Home

Achtergrond

RvS: bedrijf splitsen leidt niet tot tweede bedrijfswoning

Het splitsen van een agrarisch bedrijf in twee zelfstandige bedrijven betekent niet dat er een tweede bedrijfswoning mag worden gebouwd. Daar kwam een boer uit Baarle-Nassau (N.-Br.) achter bij de Raad van State (RvS).

Zijn eis om die woning te mogen bouwen was terecht door de gemeente afgewezen oordeelde het rechtscollege.
De boer heeft een gemengd bedrijf, een rundveehouderij en een paardenfokkerij. Bij het bedrijf staat een bedrijfswoning waarin de zoon van de boer woont.

Boer wilde per bedrijf een woning

Toen de boer in 2007 zijn paardenfokkerij wilde uitbreiden, deed hij gelijk het verzoek een tweede bedrijfswoning te mogen bouwen. De gemeente wees dat verzoek af omdat het 'uit oogpunt van doelmatige bedrijfsvoering niet noodzakelijk is'. Daarop besloot de boer het agrarisch bedrijf - dat op één bouwvlak ligt – te splitsen in een rundvee- en een paardenfokkerij. Vervolgens deed de boer in 2010 een aanvraag voor een bouwvergunning van een tweede bedrijfswoning. In zijn ogen is voor de bedrijfsvoering van de paardenfokkerij de huisvesting van een persoon in een tweede woning noodzakelijk. Volgens de boer blijkt uit de planvoorschriften dat op één bouwvlak twee volwaardige agrarische bedrijven gevestigd mogen worden; per bedrijf is een bedrijfswoning toegestaan.

Verordening ruimte verhindert bouw tweede woning

Volgens de RvS heeft de rechtbank terecht overwogen dat uit de planvoorschriften niet te concluderen is dat op een agrarisch bouwblok een bedrijfswoning per agrarisch bedrijf gebouwd mag worden. Ook de Verordening ruimte 2012 van de provincie Noord-Brabant staat de tweede bedrijfswoning in de weg, stelt de RvS. Volgens de Verordening kan ten hoogste een bedrijfswoning ten behoeve van een bedrijf binnen het bouwvlak gebouwd worden. Daarmee is de bouw van een tweede bedrijfswoning voor de paardenfokkerij, die binnen hetzelfde bouwvlak ligt, uitgesloten volgens de RvS.

Of registreer je om te kunnen reageren.