Home

Achtergrond 18 reacties

'Aanpassen dubbele boetes kan niet'

Het aanpassen van de boetes voor overtredingen waarvoor boeren ook worden gekort op hun inkomenstoeslag van het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid kan niet.

Dat schrijft staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken in reactie op moties van SGP-Kamerlid Elbert Dijkgraaf. Ook het aanpassen van het boetebeleid bij de meststoffenwet is volgens Van Dam niet nodig. SGP vindt dat de boetes bij lichte overtredingen buitensporig hoog zijn.

Dubbele boetes

De dubbele boetes zijn een gevoelig punt in de agrarische sector. Bij een overtreding kan een boer naast een bestuurlijke boete voor dezelfde overtreding ook een korting op zijn inkomenstoeslag krijgen. SGP pleit ervoor om bij het opleggen van een waarschuwing of korting op de premie rekening te houden met de bestuurlijke boete die voor dezelfde overtreding wordt opgelegd. Van Dam reageert dat dit niet kan vanwege Europese regelgeving.

Bij het Europese Hof zijn hier meerdere rechtszaken over geweest. Het Hof heeft vastgesteld dat de korting op de premie dient ter bestrijding van onrechtmatigheden binnen het GLB, die het beleid mogelijk kunnen ondergraven. "Europese steunregels gelden uitsluitend voor de marktdeelnemers die er in alle vrijheid voor hebben gekozen een beroep op die steunregels te doen", legt Van Dam uit.

Goed financieel beheer verzekeren

Het kortingbeleid van het GLB moet goed financieel beheer van de openbare middelen van de EU verzekeren. Als er bij het opleggen van Europees vastgestelde korting rekening gehouden zou worden met de boetes die in lidstaten worden vastgesteld, zou dat de werking van het eigenstandige Europese kortingensysteem ondergraven, aldus Van Dam.

SGP vindt dat de boetes op inkomenstoeslagen bij overtredingen van randvoorwaarden van het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid in sommige gevallen buiten alle proporties zijn.

Van Dam zegt dat er in de praktijk daadwerkelijk rekening wordt gehouden met de ernst en omvang van het niet naleven van de regels.

Te mild sanctiesysteem in het verleden

In 2014 werd aan 881 relaties een randvoorwaardekorting opgelegd en werd bij 578 relaties een kleine overtreding geconstateerd waarvoor geen korting is opgelegd. In 2013 werd bij 856 relaties een randvoorwaardekorting opgelegd en werd bij 709 relaties een kleine overtreding geconstateerd waarvoor geen korting is opgelegd.

"De Europese Commissie heeft in het verleden aangegeven dat Nederland een te mild sanctiesysteem had; in verband hiermee zijn bij besluit van de Europese Commissie van 22 juni 2015 correcties opgelegd over de jaren 2009, 2010 en 2011 van in totaal €5.836.658. Tegen deze correcties loopt nu overigens een procedure voor het Gerecht", meldt Van Dam.

'Mestboetes worden al aangepast'

SGP vindt ook dat de hoogtes van mestboetes moeten worden aangepast aan de aard van de overtreding. Van Dam zegt dat de Algemene wet bestuursrecht (Awb) de mogelijkheid biedt om bestuurlijke boetes in het kader van de meststoffenwet naar beneden bij te stellen, als de aard van de overtreding of bijzondere omstandigheden daar aanleiding toe geven. Ook zijn er overtredingen waar de boete al standaard wordt verlaagd, aldus Van Dam. Zo is de boete bij het - zonder opzet - vergeten aan te melden voor derogatie maximaal €2.000, terwijl het boetebedrag op basis van de meststoffenwet zou uitkomen op €30.000 voor een gemiddeld bedrijf.

Van Dam schrijft dat er in de praktijk gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid om boetes te verlagen. "Vanaf 2014 tot begin 2016 zijn in totaal 825 bestuurlijke boetes opgelegd voor overschrijding van de gebruiksnormen of de verantwoordingsverplichting van de mestwetgeving. Op dit totaal was het boetebedrag, zoals opgenomen in de primaire beschikking, bij 134 beschikkingen lager dan het bedrag dat voor de overtreding is opgenomen in de mestwetgeving."

Boetestelsel kritisch uitvoeren

Vanwege de kritiek van SGP dat boeren in de praktijk te maken krijgen met onevenredig hoge boetes en teveel moeite moeten doen om boetes bijgesteld te krijgen, instrueert Van Dam uitvoeringsorganisatie RVO.nl wel om het boetestelsel kritisch uit te voeren. Het ministerie gaat het boetebeleid met een externe partij steekproefsgewijs beoordelen.

Laatste reacties

 • Foxxy

  Volgens Nederlands rechtssysteem mag je slechts 1 maal per delict gestraft worden..

  Jammer dat toeslag rechten Europees gereguleerd worden, kunnen ze je feitelijk 3 maal straffen voor 1 delict!

 • boeralert

  Van Dam kan wel degelijk Nederlands handhavingsbeleid aanpassen dat is een keuze

  Dat zie je ook bij de wav, daar worden andere lichtere straffen dan in de wet bepaald

 • boerderij12

  niet kunnen of niet willen zijn twee verschillende dingen,die van
  dam even door elkaar haald

 • P11

  T

 • evanderpasch1

  korting toeslagrechten kan hij misschien niks aan doen maar wel aan bestuurlijke boete en handhaving er van

 • simpel boerke

  Hoe je het ook wendt of keert, je kunt het gevoel niet wegnemen dat je twee keer beboet wordt voor dezelfde overtreding. Wat me het meest stoort is dat dit als normaal gevonden moet worden waar zogenaamd niets tegen te doen is.

 • farmerbn

  Dat hele kortingssysteem vind ik kul. Je krijgt toch ook geen hogere boete als je evenveel te hard rijdt in een BMW dan in een fiat. Nu is de boete van bv 10% veel hoger (plus 4.000 euro) bij een boer die 50.000 euro premie krijgt dan bij één die 10.000 euro premie heeft. Dat is toch niet rechtvaardig? Een parkeerboete is toch even hoog voor een rijk iemand dan voor een arme? Of wil de PvdA ook hier niveleren?

 • Insp.

  @farmerbn, in Finland is de bekeuring wel afhankelijk van je inkomen.
  Je kunt een korting op subsidie wel voorkomen; vraag hem gewoon niet aan, kun je ook niet gekort worden.

 • farmerbn

  Meert1 moet bij de sociale dienst gaan werken. Ik hou wel van zijn uitspraken. Gewoon geen uitkeringen want dan ook geen kortingen nodig. Top gedachte. Neem ook aan dat hij zelf geen huursubsidie of hypotheekaftrek heeft.

 • Peltjes

  Meert: van mij mogen ze de toeslagrechten houden. Maar dan wil ik ook geen kutregels meer.
  Ben jij trouwens een boer, of doe je net alsof?

 • mariapeel

  We zullen van dam ook 2 of 3 keer gaan beboeten. Dit is aan niemand uit te leggen .gewoon flauwekul en moties indienen. Wij zijn voedselproducenten en geen criminelen.

 • agratax.1

  Uit bovenstaand blijkt overduidelijk hoe de EU in elkaar zit. Brussel bepaald hoeveel steun je krijgt en onder welke voorwaarden. Een fout gemaakt korting o.k. dit is afspraak. Maar Nederland als lid van de EU vindt dat de EU niet genoeg boete geeft en verhoogd dit bedrag nog even. Hiermee is de EU voor mij niet meer dan een club van landen, die ieder een eigen beleid voeren en zelfs daar waar het gezamenlijk is (landbouw), hebben ook nog een eigen regelgeving en boetestelsel. Dat er steeds meer mensen hun bedenkingen hebben bij deze EU is niet verwonderlijk.

 • b geraets

  hoe zitten dan met mensen met een uitkering worden deze ook gekort op hun uitkering als ze bv door rood licht rijden, want het is tenslotte ook een inkomsten steun

 • vandenbrandcv1

  Niet kunnen maar (nog niet) willen is het woord dat van Dam had moeten gebruiken. Hij kan wel degelijk de boetes op grond van NL wetten matigen via beleidsregels. Hier zo'n voorbeeld: Beleidsregel boeteoplegging Wet arbeid vreemdelingen 2015

 • P11

  kan niet ligt op het kerkhof Ik wil niet staat er bij

 • DJ-D

  Dhr. Dijkgraaf is de enige wijze man in de kamer, hoe is het toch mogelijk dat de rest zo anders denkt?

 • farmerbn

  Dijkgraaf verdient meer respect dus vergeet hem niet bij de komende verkiezingen.

 • agratax(1)

  Dubbele boetes kan niet worden voorkomen. Kan niet ligt op het kerkhof en wil niet er naast. Als de Nederlandse overheid "dubbele boetes" niet acceptabel vindt, dan moet ze de wet aanpassen voor andere overtredingen wordt ook geen dubbele boete of straf gegeven.

Laad alle reacties (14)

Of registreer je om te kunnen reageren.