Home

Achtergrond laatste update:5 feb 2016

'Dierlijk eiwit kan dit jaar terug in varkensvoer'

Het verbod op gebruik van dierlijk eiwit in diervoeders gaat er mogelijk in de loop van dit jaar af voor varkensvoer. De vrijgave voor pluimveevoer laat langer op zich wachten.

"Dat is er niet voor 2018", zegt ir. Carine van Vuure, manager Nutrition & Regulatory Affairs van verwerkingsbedrijf Sonac, in vakblad Pluimveehouderij.
In december 2000 werd tot een verbod op het gebruik van diermeel in veevoer besloten na de gekkekoeienziekte BSE. Daarna is steeds gediscussieerd om het gebruik van dierlijk eiwit in diervoeders weer toe te staan.

Kannibalisme is niet toegestaan

Voorwaarde voor het weer mogen gebruiken van dierlijk eiwit in diervoeders is dat de oorsprong van het dierlijk eiwit moet kunnen worden achterhaald, herkenbaar moet zijn van welke diersoort het afkomstig is. Want kannibalisme mag niet: dierlijk eiwit van een diersoort verwerken in voer voor diezelfde diersoort.

Die 'diersoortherkenningstesten', op basis van het DNA met behulp van zogenoemde PCR-testen, moeten er eerst zijn en worden goedgekeurd. Dit om de regelgeving te kunnen handhaven voordat het gebruik van dierlijk eiwit weer wordt toegestaan.

PCR-testen voor varkens gereed

Voor varkens zijn de PCR-testen nu klaar, weet Van Vuure, die ook lid is van een technische werkgroep van Efpra, de Europese koepelorganisatie van destructiebedrijven. Het Directoraat-generaal Gezondheid en Voedselveiligheid (DG Santé) kan het voorstel van de vrijgave van verwerkte dierlijke eiwitten van pluimvee naar varkens weer ter tafel brengen. Van Vuure: "Verwacht werd steeds dat dit in december 2015 zou gebeuren. Maar helaas. De actualiteit is dat nog geen werkgroepsvergadering van DG Santé is voorzien met betrekking tot het opheffen van de feed ban. Dus daarom blijft het aangeven van een reëel tijdspad moeilijk.''

Test voor pluimvee is er, nu de validatieronde

Dat het bij pluimvee langer duurt, heeft ermee te maken dat het langer duurde om een PCR-test op te stellen. Dat zat onder meer vast op de vraag; wat is pluimvee? Is dat alleen kip, of ook kalkoen, eend, fazant, parelhoen, struisvogel, emoe, duif, etc. Van Vuure: "Er lijkt intussen consensus te zijn dat de focus moet liggen op de grote, commerciële dieren die onder pluimvee vallen, dus kip en kalkoen. Nu dat is vastgesteld, kan pas de validatieronde beginnen. De test is er al wel.''

Een rondje validatie langs de Europese referentielabs, in Nederland is dat Rikilt in Wageningen, kost al zeker 1 tot 1,5 jaar, aldus Van Vuure. Daarom verwacht zij vrijgave van het gebruik op dierlijk eiwit in pluimveevoeders niet eerder dan in 2018.

Of registreer je om te kunnen reageren.