Home

Achtergrond 3 reacties

EU praat over extra crisisgeld, terwijl vorige pakket nog op de plank ligt

Terwijl de landbouwministers vandaag, maandag 14 maart, in Brussel praten over een volgend pakket aan crisismaatregelen, is veel van het geld dat vorig jaar beschikbaar werd gesteld nog niet bij de Europese boeren terecht gekomen.

Nederland hoort bij de landen die nog geen geld aan de melkveehouderij en de varkenshouderij hebben uitgekeerd. Dat gaat, zegt het ministerie, wel op korte termijn gebeuren.

Irritatie bij Hogan

Europees landbouwcommissaris Phil Hogan beklaagde zich er vorige week in het Europees Parlement over dat veel landen nog niets hebben gedaan met het crisisgeld, dat ze kregen via het pakket aan maatregelen, waartoe in september vorig jaar werd besloten. Hij zei dat het lastig was om binnen de Europese Commissie extra geld los te krijgen, als het geld dat al is toegezegd, nog niet eens is gebruikt.

Structuurverbetering sector

Nederland kreeg vorig jaar €29,94 miljoen. Toenmalig staatssecretaris Sharon Dijksma heeft al tijdens de vergadering van landbouwministers gezegd dat ze niet van plan was dat geld rechtstreeks in de portemonnee van de boeren te laten vloeien, maar het aan te wenden voor maatregelen om de structuur van de getroffen sectoren te verbeteren.

Met de veehouderijsectoren is afgesproken dat een derde (€9,98 miljoen) wordt besteed aan maatregelen in de varkenshouderij (versterking marktpositie, deelname ketenkwaliteitssystemen, inpassing in landschap, bedrijfsverplaatsing), een derde in de melkveehouderij (uitrollen Kringloopwijzer, stimulering weidevogelbeheer en terugdringing bedrijfsziektes) en een derde voor investeringen in hoogwaardige mestverwerking en mestverwaarding.

Meer tijd nodig

Het ministerie zegt dat het gevolg van die aanpak is dat het iets meer tijd kost om de middelen bij de veehouders te krijgen. Het ministerie zal het geld uiterlijk 30 juni via subsidieregelingen beschikbaar stellen. Het geld zal dit jaar en volgende jaar via ZuivelNL en de producentenorganisatie voor de varkenshouderij (POV) bij de boeren terecht komen.

Het ministerie zegt bewust te kiezen voor een slimme gerichte verdeling: "Het effect van deze aanpak is groter dan elke veehouder een relatief gering bedrag te verstrekken. Dat zou de marktproblemen in de zuivel- en varkenssector niet verlichten", aldus het ministerie.

Varkenshouderij

Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik vindt dat het geld in de varkenshouderij niet goed terecht komt: "Het geld heeft de situatie voor de boer niet structureel verbeterd en mag dan ook vooral worden gezien als een doekje voor het bloeden." Zij betoogt dat Nederlandse varkenshouders te maken hebben met bijna drie keer zo hoge milieu- en dierenwelzijnskosten als hun collega's in Duitsland en Denemarken.

Laatste reacties

  • Piet 1

    en de pluimveehouders dan ???????????

  • 344412

    Ook crisis bij de kippen?

  • melkveehouder .

    @genpschipper1, wees niet ongerust.De 10 miljoen van de melkveehouderij gaat naar subsidie om de koeien eerder in de wei te doen om zo weidevogels te beschermen, oftewel, de PvdA schenkt de subsidie op een verkapte manier aan de natuurorganisaties. By the way; welke politieke partij gaat hierover vragen in de Tweede Kamer stellen?

Of registreer je om te kunnen reageren.