Home

Achtergrond 4977 x bekeken 10 reacties

Grondeigenaar aansprakelijk voor gedumpt drugsafval

Grondeigenaren blijken nog steeds te moeten opdraaien voor illegaal op hun grond gestort drugsafval. Het leek er aanvankelijk op dat het aansprakelijk stellen van grondeigenaren voor de kosten van het opruimen door de Raad van State (RvS) werd geblokkeerd.

De daarvoor in stelling gebrachte Wet bodembescherming en de Wet milieubeheer konden niet door de beugel, volgens de RvS. De Woningwet lijkt gemeentes nu toch een uitkomst te bieden de grondeigenaren (financieel) aan te spreken.

Gemeentes gebruikten in het verleden regelmatig de Wet bodembescherming en de Wet milieubeheer om grondeigenaren verantwoordelijk te stellen voor drugsafval dat - buiten hun medeweten - was gestort op hun grond. De gemeente eiste dat het afval werd opgeruimd of dat de kosten voor het opruimen werden vergoed.

Verwijderen drugsafval onder bestuursdwang

In 2014 boog de hoogste bestuursrechter zich over de vraag of een grondeigenaar in de gemeente Valkenswaard verantwoordelijk kan worden gehouden voor de kosten voor het opruimen van - door anderen - gedumpt synthetisch drugsafval. De gemeente achtte het risico van het gedumpte drugsafval zo groot, dat meteen werd begonnen met het verwijderen daarvan. Dat deed de gemeente onder toepassing van spoedeisende bestuursdwang. Dit betekent dat er bestuursdwang is toegepast zonder de eigenaar van het perceel eerst te waarschuwen en zonder deze in de gelegenheid te stellen zelf actie te ondernemen.

De kosten die waren gemoeid met de opruimactie, wilde de gemeente verhalen. De eigenaar zou in strijd hebben gehandeld met de zorgplicht op basis van artikel 13 van de Wet bodembescherming. Ook had de eigenaar zich schuldig gemaakt aan het verbod uit artikel 10.2, eerste lid van de Wet milieubeheer, dacht de gemeente. Daarin is bepaald dat het is verboden zich van afvalstoffen te ontdoen door deze - al dan niet in verpakking - buiten een inrichting te storten, anderszins op of in de bodem te brengen of te verbranden.

Gedumpt drugsafval bij een visvijver in het Brabantse Alphen.
Gedumpt drugsafval bij een visvijver in het Brabantse Alphen.

 

Geen sprake van overtreding zorgplicht

De RvS stelde in deze zaak vast dat de eigenaar geen enkele betrokkenheid had bij de dumping van het drugsafval en dat er daarom ook geen sprake kon zijn van een overtreding van de zorgplicht van de Wet bodembescherming. Die zorgplicht is volgens de RvS direct gekoppeld aan het verrichten van handelingen.

Ook het stortverbod uit de Wet milieubeheer trof geen doel. Er was niet gebleken dat de eigenaar van het perceel enige betrokkenheid had bij het storten van het drugsafval. Hierdoor kon de eigenaar ook niet worden aangemerkt als overtreder van het stortverbod.

Omdat het beroepen op de Wet bodem bescherming en Wet milieubeheer geen zin heeft, is de Woningwet nu door gemeenten in stelling gebracht. En met succes. In een uitspraak over vervuiling door asbestdeeltjes op een terrein naast een brandend perceel in Heeze waar asbest was vrijgekomen, oordeelde de RvS dat de grondeigenaar wel blaam trof. Volgens de RvS stelt zorgverplichting uit de Woningwet dat er sprake was van een gevaar voor volksgezondheid of veiligheid, als gevolg van de staat van het openbare erf; een situatie die nog steeds voortduurde. De RvS nam daarom aan dat de eigenaar zijn zorgverplichting had geschonden.

'Staat van het perceel genoeg om voor kosten op te draaien'

Een dergelijke redenering zou ook kunnen gelden voor de dump van chemisch afval, oordeelt advocaat Bart Bollen van NeXT-advocaten in Tilburg. Bollen: "Niet relevant is of de eigenaar van het perceel enige betrokkenheid had bij de dumping van het drugsafval. De staat van het perceel dat een gevaar voor veiligheid en gezondheid oplevert, lijkt voldoende om voor de kosten op te draaien!"

Laatste reacties

 • alco1

  Vriendelijk verzoek aan drugshandelaren.
  Gooi uw afval niet neer bij boeren, maar op gemeente grond.

 • boer drenth

  Waar is lto , om dit aan te vechten. Dit is toch te gek om waar te zijn .

 • pieterfranken1

  Inderdaad dit moet worden aangevochten.

 • koeboertje

  Boer drenth,
  breng je lto afdelingsbestuurders hiervan op de hoogte, daar zijn ze voor.

 • Gerard Groot Koerkamp

  Het storten van afval op andermans grond is eigenlijk een tekortkoming van handhaving van de wet .Dit betekent dat de overheid aansprakelijk is.Wanneer wij zand op de weg rijden tijdens de oogst moeten wij dat opruimen en wordt de gemeente ook niet aansprakelijk gesteld voor de kosten.

 • g.g

  Gerard Groot Koerkamp..Dat klopt, maar meestal is dan de "dader"bekend. Dit is bij drugsafval(meestal) niet het geval.

 • oeleboele

  het is van de zotte, laten we maar over gaan tot het spelen van eigen rechter, want de politiek kiest altijd partij voor de daders!!

 • vandenbrandcv1

  De politiek wil de samenleving liever niet laten betalen. Toch is het bijzonder onredelijk dat dit doorbelast wordt aan de eigenaar. In feite dient men een zelfde soort oplossing te kiezen als bij zwerfvuil. Daar is een deel van de afvalstoffenheffing die aan de gemeente betaald wordt, bestemd voor zwerfvuil. Zwerfvuil is meestal ook gedumpt en dan gaat de rekening ook niet een op een naar de gemeente.

 • vandenbrandcv1

  Alles volhangen met verboden toegang bordjes.
  Als we zorgplicht hebben kunnen we net zo goed stoppen wandel en klompenpaden en zo, zodat er toezicht kan zijn wie er werkelijk op het land mag zijn.

 • vandenbrandcv1

  Sommige provincies openen subsidies met 50 procent bijdrage. Die pot is ook weer een keer leeg. Het lijkt erop dat de terrein beherende organisaties met meeste profijt hebben van deze regeling.

Laad alle reacties (6)

Of registreer je om te kunnen reageren.