Home

Achtergrond

Ketenbepaling in WWZ naar 3 maanden voor seizoenswerk

Lodewijk Asscher, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, heeft zijn goedkeuring gegeven aan het akkoord dat LTO Nederland, FNV en CNV Vakmensen hebben gesloten over de toepassing van de ketenbepaling in de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) voor bepaalde functies in de agrarische sector.

De keten zal nu niet meer pas na 6 maanden onderbroken zijn, zoals de WWZ bepaalt, maar na 3 maanden. Hierdoor wordt het veel gemakkelijker ieder jaar dezelfde seizoenswerkers in te zetten omdat ze niet meer een halfjaar er uit hoeven om een vaste aanstelling te voorkomen.

Medewerkers elk jaar opnieuw inzetten

Boeren kunnen dus vanaf nu hun agrarische oogst- en productiemedewerkers die niet het hele jaar op hun bedrijf werken, elk jaar opnieuw inzetten. Als er tussen de contracten 3 maanden zit, is er niets aan de hand. Daarmee sluit de afspraak aan bij de praktijk zoals die bestond voor de invoering van de WWZ. LTO Nederland is daarom ook bijzonder blij met deze oplossing.

Voor periode van maximaal 9 maanden

Het gaat in het akkoord dus om werkzaamheden voor een periode van maximaal 9 maanden per jaar, die door de 'intrinsieke aard van de bedrijfsvoering wegens klimatologische en natuurlijke omstandigheden alleen seizoenmatig kunnen worden uitgevoerd'. Die functies zijn omschreven voor de sectoren glastuinbouw, open teelten, tuinzaden en bloembollengroothandel.
Daarnaast kunnen seizoenswerkers met functies van ten minste 9 maanden maar korter dan een jaar hun werkgever bij het vierde contract vragen om een contract voor onbepaalde tijd. In dat geval wordt de loonbetaling gespreid over een periode van 12 maanden. Het gaat dan om een contract van ten minste gelijke omvang.

Of registreer je om te kunnen reageren.