Home

Achtergrond

Stigas waarschuwt voor dodelijke mestgassen

Mestgassen zijn levensgevaarlijk. Boeren die werken met of in de buurt van mest, moeten zich niet laten verrassen, waarschuwt arbo-organisatie Stigas.

Die melding geeft Stigas, de arbo-organisatie voor de land- en tuinbouw af. Volgens de organisatie kent bijna iedereen het gevaar van mestgassen. Desondanks wordt nog niet altijd voldoende voorzichtig gewerkt.

Tips voor uitrijden van mest

• Zorg dat er geen kinderen op het erf zijn.
• Dek grote openingen naar de mestkelder af als er geen direct toezicht is.
• Hang bij storingen en controle nooit in het mangat van de mesttank; een acute dood kan het gevolg zijn.

Gas komt vrij bij verpompen of mixen van mest

Wanneer mest in beweging wordt gebracht, komen er gevaarlijke gassen uit. De gassen komen vrij bij het verpompen of mixen van mest en bij het breken van de koek op de drijfmest.

Binnen een paar seconden bewusteloos

Het inademen van deze gassen is zo schadelijk dat iemand binnen enkele seconden buiten bewustzijn kan raken. Collega's of omstanders die te hulp schieten lopen ook het gevaar om bewusteloos te raken. Handel dus zorgvuldig en breng een ander niet in gevaar, stelt Stigas, die op haar website tips en informatie verstrekt.

Tips voor mixen in de stal

• Mix alleen bij voldoende wind (minimaal windkracht 3).
• Zorg voor voldoende ventilatie door de deuren van de stal en het windbreekgaas wijd open te zetten. Zet hoeken af waar geen frisse lucht kan komen.
• Mix alleen wanneer de dieren buiten zijn of vaststaan aan het voerhek.
• Mix nooit als er kinderen in de buurt zijn. Waarschuw volwassenen.
• Betreed nooit alleen en nooit zonder onafhankelijke ademlucht de kelders of andere ruimten waar zich mogelijk schadelijke concentraties mestgassen bevinden. Doe dit zeker niet bij calamiteiten.
• Verminder de ophoping van gassen door regelmatig te mixen.

Wat weet u over veilig omgaan met mestgassen?

Stigas benadrukt dat bovenstaande tips niet volledig zijn. Op haar website heeft de organisatie twee hulpmiddelen geplaatst. Deze zijn ontwikkeld door Cumela Nederland samen met Stigas, CNV Vakmensen, FNV en HZC. Het zijn een arbocatalogus en een e-learning waarin collega's hun ervaringen vertellen en waarmee gebruikers hun kennis kunnen testen.

Bekijk deze film van Stigas: Bedwelming door mestgassen.

Of registreer je om te kunnen reageren.