Home

Achtergrond 1 reactie

Kabinet wil geen verbod op colistine in veehouderij

Staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken en minister Edith Schippers van Volksgezondheid willen het hoogwaardige antibioticum colistine in de veehouderij niet verbieden.

Dat blijkt tijdens een debat in de Tweede Kamer. SP-Kamerlid Henk van Gerven en Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren willen dat colistine verboden wordt in de veehouderij. Dit in verband met het risico op resistentievorming. Colisitine is ook voor de humane gezondheidszorg een van de laatste redmiddelen.

Verbod colistine onverantwoord

Van Dam zegt het middel niet te willen verbieden. “Dit zou onverantwoord zijn in verband met het dierenwelzijn. Er zijn aandoeningen bij jonge dieren, waaronder kalveren en pluimvee, waarbij colisitine het enige effectieve middel is. Het kabinet zou een verdere reductie van het colistinegebruik wel willen, maar wijst er ook op dat het gebruik van dit type antibioticum in Nederland al laag is en ruim onder het Europese adviesniveau ligt.”

Het verbieden van colisitine in de veehouderij zou ook veterinair onverantwoord zijn, meldt minister Schippers. "Dit brengt het risico met zich mee dat er andere hoogwaardige antibiotica worden ingezet."

Sectorplannen antibioticagebruik ontwikkelen

Het kabinet blijft inzetten op verdere reductie van antibioticagebruik in de veehouderij. Om de bedrijven die structureel te veel antibiotica gebruiken aan te pakken, worden sectorplannen ontwikkeld. In de loop van 2017 verwacht het kabinet met nieuwe reductiedoelstellingen per sector te komen. Esther Ouwehand (PvdD) ging stevig in debat met minister Schippers. Ouwehand vindt dat er onvoldoende maatregelen worden genomen. “U bent minister van volksgezondheid. U kunt zeggen dat middelen niet meer in de veehouderij gebruikt mogen worden vanuit het belang voor de volksgezondheid, de veehouderij moet het dan zelf maar oplossen”, vindt Ouwehand. Schippers liet zich niet zeggen dat er te weinig wordt gedaan. “De reductie van het antibioticagebruik is zowel veterinair als in de gezondheidszorg zeer hoog. We behoren bij de wereldtop", aldus de minister.

Ouwehand ziet liever een krimp van de veestapel, omdat de infectiedruk bij minder dieren bij elkaar lager is, waardoor volgens haar ook minder antibiotica nodig zijn. SP-Kamerlid Henk van Gerven wil extra maatregelen in de kalkoensector, omdat het antibioticagebruik daar fors is toegenomen. "Deze middelen worden door acht dierenartsen voorgeschreven. Het moet toch niet moeilijk zijn deze rotte appels uit de mand te halen", vindt Van Gerven. Van Dam zegt dat een sectorplan gericht is op vermindering van antibioticagebruik in deze sector.

Eén reactie

  • Martin Oldenhof

    'Esther Ouwehand (PvdD) ging stevig in debat met minister Schippers. Ouwehand vindt dat er onvoldoende maatregelen worden genomen. “U bent minister van volksgezondheid. U kunt zeggen dat middelen niet meer in de veehouderij gebruikt mogen worden vanuit het belang voor de volksgezondheid, de veehouderij moet het dan zelf maar oplossen”, vindt Ouwehand'
    Zijn ze er nu wel of niet voor de dieren? Ik snap t niet meer met dat clubje.

Of registreer je om te kunnen reageren.