Home

Achtergrond 17 reacties

Kosten rijzen de pan uit als derogatie wegvalt

Geen derogatie vanaf 2018? De mestafzetkosten zullen stijgen met €116 miljoen, 75% meer mest moet verwerkt worden en een krimp van 20% van de veestapel is onvermijdelijk. Dat becijferde LEI Wageningen UR.

Stel: het lukt Martijn van Dam, staatssecretaris van Economische Zaken, niet om een nieuwe Europese derogatieregeling per 2018 te krijgen. Dan komt 18 miljoen kilo extra fosfaat op de mestmarkt, zijn melkveehouders €116 miljoen meer kwijt aan mestafzet, is 75% meer mestverwerkingscapaciteit nodig en zal het aantal runderen krimpen met 20%. Dat blijkt uit een donderdag 17 maart gepubliceerd onderzoek van LEI Wageningen UR in opdracht van de Nederlandse Zuivelorganisatie (NZO) en LTO Nederland. Doel van het onderzoek is de effecten van het eventueel wegvallen van de derogatie op een rij te zetten.

De prijzen voor de mestafzet zullen oplopen, als de derogatie wegvalt

Onderhandelen over derogatie in Brussel

Dit jaar start Van Dam de onderhandelingen in Brussel over het verlengen van de derogatie en de nieuwe voorwaarden daarvoor. De toekenning van de derogatie is aan voorwaarden verbonden. Een van die voorwaarden is het handhaven van het nationale fosfaatplafond van 172,9 miljoen kilo fosfaat. Uit cijfers van het CBS blijkt dat de veehouderij vorig jaar 176,3 miljoen kilo fosfaat heeft geproduceerd, een overschrijding van de limiet met 3,4 miljoen kilo. Als deze overschrijding blijft, dan meent Brussel dat de druk op de mestmarkt in Nederland onverantwoord groot wordt en is de kans gering dat Nederland opnieuw derogatie verleend krijgt. Om de fosfaatproductie te beteugelen, heeft Van Dam mestrechten ingevoerd voor melkvee en blijven de mestrechten voor varkens en kippen voorlopig bestaan.

Lees alles over fosfaatrechten in het dossier. Blader ook door de interactieve tijdlijn!

Stijgende mestafzetkosten

Uit de berekeningen van het LEI blijkt dat de prijzen voor de mestafzet zullen oplopen, als de derogatie weg valt. De totale mestafzetkosten voor de rundveehouderijsector zullen met circa €116 miljoen toenemen en die voor de varkenshouderij met €3 miljoen afnemen. Voor de rundveehouderij komen daar circa €30 miljoen aan kosten van extra stikstofkunstmest en €9 miljoen aan kosten voor extra fosfaatkunstmest bij. In de akkerbouw nemen de kunstmestkosten met €3 miljoen af. Het LEI ging bij deze berekeningen uit dat voldoende mestverwerkingscapaciteit beschikbaar is. 
Doordat via VVO's (vervangende verwerkingsovereenkomsten) de te verwerken hoeveelheid rundveemest overgedragen wordt aan varkenshouders, heeft het extra aanbod van rundveemest op de mestmarkt van 8 miljoen ton tot gevolg dat 5 miljoen ton meer varkensmest verwerkt moet worden.

Het uitrijden van mest op grasland. Als de derogatie vervalt, moet meer mest worden verwerkt.<br /><em>Foto: Koos Groenewold</em>
Het uitrijden van mest op grasland. Als de derogatie vervalt, moet meer mest worden verwerkt.
Foto: Koos Groenewold

Meer mestverwerkingscapaciteit is nodig

De benodigde mestverwerkingscapaciteit zal bij het wegvallen van de derogatie met ruim 75% moeten toenemen tot circa 41 miljoen kilo fosfaat. Omdat de benodigde mestverwerkingscapaciteit op het moment van het eventueel verlies van derogatie mogelijk niet beschikbaar is, is ook nagegaan wat het effect van het wegvallen van derogatie op het extra mestaanbod op de mestmarkt is als deze wordt gecompenseerd door een vermindering van het aantal graasdieren. Op basis van de dieraantallen van 2013 is dan een reductie van 20% van het aantal graasdieren nodig.
Bij een mestverwerkingsplicht van 75% in regio Zuid, 50% in het oostelijk overschotgebied en 10% in overig Nederland dragen rundveehouders in de €32 miljoen over aan varkenshouders via af te sluiten VVO's als geen derogatie geldt. Die overdracht via VVO's wordt geschat op €22 miljoen bij derogatie.

Minder koeien

Geen derogatie, betekent dus extra mest op de markt. Door het wegvallen van de derogatie komt er 18 miljoen kilo extra fosfaat op de mestmarkt. Dit is vrijwel uitsluitend mest van graasdieren. In totaal wordt er 91 miljoen kilo graasdiermest geproduceerd. Hiervan is 79 miljoen kilo van de melkveehouderij en 12 miljoen kilo van overige graasdieren.
Om die extra druk weg te nemen zal de overheid zich genoodzaakt voelen het mes te zetten in de Nederlandse veestapel. De onderzoekers berekenden dat het aantal stuks vee met twintig procent in de mindering moet worden gebracht. Het LEI is hierbij uitgegaan van de dieraantallen in 2013. Indien het aantal 'overige graasdieren' meer dan gemiddeld zou afnemen bedraagt de reductie van het aantal melkkoeien 15%.

Gratis webinar over de impact van melkveefosfaatrechten op uw bedrijf

Wat betekent de invoering van fosfaatrechten voor uw bedrijf? In het webinar Fosfaatrechten voor melkveehouders wordt onder meer deze vraag behandeld. Boerderij organiseert het gratis webinar op 24 maart, in samenwerking met LTO Nederland en Farmel. Meld u gratis aan.

Laatste reacties

 • snufferman

  lekker dan.

  Nou komen er ook nog tweede kamer verkiezingen 15-3-2017 dus hoop dat van Dam de zaken snel kan regelen anders hebben we weer zo'n op het laatste moment mededeling

 • kip

  Je wordt toch helemaal gek van al dat gezeik!
  Nog minder mest ??

 • haj146

  Dubbel zoveel hectare premie dan maar. Allemaal mais verbouwen koeien binnen en minder koeien dus minder werk. Geen melk op de spotmarkt dus minimaal 40 cent. Ideaal zou je denken

 • alco1

  Derogatie is ook maar net wat je er van denken wilt.
  Bijna alle boeren voeren in een verhouding 40-60 50-50 of 60-40 gras/mais. Rara hoe kan dat bij grasland/maisland verhouding van 80-20
  Het is dus maar een bureaucratische becijfering met mais aankoop.
  Ik denk niet dat de EU zo dom is.
  Evenwicht bemesting moeten we voor gaan met reële normen en niet die van de milieu freaks die verschraling als utopie zien.

 • Bussemakers

  Geen derogatie is geen plafonds, is geen geld naar rechten. maar dan kun je wel geld pompen in mestverwerkingcapaciteit. Ik zie eerlijk gezegd er meer in om geld te investeren om van mest i.p.v. afvalstof een verkoopbaar product te maken dan te investeren in luchtledige rechten die ten allen tijden door de ambtelijke, politieke molen veranderd cq generiek gekort kan worden. Sowieso is de derogatie nu al niet van belang voor met name de pluimveesector.

 • 344412

  Boven grote rivieren plenty boeren met 0-25% mais in rantsoen hoor alco1.

 • alco1

  Zal het anders zeggen. Alle boeren die ik ken voeren bijna allemaal meer mais dan graskuil. En toch derogatie!!!!

 • snof

  Dat komt alco1 omdat veel snijmais wordt aangekocht van niet derogatiebedrijven en omdat de droge stof opbrengst van snijmaisland t.o.v. grasland 25-50% hoger ligt.

 • oorspronkelijk

  soms krijg ik de indruk dat er geen probleem is.
  maar dat geestelijk zwak begaafden het probleem veroorzaken.
  maar een rotsvast vertrouwen dat een steeds kleinere wordende groep globaal verantwoordelijk wil zijn.
  ondernemen is niet meer van het zelfde daar zijn de laatste maand een aantal formules aan failliet gegaan

 • Marco22

  Er wordt gewoon wanbeleid gevoerd op de agrosector. Beleid om boeren niet faciliteren maar te reduceren.
  Groene vinger ambtenaren draaien aan de vekeerde knoppen,doelbewust.

 • farmerbn

  Denk ook aan de grote Europese landen. Daardat de Nederlandse veehouder steeds efficienter werkt en steeds meer dieren gaat houden, hebben boeren in die grote Europese landen een nadeel. Dat wordt gestopt door de politiek in Brussel. Nederland moet dus dimmen en er zijn genoeg politieke partijen hier die graag meedoen. Stem dus de volgende keer voor een partij die de boeren gunstig gezint zijn ( en niet in een regering komen die concessies moeten doen).

 • hooghoes

  Als de derogatie vervalt , hebben wij als melkveehouders dat aan ons zelf te danken , door onze domme manier van melk produceren. Lees meer melken door mest af te voeren .als we nu zo gauw mogelijk koeien weg doen kan het nog meevallen misschien ...

 • John*

  het gaat om de kwaliteit van het grond en oppervlaktewater. Als nederlandse landbouw moeten wij ervoor zorgen dat hier aan voldaan wordt. Den haag wil dit doen door globaal te sturen op t aantal staarten en nederland als een akker te zien. en daar de wet en regelgeving op toepassen.

  Willen we juist slagen in deze missie dan is er maatwerk nodig, een uitgebreid meetnet en op t moment dat t een regio de norm overschreid ingrijpen. Hier mag van mij die 10.000.000 subsidie wel voor ingezet worden. 20% extra bemestingsruimte op het land hebben we zo terug!

 • Duurzaamagro

  Maar wat zijn de (financiële) baten van 'geen derogatie'? En blijkbaar moet de derogatie niet tijdelijk maar structureel zijn, omdat er blijkbaar structureel te veel mest wordt geproduceerd?

 • alco1

  Goede vraag Duur.
  Laten ze dat ook eens uitrekenen.
  Trouwens zoals @Bennie ook al stelde. Fosfaatplafond is afgesproken voor de derogatie NU.
  Fosfaatplafond is blijvend en na 2017 is derogatie ook verleden tijd.
  Tenminste als het aan de beleidsmakers ligt.
  Het is de hoogste tijd om in opstand te komen en te gaan voor evenwichtsbemesting.
  In deze is er niets te verwachten van het LTO.
  Voor het overgrote deel komt hun loon van de overheid.
  En wiens brood men eet, wiens taal men (moet) spreekt.

 • Foxxy

  Derogatie wat bedoeld om extra mest plaatsing, dankzij hogere opbrengsten te verantwoorden?

  Nu worden we daarin Evenzogoed in gekort, dankzij nieuwe regels!

  Mijns inziens is Derogatie al achterhaald, en zijn de kosten voor fosfaatrechten significant hoger! Laat staan, de uitvoerbaarheid en controleerbaarheid!

  200 miljoen kosten van Derogatie afschaffen is 100 euro per koe /jaar? Fosfaatrechten invoeren komt bij gemiddelde groei denk ik vlot hoger uit!

 • Golden Touch

  Zolang een koe die jaar rond in de stal staat bij 9000 kilo melk meer als 27.000 kilo mest leverd moeten alle boeren die de laatste drie jaren gegroeid zijn eens nadenken waarom zij dit mestprobleem veroorzaakt hebben.

Laad alle reacties (13)

Of registreer je om te kunnen reageren.