Home

Achtergrond laatste update:21 dec 2016

Jan Wijnen

Vader van de pluimveemestverbranding

Functie: voorzitter Stichting DEP

Nevenfunctie: ad interim voorzitter van de aandeelhoudersvergadering van BMC in Moerdijk

Geboortejaar: 1949

Jan Wijnen is dé vader van pluimveemestverbrandingscentrale BMC in Moerdijk. In 1993 opperde hij mestverbranding en opwekking van groene stroom als oplossing van de mestproblematiek. In 1997 ging Wijnen met zijn plannen de boer op en haalde hij bij pluimveehouders geld op (€2,50/ton mest) voor een haalbaarheidsstudie. Hij richtte Coöperatie DEP op (Duurzame Energieproductie Pluimveehouderij). In 2005 werd de coöperatie omgezet in een stichting, met 630 leden met een mestafzetcontract. De bouw van de centrale startte in 2006, in 2008 was Wijnen de eerste die er mest leverde.

Belangrijke rol bij binnenhalen mestcontracten

BMC verwerkt nu zo’n 415.000 ton pluimveemest per jaar, pakweg een derde van de totale pluimveemestproductie in Nederland. Rond 300.000 ton wordt geleverd door DEP. Dit jaar zijn nieuwe contracten afgesloten, omdat de eerste 10-jarige contracten in 2017 aflopen. BMC kan daardoor door tot 2030. Wijnen heeft opnieuw een belangrijke rol gespeeld bij het binnenhalen van mestcontracten.

Pluimveemestverbranding heeft ruimte gecreëerd op de mestmarkt. Dit leidde tot lagere mestafzetkosten. Daardoor is sinds 2008 €50 miljoen per jaar in de veehouderij gebleven.

Of registreer je om te kunnen reageren.