Home

Achtergrond

Meer aandacht voor zonnecollectoren

Is de focus al jaren gericht op zonnepanelen, nu gaat langzaam maar zeker ook meer aandacht uit naar een ander systeem: zonnecollectoren. Sinds 1 januari komen zonnewarmtesystemen in aanmerking voor de stimuleringssubsidie ISDE.

Zonnecollectoren zijn interessant voor bedrijven die veel warm water gebruiken, zegt directeur Bert ten Have van G2 Energy. Dan heeft hij het over kalverbedrijven, maar ook over melkveebedrijven en varkensbedrijven.

G2 Energy levert en installeert zonnecollectoren. Het bedrijf uit Uddel maakt de systemen zelf, vertelt Ten Have. Het bedrijf heeft met LTO een samenwerkingsovereenkomst afgesloten, die eruit bestaat dat leden van LTO korting krijgen bij het aanschaffen van een zonnewarmtesysteem.

Hoge energieopbrengst

Zonnecollectoren worden op het dak geïnstalleerd en vangen zonlicht op waarmee vloeistof wordt opgewarmd. De opgewarmde vloeistof wordt via een collectorsysteem naar de boiler gestuurd dat is gevuld met leidingwater. Dat water wordt verwarmd. Wanneer de vloeistof in het collectorsysteem is afgekoeld, wordt het weer teruggepompt naar de zonnecollectoren om opnieuw op te warmen.

Ten Have stelt dat de energieopbrengst van zonnecollectoren vier keer hoger is dan van zonnepanelen, die zonlicht omzetten in elektriciteit. Zonnewarmtesysteem kennen bovendien geen terugval in productie, zijn onderhoudsarm en de levensduur is meer dan 25 jaar.

Het ministerie van Economische Zaken stimuleert met de SDE+ de ontwikkeling van een duurzame energievoorziening in Nederland. Bekijk de voorlichtingsfilm van RVO.nl over SDE+ 2016. Binnen 4 minuten weet u of en hoe u gebruik kunt maken van de regeling.

Flinke kostenbesparing

Het systeem is vooral interessant voor bedrijven die relatief veel warm water gebruiken, zegt Ten Have. Met het zonnewarmtesysteem bespaar je flink op energiekosten, aldus de directeur. Hoeveel? Ten Have: "Dat is moeilijk zo te zeggen. Als je een melkveebedrijf hebt, dan heb je het bijvoorbeeld over het aantal melkrobots dat je hebt staan. Heb je er een, twee of vier? In het laatste geval heb je het al over 1.200 liter spoelwater."

De overheid stelt de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) dit jaar voor het eerst open voor het systeem, waarmee het aantrekkelijker om de zonnecollectoren te plaatsen; de terugverdientijd wordt met enkele jaren teruggebracht. Ten Have is opvallend genoeg niet zonder meer blij met de subsidieregeling, ook al versterkt deze de aandacht voor het milieuvriendelijke systeem. "Men moet niet het idee krijgen dat het systeem zonder subsidie niet rendabel is. Als je een systeem hebt dat je zonder subsidie in 6 jaar kunt terugverdienen, dan heb je een goed economisch product."

Zonnecollectoren op het dak van een kalverschuur. De zonnecollectoren vangen zonlicht op waarmee vloeistof wordt opgewarmd. Het systeem is vooral interessant voor bedrijven die veel warm water gebruiken.<em><br />Foto: G2 Energy</em>
Zonnecollectoren op het dak van een kalverschuur. De zonnecollectoren vangen zonlicht op waarmee vloeistof wordt opgewarmd. Het systeem is vooral interessant voor bedrijven die veel warm water gebruiken.
Foto: G2 Energy

Met name aantrekkelijk bij nieuwbouw

De bijdrage van de overheid kan volgens Ten Have nog verder oplopen dan de 35% die in de toelichting op de regeling wordt genoemd. "Voor agrarische bedrijven kan het toenemen tot 50%."

Uit de toelichting van de directeur blijkt dat de installatie van het zonnecolletorensysteem minder interessant is als er al een boiler staat; in bestaande stallen, dus. "Daar moet een boiler van het zonnecollectorensysteem naast worden geplaatst." Die extra investering maakt dat de terugverdientijd met een paar jaar wordt verlengd (Ten Have: '8 à 9 jaar'). Het systeem is daarom met name aantrekkelijk bij de bouw van nieuwe stallen, waar het systeem en daarbij behorende boiler kan worden geplaatst.

Lees alles over subsidies voor zonnepanelen en asbestsanering in het dossier.

Besparing van 50%

Vooral in de kalverhouderij is er belangstelling voor het systeem, zegt Ten Have. Maar volgens Ten Have kan de zonnecollector ook worden gebruikt op melkvee- en varkensbedrijven. "Bijvoorbeeld op bedrijven waar het voer wordt gefermenteerd. Bij kalverbedrijven en varkenshouderijen die fermenteren, halen we een besparing van 50% op de energiekosten."

Sinds de ISDE-subsidieregeling is opengesteld voor het systeem neemt de belangstelling toe, aldus Ten Have. Hij stond vorige week op de LIV in Venray en kreeg veel aanvragen. Het zijn vooral de grotere kalverbedrijven die informeren naar de mogelijkheden, aldus de directeur.

Meer aandacht voor zonnecollectoren

Zo vraagt u subsidie aan voor de productie van duurzame energie.

LTO: combineren ISDE en EIA mag niet
Net als de regeling Investeringssubsidie duurzame energie ISDE mag de Energie Investeringsaftrek (EIA) worden aangevraagd bij investeringen in onder meer zonnepanelen en zonnecollectoren. Maar de subsidie- en de fiscale aftrekregeling mogen níet worden gecombineerd, stelt LTO.

De EIA is voor ondernemers per 1 januari 2016 verhoogd van 41,5% naar 58%. De verhoging betekent een netto voordeel van ongeveer 14% voor aanvragers van de regeling, stelt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Het budget van de EIA bedraagt dit jaar €161 miljoen en dat is €55 miljoen meer dan vorig jaar.

De aftrekregeling, die bedrijven fiscaal voordeel biedt bij het nemen van energiebesparende maatregelen, kan worden aangevraagd bij de installatie van onder meer zonnepanelen en zonnecollectoren. De RVO actualiseert de lijst van technieken die in aanmerking komen voor de fiscale stimuleringsregeling, zodat er elk jaar nieuwe technieken bijkomen, zoals dit jaar een besparingssysteem voor klimaatinstallaties.

€4 miljard in de pot SDE+

In 2016 is de subsidieregeling SDE+ ook weer van kracht. Met de regeling wil het ministerie van Economische Zaken duurzame energie stimuleren.

De agrarische sector is een belangrijke gebruiker van deze regeling. Voor de eerste ronde dit voorjaar zit er €4 miljard in de pot. De subsidieregeling is vooral bedoeld voor bedrijven die willen investeren in grotere energiebesparende systemen.

Zo kunnen agrariërs die grote zonnewarmtesystemen willen plaatsen een aanvraag indienen voor een bijdrage uit de SDE+regeling. De totale netto oppervlakte van de zonnecollectoren van de zonthermische installatie moet minimaal 200 m² bedragen.

De regeling staat ook open voor zonnepanelen. Het gaat ook hier om grote bedrijven, want de regeling is alleen opengesteld voor installaties die worden aangesloten op een grootverbruikersaansluiting (meer dan 15 kilowattpiek). Onder akkerbouwers, pluimveehouders en melkveehouders zijn er nog wel wat bedrijven die dergelijke installaties aanleggen, vertelt Ruud Hoosemans, programmaleider bio-economie van LTO.

In het voorjaar kan er in vier fases worden ingeschreven. De eerste opent 22 maart om 9 uur. De volgende zijn op 29 maart en 4 en 11 april.

Of registreer je om te kunnen reageren.