Home

Achtergrond laatste update:21 dec 2016

Kees Romijn

Vakgroepvoorzitter die handen lastig op elkaar krijgt

Functie: voorzitter LTO-vakgroep Melkveehouderij

Nevenfuncties: voorzitter Courage, bestuurder Zuivel NL

Geboortejaar: 1967

Eindelijk mocht Kees Romijn een (voorlopig) resultaat presenteren, waarmee de melkveehouderij en zuivelsector de o zo belangrijke derogatie van de Nitraatrichtlijn hopen te behouden. Het is een (gedeeld) resultaat dat Romijn best kan gebruiken. Het viel hem tot nog toe niet mee om veel richting te geven aan de ontwikkeling van de melkveehouderij.

Te weinig richtinggevend

Melkveehouders zijn natuurlijk allemaal zelfstandig opererende mensen, maar ze werkten zich in de afgelopen anderhalf jaar collectief steeds verder in de sores. Mogelijk werd dit mede versterkt door een richtingenstrijd binnen het bestuur van de vakgroep.

Je zou denken dat het handiger had gekund. Als de melkveehouders toch nagenoeg allemaal dezelfde kant op gaan, waarom dan niet de goede kant op? De gemoedelijke Romijn en zijn team zijn hier toch iets te weinig richtinggevend geweest.

Nu moet de melkveehouderij terug binnen milieugrenzen die al lang helder waren. Ten koste van veel weggegooid geld. Verder vooruit denken en handelen kunnen de sector veel onnodige kosten besparen.

Of registreer je om te kunnen reageren.