veel opener zijn dan intensieve veehouderijbedrijven. Maar als er een situatie is op een intensief veehouderijbedrijf, is het doorgaans ook veel extremer. Erfbetreders trekken het vaakst als eerste aan de bel. Maar ook familieleden of buren."

Wat doet uw loket als een melding wordt gedaan?

"We zoeken contact met de boer en brengen hem een bezoek. Na één of twee gesprekken worden de knelpunten bepaald en mogelijkheden ingeschat. Meestal worden daarbij ook de huisarts, accountant en bankadviseur ingeschakeld. 50 tot 60% van de meldingen leiden tot opvolging. Dat wil zeggen dat een van onze vier vertrouwensteams een traject opstart met de boer om de bedrijfssituatie te verbeteren. Een zorgteam bestaat uit gespecialiseerde mensen die deskundig zijn op het gebied van psychische en veterinaire zorg. Meestal lukt het om het bedrijf weer op de rails te krijgen."

Wordt het aantal zorgteams uitgebreid?

"Nee, dat is nog niet nodig. We kunnen het nog aan. Als deze trend daadwerkelijk doorzet, zullen we wel versterking nodig hebben."

Welke actie gaat u nog verder nemen?

"We doen deze week een extra brief uit naar alle erfbetreders om extra alert te zijn op dierverzorging. We willen nog meer aandacht van de voerfirma's, andere leveranciers en afnemers op dierwelzijn. Daarnaast organiseren we binnenkort een extra informatiebijeenkomst voor erfbetreders."

Verwacht u dat de stijging van het aantal meldingen doorzet?

"Nee. Als het straks mooi weer wordt en de dieren weer naar buiten kunnen, verwacht ik dat het aantal meldingen zal afnemen."

Eén reactie

  • agratax.1

    Hoe kan het gebeuren maanden dode dieren bij je buurman op het hok? Zijn we als boeren zover van elkaar verwijdert, datwe geen contact meer hebben en ons niet afvragen of iets mis is als er bv. geen voer meer wordt geleverd en en geen dieren worden afgevoerd? Ik heb me kennelijk vergist in de altijd zo geroemde Sociale controle op het boerenland. Laten we als boeren proberen dit soort misstanden op te lossen voor de Overheid en daarmee de pers hier lucht van krijgen. Want dan wordt weer eens de hele Sector aan de schandpaal genageld, door de weg met de landbouw lobby.

Of registreer je om te kunnen reageren.