Home

Achtergrond laatste update:21 dec 2016

Jaap van Wenum

Knokken voor vruchtbaarheid binnen LTO

Functie: voorzitter LTO-vakgroep Akkerbouw

Nevenfuncties: vice-voorzitter Brancheorganisatie Akkerbouw, voorzitter Sectie Teelt van BO Akkerbouw, lid algemeen bestuur LTO NoordGeboortejaar: 1970

Jaap van Wenum is sinds 2 februari 2016 voorzitter van de LTO-vakgroep Akkerbouw. De akkerbouwer uit Kootwijkerbroek (Gld.) werkt al 12 jaar voor LTO. Onder meer 8 jaar als senior beleidsadviseur plantgezondheid. Hij is een autoriteit op het gebied van gewasbescherming. Dat kan hem goed van pas komen in zijn nieuwe functie. Landbouwgif is de achilleshiel van de akkerbouw. De sector staat zelden ter discussie, maar als het gebeurt gaat het vaak over gewasbescherming.

Stem akkerbouw binnen LTO

Daarnaast moet Van Wenum de akkerbouw goed laten horen binnen LTO, dat vooral gedreven wordt door de belangen van de melkveehouders. De grootste club binnen LTO.

Maar de veehouderij loopt de akkerbouw wel eens voor de voeten, bijvoorbeeld bij het mestbeleid. Strenge akkerbouwgebruiksnormen zijn nodig om de derogatie te behouden voor de veehouderij. Dat gaat ten koste van bodemvruchtbaarheid en dus ook van de rentabiliteit in de akkerbouw. Van Wenum moet zorgen dat schraalhans toch niet keukenmeester is voor de akkerbouw omdat de veehouderij dat zo graag wil. Hoe hij daarbij scoort, bepaalt in hoge mate hoe zijn achterban over hem oordeelt.

Of registreer je om te kunnen reageren.