Home

Achtergrond 2 reacties

Bezuinigingen raken Griekse boeren hard

Griekse boeren zitten in zwaar weer. De inkomstenbelasting is meer dan verdubbeld en de belasting op productiemiddelen is fors verhoogd. Nu de overheid ook de sociale afdrachten wil verdrievoudigen, blokkeren boeren belangrijke wegen en de grensovergang met Bulgarije. Eén probleem is dat teveel Grieken zich boer noemen.

Griekse boeren blokkeerden vorige week met honderden trekkers de grensovergang met Bulgarije en een belangrijke weg die het noorden en zuiden van Griekenland verbindt. Ze protesteren tegen hogere belastingen en sociale afdrachten. De Griekse regering heeft de politiek gevoelige landbouw bij bezuinigingen lang ontzien, maar kan zich dit naar eigen zeggen niet langer veroorloven.

Daar valt iets bij voor te stellen. De Griekse economie krimpt nog altijd; het laatst gemeten kwartaal met bijna een procent. De werkloosheid bedraagt bijna 25 procent, al wordt wellicht veel zwart gewerkt. Tenslotte is de Griekse staatsschuld opgelopen tot 177 procent van het bruto nationaal product en wordt voor 2016 weer een begrotingstekort van bijna 4 procent verwacht.

Sociale afdrachten verdrievoudigen

De boerenprotesten vallen deels samen met een nationaal protest dat is georganiseerd door vakbonden en vooral ingaat op pensioenen. Volgens plannen van de overheid zullen de sociale afdrachten voor boeren de komende 3 jaar toenemen van 7 procent naar 20 procent van het inkomen. Eerder verhoogde de regering de inkomstenbelasting van 6 procent tot 13 procent.

De percentages lagen voor Noord-Europese laag en blijven nog wat achter bij wat een gemiddelde Nederlander afdraagt, maar voor Griekse boeren is het een aardverschuiving en erg rijk zijn ze vaak niet. Negen van de 10 boeren claimde in 2015 tegenover het ministerie van Financiën niet meer dan 5.000 euro te hebben verdiend in 2014. Slechts 5 procent van alle belastingbetalers met een agrarisch inkomen verklaarde meer dan 12.000 te verdienen.

Halve en hele boeren

Voor de regering zijn dergelijke cijfers lastig te interpreteren. In Griekenland zijn veel mensen ook hobbymatig boer, deels omdat dit past bij de plattelandscultuur, maar ook omdat boeren van oudsher worden ontzien door de belastingdienst. Het is fiscaal interessant om als boer geregistreerd te zijn. Boerenorganisaties zijn dan ook voor een nauwere definitie.

Niettemin twijfelen weinigen aan het feit dat veel professionele boeren arm zijn. De Griekse landbouw biedt werk aan 600.000 mensen, maar verdient volgens cijfers bij elkaar niet meer dan 7 miljard, waarmee het goed is voor 3,8 procent van de totale economie. De export staat onder druk door de wereldwijde economische groeivertraging.

De echte boeren worden bovendien geraakt door hogere belastingen op productiemiddelen. De btw op zaaigoed, veevoer, kunstmest en pesticiden is verhoogd van 13 naar 23 procent. Ondertussen verkeert de Griekse bankensector nog altijd in zwaar weer, waardoor geld lenen lastig is. De Griekse boeren beloven hun protesten pas te staken, als ten minste een deel van het beleid wordt teruggedraaid.

Laatste reacties

  • cornelis 22

    Wat vreselijk, 13 procent inkomstenbelasting en 20 procent sociale lasten samen een toptarief van 33 procent zullen we ruilen ?

  • francois xavier

    daar had de regering nog eerbied voor de boeren. nu zijn ze de dupe ervan.

Of registreer je om te kunnen reageren.