Home

Achtergrond 6 reacties

AgriTop 50: machtigste man is Rabo-directeur Huirne

Onder leiding van directeur Ruud Huirne is Rabobank een actiever sectorbeleid gaan voeren. "Dat moest wel", verklaart hij, "omdat in een aantal sectoren de situatie dreigde te ontsporen."

Rabobank werkt onder directeur Huirne mee aan plannen die de Nederlandse land- en tuinbouw structureel gezond moeten maken. De bank handelt eveneens uit eigenbelang. Als sectoren het niet redden, kan dat de bank nog veel meer kosten. Maar de bank wil boter bij de vis.

Ruud Huirne, directeur Food en Agri van Rabobank Nederland: "Ondernemers moeten zelf met de juiste ideeën komen. Het is vervolgens onze rol die goede ideeën te faciliteren." - Foto: Ton Kastermans Fotografie
Ruud Huirne, directeur Food en Agri van Rabobank Nederland: "Ondernemers moeten zelf met de juiste ideeën komen. Het is vervolgens onze rol die goede ideeën te faciliteren." - Foto: Ton Kastermans Fotografie

Laten we met de laatste grote kwestie van het jaar beginnen. Waarom heeft Rabobank zich gevoegd in het gezelschap dat de derogatie moest redden?

“Voor de melkveehouderij staat veel geld op het spel. Dat zijn klanten van ons en dus raakt het ons ook. Bovendien bleek al snel dat een stevige krimp van de veestapel onvermijdelijk is. De zuivelsector kan geen stoppersgesprekken voeren en als bedrijven in de problemen komen, hebben ze de bank nodig om ze er doorheen te slepen. Ik ben blij dat ik me binnen Rabobank gedekt wist, want het zijn geen gemakkelijke besluiten.”

Het fosfaatplan gaat de sector wel pijn doen.

“In de melkveesector zal de pijn bij het verlies van de derogatie nog groter zijn. Rabobank wil bedrijven die in de problemen komen waar het kan ondersteunen om ze door een lastige periode heen te helpen. Dan denk ik ook aan de bedrijven die fors hebben geïnvesteerd in groei. Hun nieuwe stallen zijn vaak vanuit landbouwkundig oogpunt en het milieu juist heel goed.”

Rabobank speelt ook een belangrijke rol in de herstructurering van de tuinbouw en de varkenshouderij. Maakt Rabobank nu onomwonden sectorbeleid?

“Ja en nee. Net als vroeger kijkt Rabobank bij financieringen in de eerste plaats naar de ondernemer en diens onderneming. Is hij of zij in staat aan aflossingen en rentebetalingen te voldoen? Tot een paar jaar geleden werd vrijwel alleen op basis daarvan gefinancierd. Omdat in een aantal sectoren de situatie desondanks dreigde te ontsporen, zijn we het sectorbelang en vooral de situatie van de markt mee gaan wegen. Dat is begonnen in de tuinbouw. Door onder meer de Ehec-crisis en de Russische importstop kwam de helft van de bedrijven in liquiditeitsproblemen. Dan moet je ingrijpen.”

U rent zich een ongeluk. U kwam 5 jaar geleden vanuit de academische wereld naar de bank. Een groot verschil?

“Het is hier veel minder vrijblijvend dan in de wetenschap. Als wetenschapper probeer je ideeën uit, ga je eens een discussie aan. Dat kan als bankdirecteur ook, maar wat je zegt of doet heeft veel meer impact. Het gaat meteen om geld, om grote belangen. Het is misschien zwaarder maar je werk doet er meer toe.”

In de herstructurering van de varkenshouderij speelt het ‘Holland Varken’ een belangrijke rol. U was eerder kritisch. Ziet u het nu wel zitten?

“Inmiddels zijn de plannen verder gevorderd en zie ik heel goed wat men wil. Het is belangrijk dat Nederland weer een kwaliteitsstempel is; een basis waarop je vervolgens concepten kunt bouwen. Het doet me oprecht pijn als ik zie dat de Britten eerst hun eigen vlees kopen, dan het Deense en Duitse vlees en dan pas terecht komen bij Nederlands vlees. Het huis is gewoon niet op orde. Afnemers van Nederlandse varkens klagen dat het medicijngebruik niet altijd duidelijk is, dat biggen wel het juiste gewicht hebben maar dat de leeftijden uiteenlopen. Met het Holland Varken gaan we daar wat aan doen.”

De tuinbouw dan. Rabobank heeft geld ingebracht in een fonds voor het ‘opruimen’ van oud glas. Maar de sector maakt nu weer een goed jaar door en zet daarom in op groei. Het areaal tomaat dreigt te groeien met 200 hectare. Jullie financieren dat mede. Hoe is dat te rijmen met het sectorbelang?

“Rabobank is er niet alleen voor de gemiddelde bedrijven, maar ook voor de bedrijven die het heel goed doen en kunnen en willen groeien. Als de markt dat volgens onze analyse aankan, gaan wij dat niet tegenhouden. Maar veel meer dan vroeger nemen we de marktsituatie en duurzaamheid mee in ons besluit wel of niet te financieren. We verkopen daardoor vaker nee.”

'Rabobank is er niet alleen voor de gemiddelde bedrijven'

Is het niet zorgwekkend dat na een goed jaar de tuinbouw weer volop op groei inzet. Werken aan een betere afzetstructuur bijvoorbeeld is dan alweer snel vergeten.

“Zodra prijzen aantrekken, valt een deel van de urgentie voor ondernemers weg. Het is belangrijk dat ondernemers zich realiseren dat prijzen niet zijn aangetrokken omdat ze nu een beter product maken, of dit jaar een enorme efficiëntieslag is gemaakt. Het prijsherstel is geen verdienste van de sector, maar gevolg van gunstig weer in Nederland en heel ongunstig weer in concurrerende landen in Zuid-Europa. Toch, als ik om me heen kijk, zie ik veel ondernemers die bezig zijn met nieuwe concepten, logistiek en energievoorziening. Ook werken telersverenigingen beter samen. Men pakt wel door nu.”

Rabobank roert zich ook in de varkenshouderij, de melkveehouderij. Waar komt die actieve rol vandaan? Rabobank wilde toch nooit regisseur zijn?

“Vanuit een sterke betrokkenheid met boeren en tuinders. De betrokkenheid was natuurlijk vanuit de historie altijd groot maar de afstand van erf tot bank is helaas een periode wat groter geworden door veranderingen binnen de bank. De bank heeft onder leiding van Wiebe Draijer (bestuursvoorzitter; red.) een nieuwe missie geformuleerd en de klant staat daarin meer dan ooit centraal. Dat krijgt ook handen en voeten in bijvoorbeeld het weghalen van bepaalde taken van lokale banken, zodat de accountmanagers daar meer tijd aan hun klanten kunnen besteden.”

Een bank die vaker nee verkoopt en zich bemoeit met de koers van een sector, maakt zich wel kwetsbaar voor kritiek. Bij bijna alles wat een bedrijf doet, is de bank nodig. Jullie worden al als oppermachtig ervaren.

“Als we met een boer of tuinder het gesprek aangaan en we er niet uitkomen, kunnen ondernemers natuurlijk altijd nog naar andere banken toe. Ik vind het wel zorgwekkend dat bedrijven zo afhankelijk zijn van een financier. Men zou niet zo zwaar gefinancierd moeten zijn dat wanneer het even tegenzit, de ondernemer direct naar de bank moet. Markten worden steeds beweeglijker en de overheid is steeds minder bereid om de ondernemer te hulp te schieten. Ik ben nog wel eens uitgelachen toen we zeiden dat een bedrijf twee slechte jaren door moet kunnen komen, maar daarvan ben ik nog steeds overtuigd.”

'Ik vind het wel zorgwekkend dat bedrijven zo afhankelijk zijn van een financier'

Bedrijven moeten dus minder zwaar gefinancierd zijn, wat jullie betreft. Maar ook niet louter meer bancair, als ik jullie radiospotjes moet geloven.

“Ja, dat heeft te maken met de toegenomen risico's waaraan een bedrijf wordt blootgesteld. Het is niet zo dat de bank niet meer wil financieren, maar het is wel zo dat door hogere kapitaalseisen van de toezichthouder de bank voor elke euro die het uitleent een groter deel achter de hand moet houden. Ik weet niet of we toegaan naar een Amerikaanse situatie, waar bankfinancieringen een bescheiden rol spelen in de financiering, en dat is ook zeker geen doel op zich. Bij bepaalde investeringen horen andere vormen van financiering. Innovaties bijvoorbeeld kunnen veelbelovend zijn, maar kennen ook een groot afbreukrisico, dat beter past bij durfinvesteerders dan een bank. Omdat Rabobank het overzicht over allerlei financieringen met verschillende looptijden en partijen goed kan bewaren, wil de bank wel de financiële regierol op zich nemen.”

Herstructurering tuinbouw, revitalisering varkenshouderij, het redden van de derogatie. De doelen zijn nobel maar de processen zelf gaan wel moeizaam elke keer. Moet de Rabobank niet nog dwingender optreden?

“De verschillen tussen bedrijven zijn groot en dan is het niet gemakkelijk alle neuzen dezelfde kant op te krijgen. Ik heb wel voor een zaal tuinders gestaan die zei: nou dan, Rabobank, vertel ons nu wat we moeten doen. Maar zo werkt het dus niet. Ondernemers moeten zelf met de juiste ideeën komen en het is onze rol goede ideeën vervolgens te faciliteren.”

Bekijk het overzicht van alle 50 kandidaten in de Boerderij AgriTop 50

Laatste reacties

 • Durft niemand iets te zeggen?

 • Almagro

  Wat zou je er van moeten zeggen? Weer zo'n niets zeggend lijstje waar er rond deze tijd nog vele van zullen volgen. En Rabo mannekes zijn meestal weinig boeiend : glazen bol kijkers . Wanneer de zekerheid er maar was werd alles gefinancierd maar nu zekerheden niet zo zeker meer zijn wordt alles op slag anders en moet de agro-sector op de schop. Boeit me weinig : gewoon ondernemen zoals altijd, bakens verzetten waar nodig en vertrouwen op eigen kunnen.

 • frl

  "Machtigste man in agro" we komen met niks en we gaan met niks.

 • wilcovanlaar1

  Degene die het hardste voor de agri sector lopen, Elbert Dijkgraaf en Anne Schreijer staan onder aan het lijstje ?

 • Almagro

  @wilcovanlaar1, het lijstje geeft aan welke personen de meeste macht zouden hebben in de agro-sector. Dat zegt dus helemaal niets over de wijze waarop ze die macht gebruiken. Als het lijstje aan zou geven in hoeverre ieder z'n macht zou gebruiken ten dienste van de sector, dan zou de volgorde geheel anders zijn.
  Kortom: een lijstje als zovelen waar je niets aan hebt.

 • kuiken007

  verschrikkelijk zulke lui
  een aantal maanden geleden uitspraken doen voorlopig lage melkprijs
  nu zeggen dat het was verwacht
  achteraf in de glazen bol kijken is dat ggrrrrr.....

Laad alle reacties (2)

Of registreer je om te kunnen reageren.