Home

Achtergrond 8108 x bekeken 27 reacties

'Boeren zijn te afhankelijk van mestintermediairs'

Veehouders houden zich te weinig bezig met de exacte vraag van de afnemer van hun mest en hebben zich te afhankelijk gemaakt van intermediairs. Dat zegt LTO-bestuurder Hans Huijbers. "Maar het bewustzijn over mest groeit bij alle boeren."

Eigenlijk moeten veehouders zich schamen dat ze het mestprobleem zo lang laten voortslepen. Dat zegt Hans Huijbers, voorzitter van ZLTO en bestuurslid en portefeuillehouder Duurzaam Ondernemen binnen LTO Nederland. Al meer dan dertig jaar kampt de veehouderij met een mestoverschot. De mestprijzen rijzen de pan uit. Boeren lopen vast in het huidige mestsysteem. Toch zijn ze te weinig met mest bezig, meent de boerenvoorman. Tegelijk ziet hij lichtpuntjes; de urgentie om te veranderen is groter dan ooit.

Welke verandering bij boeren neemt u waar?

"Veehouders zijn altijd primair bezig geweest met de productie van vlees of melk. Ze zijn opgegroeid met het systeem van 'mest breng je op het land'. Als je maar genoeg mest op het land brengt, dan is de opbrengst ook hoog. Nu is mest de grootste kostenpost geworden van veehouders. De ophaalbijdragen die veehouders betalen aan intermediairs om van hun mest af te komen, zijn nog nooit zo hoog geweest. Tegelijk is de vlees- en melkprijs laag. De gebruiksnormen zijn dusdanig aangescherpt dat de gewasopbrengsten in gevaar zijn. Ik merk dat de mentaliteit bij boeren begint te veranderen. Het bewustzijn over mestgebruik en mestafzet neemt toe. Die verandering begint nu te komen."

Hoe merkt u dat?

"Een deel van de boeren ontkent nog en zoekt naar ontsnappingsmogelijkheden om onder het strenge mestbeleid uit te komen. De fraude met gehaltes en bonnen is daar een vorm van. Het gros is inmiddels wel op zoek naar duurzame oplossingen. Zij schrijven zich in voor mestverwerkingsprojecten, gaan gezamenlijk op zoek naar een manier om zo optimaal mogelijk gebruik te maken van plaatsingsruimte en denken meer en meer aan de vraag van de afnemer. De overheid voert de druk op. Boeren kunnen er niet meer omheen. Veehouders lopen vast in het huidige mestafzetsysteem."

Bekijk nieuws over mest, uitleg over de nieuwe regels, foto's van de nieuwste of meest gebruikte installaties en scherpe blogs in het mestdossier.

Waarom maken veehouders niet meer werk van mestafzet?

"Boeren hebben de mestregels die nu gelden kunnen zien aankomen. Dat klopt. We zijn in de jaren tachtig al begonnen het mestprobleem bij boeren aan te kaarten. We moeten niet vergeten dat we ook al heel veel stappen vooruit hebben gemaakt. Voorbeeld: als jonge boer bezocht ik vroeger maisproeven in de Brabantse Peel. Doel van die proeven was het vaststellen hoeveel mest op maïsland kon worden gebracht zonder dat de teelt in gevaar kwam. In die sfeer is mijn generatie boeren opgegroeid."

Wie lost het mestprobleem op?

"Alle schakels in de mestketen zijn verantwoordelijk. De vrijblijvendheid rondom de mestafzet is nog te groot. Mest is een anoniem product in de mestketen en dus voelen noch boeren, noch intermediairs zich verantwoordelijk. Akkerbouwers moeten vaak maar afwachten welke gehaltes in de mest zitten. Dat moet veranderen. Een van de oplossingen is dat veehouders mest op maat gaan leveren aan akkerbouwers. Zij moeten van elkaar weten waar de mest vandaan komt en waar die wordt geplaatst. Dat betekent dat veehouders zich verdiepen in de afnemers van hun mest. Veehouders moeten partners worden van de akkerbouwers. Ze zijn nu te veel elkaars concurrenten in de mestmarkt."

Hoe kan mest op maat worden geborgd?

"De klant moet centraal staan. Daar hadden veehouders en hun intermediairs te weinig aandacht voor. Zij moeten beiden garant staan voor de mineralengehaltes in de mest. Dit kan door op het VDM (Vervoersbewijs Dierlijke Mest red.) de veehouder te laten tekenen voor de gehaltes die erop staan. Idem doet ook de intermediair. Als dat gebeurt, kan een akkerbouwer ook claimen dat de gekregen mest overeenkomt met wat de veehouders en intermediairs zeggen te leveren."

<em>Foto: Ronald Hissink</em>
Foto: Ronald Hissink

 

Welke oplossingen heeft u nog meer?

"Het voerspoor blijft een belangrijke: wat de bek niet ingaat, komt er achter ook niet uit. Mestverwerking is de andere oplossing. De beschikbare mestverwerkingscapaciteit komt te traag van de grond. Boerenmestverwerkingsinitiatieven hebben moeite om veehouders aan zich te binden. Ook een boerencoöperatie als Mestac beschouwen boeren als intermediair. Organiseren is belangrijk. Coöperatief of niet-coöperatief, dat maakt mij niet zoveel uit. Als boeren zich maar verenigen en de markt organiseren."

Waarom?

"Het zou goed zijn als er binnen een regio gescheiden mestproducten bij elkaar worden gebracht en vermarkt. Boeren kunnen dat prima zelf en met elkaar doen, mits zij de afnemers een betrouwbaar product kunnen garanderen. Dan kan mest meer waarde krijgen. In zo'n coöperatie kunnen boeren elkaars partners worden. Rundveehouders betalen met VVO's (vervangende verwerkingsovereenkomst red.) mee aan de mestverwerking van varkenshouders. De veehouders leveren mest op maat aan akkerbouwers."

Moet de rol van de intermediairs veranderen?

"De intermediaire sector moet weer gaan doen waar hij voor staat, namelijk het brengen van de mest van de ene boer naar de andere. Boeren zijn nu veel te afhankelijk van de mesthandelaren. Afspraken staan zelden op papier. Dat is geen gezonde situatie. Het zou me niet verbazen als mestophaalprijzen kunstmatig hoog worden gehouden. Een handvol grote intermediairs heeft de markt in handen. Zij weten van elkaar wel wat ze doen. Het is onbegrijpelijk dat Cumela daar niet meer werk van maakt."

'De wereld wordt steeds transparanter, maar niet de intermediairs'

Wat zou Cumela dan moeten doen?

"Ik stel een wedervraag, gericht aan Cumela. Waar is jullie certificeringssysteem? Waar is jullie eigen borging? Het is niet te begrijpen dat een sector die zo wordt geplaagd door fraudeurs niet zijn eigen betrouwbaarheid kan borgen. De wereld wordt steeds transparanter, maar de intermediairs niet. Een sector die zichzelf respecteert, moet transparant zijn. Nu moeten veehouders exorbitante bedragen betalen voor een telefoontje naar een intermediair. De mesthandel moet terug naar zijn feitelijke rol: het transport van mest. Meer dan de reële transportkosten, plus een kleine vergoeding, zouden veehouders niet moeten betalen."

Hoe zeker bent u dat mestverwerking een oplossing is voor het mestprobleem?

"Mestverwerking an sich is de eerste stap naar een uiteindelijke oplossing. Als het ons lukt om mineralen uit mest te verwaarden, kunnen we echt geld verdienen aan mest. BMC vind ik nog altijd een goed voorbeeld. Kippenmest wordt verbrand. De energie die dat oplevert wordt gebruikt door 70.000 huishoudens in de omgeving. Daarbij wordt het fosfaatrijke as gekorreld en geëxporteerd."

Zijn er nog andere vormen van mest verwaarden die u veelbelovend vindt?

"Het kraken van mest moeten we uiteindelijk onder de knie krijgen. Als die techniek kan worden ingezet, kunnen alle mineralen in mest afzonderlijk worden benut. Dan kunnen we exact bepalen welke mineralen we weer terugbrengen in de bodem. Zeker als we dit doen in combinatie met precision farming. Dan kunnen we pas echt de mineralenkringloop sluiten."

U oogst vaak kritiek vanwege de mestwet waar LTO aan heeft meegewerkt. Kunt u die kritiek verklaren?

"We hebben met de overheid gewerkt aan de totstandkoming van de huidige mestwet, omdat we ook een toekomst willen voor onze kinderen en kleinkinderen. We doen dit niet voor onszelf of voor de overheid. We doen dit voor de toekomst en het voorbestaan van de landbouw in Nederland. Boeren hebben hulp nodig en een sluitende regelgeving. Zo niet, dan verandert er niets. Onze bodem is ons leven."

Het Nationaal Mestcongres op 8 maart

Hans Huijbers is een van de sprekers op het Nationaal Mestcongres dat plaatsvindt op dinsdag 8 maart, vanaf 10.30 uur in Arnhem. Andere sprekers zijn Oene Oenema (WUR), Hans Verkerk (Cumela), Ruud Tijssens (Agrifirm en voorzitter van het mestinvesteringsfonds), Johan Temmink (Forfarmers) en Lubbert van Dellen (VLB). Het congres is voor veehouders, akkerbouwers, intermediairs, loonwerkers en mestexporteurs. Het Nationaal Mestcongres brengt de keten bij elkaar.
Kom, ga in debat, ontmoet partners in de mest en laat u bijpraten over de laatste stand van zaken in de mestmarkt. Meld u aan.

Laatste reacties

 • kuiken007

  dat vind cumela niet leuk hans, die hebben graag dat de boeren in de problemen zitten en de mesthandelaren het laatste beetje(of nog meer) uit de portemonnee van de boer kunnen graaien!!

 • zwijntje

  goede morgen Hans.
  Zolang firma A vd Broek niet is veroordeeld zijn ze onschuldig.
  Het is nu 4 jaar geleden en nog is de overheid niet met een ten laste legging na buiten gekomen.
  De eerste zaak van 6 jaar geleden zijn wij in ons gelijk gesteld, maar de overheid gaat in hoge beroep.
  De uitspraak hiervan is gisteren voor de 7e keer uitgesteld.
  En u noemt mijn een FRAUDEUR.

  Anthony vd Broek.

  ***Update van de redactie: Verwijzingen naar mogelijke verdachten zijn verwijderd.***

  Reactie gewijzigd door een beheerder

 • xw

  Nee, nee Anthony van den Broek, zolang iemand niet is veroordeeld, blijf hij/zij formeel verdachte.
  Misschien wil de heer Huijbers iedereen dan ook waarschuwen voor verdachte personen in deze handel.
  Dat is hij t.o.v. zijn achterban eigenlijk ook wel verplicht.
  Maar we zullen zien wat de rechter(s) er uiteindelijk van vinden, als alle door de advoca(a)t(en) opgetrokken rookgordijnen verdwenen zijn. En dit kan nog lang duren.
  En dus kan de status "verdachte" nog lang stand houden

 • zwijntje

  Wat hebben we gedaan,mest opgehaald toen de prijs elders 22/23 euro was gingen wij laden voor 18 euro.
  Iedere klant/niet klant vond het toen geweldig 5 jaar lang.
  En kijk eens echt rond het gebeurd nog iedere dag,dus hou je niet voor de gek.
  Wie haalt nu voor 17 euro mest op,ik garandeer de sector dat het makkelijk kan en ook voor minder.
  Gaan we samen met nvwa/zlto/nvv/enz op starten.
  Maar het mag niet lukken,wordt eens wakker allemaal. • alco1

  Als individuele boer kun je niks.
  Ik dacht werkelijk dat daarvoor de boeren lid moesten worden van het LTO

 • kuiken007

  cumela wind lto om haar vinger!!!

 • En

  Huijbers moet nu niet gaan wijzen naar de veehouders, LTO heeft zelf de uitbreiding van de melkveehouderij volledig uit de klauwen laten lopen. Er was een redelijk evenwicht op de markt maar door de explosieve uitbreiding van de melkveehouderij is de varkensmest binnen 1 jaar bijna volledig van de markt gedrukt. Het is dan ook niet zo verwonderlijk dat de mestverwerking achter loopt en dat we nu achter de feiten aanlopen. Nu wil LTO ook nog 6 jaar de tijd om weer onder het fosfaatplafond te komen. Zachte heelmeesters maken stinkende wonden dus zorg er nu voor dat dat dit jaar nog geregeld is. Dan maar een generieke korting op melkveefosfaat, heeft de varkenshouderij ook mee te maken gehad.

 • oorspronkelijk

  hypocriet
  15 jaar terug ingelegd voor onderzoek naar mestverwerking
  Promest failliet (weet ik niet zeker)
  iedereen wist een goedkopere weg dan FL25 per Kuub
  wie wil er iets samen- vertrouw niemand of zoals de waard is vertrouwd hij zijn gasten

 • Teun W

  @zwijntje hoogmoed komt voor de val

 • henk4

  Niet de intermediair is de partij die de prijzen opdrijven maar de varkensboeren die zelf auto,s hebben drijven de prijzen op ,en de kleine transporteurs die te weinig opslag hebben die voor een appel in een ei rijden de gezonde inter mediair is gebaat bij een gezonde markt dit is niet duurzaam .gr de intermediair .

 • 344412

  Varkensmest wordt van de markt gedrukt door de te lage gebruiksnormen, niet door aantal koeien.

 • exvarkensboer1

  Gewoon minder dieren houden met z`n allen. Resultaat: minder dieren minder werk minder mest. Makkelijk aan de gebruiksnormen voldoen. Als je voldoende produceert voor de binnenlandse markt en die beschermt voor de NL boeren verdienen die met minder méér eurotjes.

 • kalkar

  344412, jij begrijpt het tenminste. Hoe simpel kan iets zijn.
  Dan de opmerking: er zullen wel prijsafspraken zijn tussen enkele intermediairs. Dit is niet misschien maar zeer zeker. Eigenlijk zijn het dus gewoon criminelen die de boeren uitkleden. En als individuele boer moet je in zee gaan met een erkende intermediair, lees crimineel. Te zot voor woorden.

 • g.g

  de overheid laat het gewoon vastlopen.......mestprobleem lost dan vanzelf op

 • Gerjo-Kompier1

  Wanneer je mestafzet te duur vind, dan koop of pacht je toch voldoende grond erbij? Dan heb je de mest intermediair niet meer nodig. Tip: reken dan niet uit wat de kostprijs van het voer is dat je op die grond teelt, want daar wordt je in de meeste gevallen niet vrolijk van.
  Denk eens in marktevenwicht. Mestverwerking + export is de overdrukklep in een land waar meer mest wordt geproduceerd dan op het land gebruikt mag worden. De transportkosten van de partij mest, die het verst weg gebracht moet worden, bepaalt zo mede het prijsniveau van alle mest dat dichter bij huis afgezet kan worden.

 • alco1

  @ 344412
  Heb je de quote van Huyberts gelezen.
  "We hebben meegewerkt in de mestwet om een toekomst voor onze kinderen en kleinkinderen veilig te stellen"
  Volledig ingepakt dus.

 • agratax(1)

  Waarom de schuld over de mest kosten bij de internmediairs leggen? Zij produceren geen mest. Mest wordt reeds decennia lang door intensieve veehouders geproduceert, zonder dat zij zich druk maken over "Hoe komen we van de stront af". In plaats van blij te zijn, dat er bedrijven zijn, die trachten hun "vuil" op te ruimen, klagen ze bij monde van de "grote baas" over de kosten. Ik vraag me al vele decennia af "Waarom blijven deze intensieve veehouders hun bedrijven uit breiden en over dragen aan de volgende generatie?" "Waarom vertrekken deze producenten niet naar landen waar hun voer wordt verbouwd en dus hun stront nodig is". Zijn deze mensen dan BOEREN en geen ONDERNEMERS?

 • van der berg

  Hans Huijbers wil dus eigenlijk zeggen dat de lto al 30 jaar een probleem ziet en dr nog nooit een zak aan heeft gedaan en het nu bij de boeren af wil schuiven??de lto had er toch voor moeten zorgen dat de gebruiksnormen niet steeds onterecht aangescherpt werden. waarvoor dient de lto eigenlijk. ik meende altijd dat lto een belangenorganisatie voor de boeren was,Wat hebben zij er aangedaan dan om te zorgen dat de problemen niet uit de hand liepen

 • glaasje

  Denken ze in Den Haag er wel aan dat Nederland een van de beste vruchtbare gronden ter wereld heeft. En dat die vruchtbare grond helemaal kapot gemaakt wordt door die idiote wetten van Den Haag en door die nepnatuur van natuurorganisaties. De bodem kan veel meer mest gebruiken en dan is het mestprobleem in 1 keer opgelost. Van die vieze moerassen met muggen kun je niet leven.

 • AtzeB

  Weg met de LTO! Stelletje koffie drinkers!

 • kalkar

  Agratax, jij begrijpt er geen ene flikker van en je lult als een ambtenaar die het verschil tussen een varken en een koe nog niet ziet. Verder ga ik dit ook niet meer uitleggen, wordt er zo langzamerhand strontmoe van.

 • Bennie Stevelink

  Mestverwerking is in het verleden kapot gemaakt door de massale mestfraude. Door de massale mestfraude daalde de prijs voor mestafzet tot een niveau waarbij de mestverwerkers failliet gingen.

 • alco1

  En mestfraude werd in de hand gewerkt door onwerkbare wetjes en medewerking van de afnemers die hun land zagen verschralen.

 • RGS9C5J3

  Word en beetje verdrietig van deze reacties, ben zeker geen fan van huijbers maar we moeten vooruit en niet op elkaar fitten maar proberen met elkaar een oplossing te creeren. Hierin kan zeker wel een rol zijn weggelegd voor internediairs al blijft t altijd oppassen voor degene die er (te) veel aan willen verdienen. Maar t blijf een mens eigen om wat te willen verdienen dus met elkaar lukt t mischien wel.Boeren en dus ook ik hebben nou eenmaal de nijging dat als ze wat verdienen t weer te investeren. Dan gaan ze vooruit. Word het nu tijd dat we vooruit gaan in de mestverwerking of een andere oplossing (heb trouwens zelf nu nog geen mestprobleem)

 • evanderpasch1

  Over de hele wereld is mest geld waard en hier gaan we geld bijgeven,en hoe meer waarde erin zit hoe moeilijker er af te komen is.intermediars moeten op cursus bij bijproduktenleveranciers die laten ons betalen een klein beetje minder dan tarweprijs moeten ze bij mest ook gaan doen in verhouding met kunsmestprijs

 • WGeverink

  Mest is geld waard als je het achter de stal op eigen grond tot waarde kunt brengen. Stront zonder grond blijft een molensteen om de nek van de veehouderij. Dat ik niet grondloos boer wilde worden is de reden geweest dat ik goeie dertig jaar geleden rond ben gaan kijken in het buitenland. Toch zou het zomaar kunnen dat de hele wereld vanuit Nederland van mest wordt voorzien. Dat een boer in Nederland dan geen rekening meer krijgt voor de afgevoerde mest is wel heel erg optimistisch.

 • eenvoudige boer

  Het wordt inderdaad hoog tijd dat de gebruiksnormen omhoog gaan, daar moet Hans Huijbers zich veel harder voor inzetten. En al heb je nu nog geen mestprobleem, dan heb je toch een probleem met geen maximale opbrengst

Laad alle reacties (23)

Of registreer je om te kunnen reageren.