Home

Achtergrond 2013 x bekeken 5 reacties

Alle vormen van veehouderij opnieuw toetsen?

Welke dieren mag je wel houden en welke niet? Dat is soms een lastige discussie. De Raad voor Dieraangelegenheden komt met een 'toetsingskader', een systeem voor het beantwoorden van deze vraag. Houdt wel in dat de bestaande, gangbare houderij ook opnieuw moet worden beoordeeld.

Dat je koeien in een stal zet en tweemaal daags melkt, is de gewoonste zaak van de wereld. Om vergelijkbare redenen is het geaccepteerd dat kippen en varkens in stallen leven en paarden moeten werken voor de kost.

Maar niet alle dieren mogen gehouden worden als productie- of als huisdier. Voor productiedieren geldt zelfs een wettelijke regel: het nee-tenzij-principe: je mag dieren niet in gevangenschap houden tenzij de staatssecretaris van Economische Zaken een uitzondering maakt. Alle dieren in de veehouderij komen voor op een lijst met uitzonderingen.

Dromedarissen en insecten houden

Af en toe komen er nieuwe dieren in beeld die als productiedier kunnen worden gehouden. Voorbeelden zijn dromedarissen om te melken, en wat langer geleden, struisvogels en vissen. Betrekkelijk nieuw zijn insecten die gehouden worden om veevoer van te maken. Voor elke nieuwe diersoort moet bekeken worden of er een uitzondering mogelijk is op de basisregel, en op grond waarvan dan.

Sprinkhanen in een insectenkwekerij. Voor elke nieuw te houden diersoort wordt bekeken of de dieren mogen worden gehouden.<br /><em>Foto: Henk Riswick </em>
Sprinkhanen in een insectenkwekerij. Voor elke nieuw te houden diersoort wordt bekeken of de dieren mogen worden gehouden.
Foto: Henk Riswick

De Raad voor Dieraangelegenheden (RDA) pleit in een advies aan de staatssecretaris voor één zogeheten toetsingskader; een beslismodel dat helpt bij het afwegen van de voors en tegens van het houden van een diersoort. Wat zijn de (maatschappelijke) voordelen en belangen, en wegen die op tegen de belangen en het welzijn van de diersoort? En onder welke voorwaarden mag het ene belang zwaarder wegen dan het andere?

Het is een nogal theoretische exercitie, maar het doel is duidelijk: een transparante afweging van voors en tegens, die toekomstige discussies over de wenselijkheid van een bepaalde vorm van dierhouderij kan voorkomen.

Herbeoordeling van bestaande veehouderij

Dit ging allemaal over nieuwe diersoorten, die nu nog niet in stallen leven. Maar hoe zit het met de bestaande veehouderij, die al sinds mensenheugenis in Nederland bestaat, zij het in steeds andere vorm? Heel consequent redenerend stelt de RDA dat ook die opnieuw door de molen zou moeten. Het nieuwe toetsingskader was er immers nog niet toen die veehouderij begon.

In het kader van 'gelijke monniken, gelijke kappen', zou ook voor de bestaande rundvee-, varkens- en pluimveehouderij opnieuw een afweging gemaakt moeten worden over de wenselijkheid. Dat kan nog best even schrikken worden.

'Licence to produce opnieuw verantwoorden'

"Over die houderij is al heel veel bekend natuurlijk, dus een discussie kan heel kort zijn", sust secretaris Marc Schakenraad van de RDA. Dat dit een vorm van 'theoretisch droogzwemmen' is, verwerpt hij. Enerzijds begrijpt hij wel dat zo'n toets tot ongerustheid onder veehouders zou kunnen leiden. "Maar", zegt hij, "met alleen het argument: 'we hebben dit altijd al gedaan', hou je het niet vol, dat is niet  houdbaar in een discussie. De tijden veranderen en je moet je licence to produce steeds opnieuw verantwoorden."

Zodoende is een toetsing van de wenselijkheid van de huidige veehouderij volgens de RDA een kans om het bestaansrecht ervan te bewijzen. Schakenraad: "Je moet niet wachten tot zo'n discussie op je af komt, maar er zelf mee beginnen."

Laatste reacties

 • zon

  stelletje parasieten.

 • simpel boerke

  WAt gaat die onzin de belastingbetaler kosten?

 • haj146

  wat zijn dit weer voor terroristen. Kan niet veel goeds uit voortkomen. Negeren

 • chila

  De RDA heeft zeker werk te weinig .

 • fietskip

  Dit is een onzinverhaal, de licence to produce is nog steeds het goedkoopste produceren. De politiek kiest hiervoor door handelsafspraken te maken met andere landen die produceren zoals wij in Europa niet mogen. Zolang dat mag gebeuren van de politiek is goedkoop de licence. Maar ja hier gaat de RDA natuurlijk niet over. Die zaait dan liever onrust bij boeren zodat hun onderzoek misbruikt kan worden door een aantal groeperingen,en dat weten ze ook!

Laad alle reacties (1)

Of registreer je om te kunnen reageren.