Home

Achtergrond laatste update:21 dec 2016

Hans Huijbers

Ridder van het Zuiden met tanende invloed

Functie: voorzitter ZLTO

Nevenfuncties: bestuurslid LTO Nederland, commissaris (vice-voorzitter) Vion Food Group,

lid Raad van Toezicht, Ons Middelbaar Onderwijs

Geboortejaar: 1959

"Ik schaam mij dat ik de bodem slechter doorgeef aan mijn kinderen en kleinkinderen", is een veelgebruikte uitspraak van Hans Huijbers. Graag houdt hij zijn achterban - de boeren in het Zuiden - een spiegel voor: "Vinden jullie ook niet dat er eigenlijk te veel varkens zijn in Zuidoost-Brabant?" Hij schroomt niet zijn nek uit te steken. Zijn doel: maatschappelijke waardering van boeren en tuinders en nieuwe, duurzame verbindingen binnen en met de agrarische sector.

'Volhoudbaarheid' van de landbouw

Binnen LTO Nederland gaat hij over duurzaamheid. Maar van die term is Huijbers weinig gecharmeerd. Liever gebruikt hij de Zuid-Afrikaanse term 'volhoudbaarheid'. De manier waarop we landbouw bedrijven moet vol te houden zijn, in economisch, ecologisch en sociaal opzicht.

Kritische houding

Zijn kritische houding bezorgde Huijbers een plaats in de Duurzame top 100 van dagblad Trouw. In de AgriTop 50 daalt hij echter, omdat hij toch niet altijd een goede hand van opereren heeft. Zijn invloed is ook tanende nu het CDA geen zitting meer heeft in het Brabantse provinciebestuur. Daarbij heeft het eens zo kapitaalkrachtige ZLTO financieel een forse stap terug moeten doen, wat eveneens invloed kost.

Of registreer je om te kunnen reageren.