Home

Achtergrond 1 reactie

Anne-Marie Spierings

Frisse nieuwkomer trekt Brabants mestbeleid vlot

Functie: Gedeputeerde in Noord-Brabant

Nevenfuncties: Bestuurslid D66

Geboortejaar: 1976

De laagstgenoteerde nieuwkomer in de Agritop 50 is Anne-Marie Spierings, sinds 2015 gedeputeerde Agrarische ontwikkeling in Noord-Brabant. Pas sinds 2011 is ze actief in de provinciepolitiek. Haar doel is Brabanders weer trots te laten zijn op de agrarische sector.

Vlot trekken Brabants mestbeleid

Haar eerste mijlpaal is het vlot trekken van het mestbeleid in Brabant. Mest is een uiterst gevoelig item in Brabant: mestverwerking wordt door burgerinitiatieven, natuurorganisaties en diverse gemeenten immers gezien als het faciliteren van de intensieve veehouderij. Haar voorganger schoof deze hete aardappel in 2015 door naar haar bord. Spierings stapte fris en doordacht het glibberige pad van de mest op.

Mestdialogen in vier regio's

Om draagvlak te creëren, zijn op haar initiatief mestdialogen gehouden in vier regio's, waaraan gemeenten, boeren, natuurliefhebbers en burgers deelnamen. Het nieuwe mestbeleid stoelt op de uitkomst van deze dialogen. Hieruit blijkt dat Spierings een behendig bestuurder is met veel gevoel voor wat leeft binnen en buiten de Brabantse agrarische sector. Ondanks of dankzij haar bijna studentikoze, onbevangen voorkomen?

Eén reactie

  • HenriBusger

    Ik denk dat mevrouw De Snoo dit artikel wel mag aanpassen, i.v.m. :

    "Hieruit blijkt dat Spierings een behendig bestuurder is met veel gevoel voor wat leeft binnen en buiten de Brabantse agrarische sector."

Of registreer je om te kunnen reageren.