Home

Achtergrond 37 reacties

Fosfaatrechten: grondgebonden bedrijf ontzien

De Tweede Kamer steunt het wetsvoorstel voor invoering van fosfaatrechten. De wet wordt wel aangepast zodat grondgebonden bedrijven en bedrijven met een klein fosfaatoverschot worden ontzien bij de generieke korting die in 2018 wordt doorgevoerd.

Laatste update 2 december, 15.14 uur.

Staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken omarmt de wetswijziging die Carla Dik-Faber (ChristenUnie) en Fatma Koser Kaya (D66) hebben ingediend en waarvoor brede steun bestaat in de Kamer. Dit amendement wordt uitgebreid met een aanvulling van SP-Kamerlid Henk van Gerven.

Korting tot grondgebondenheidsniveau voor bedrijf met klein overschot

Bedrijven die slechts een kleine fosfaatoverschot hebben, worden niet verder gekort dan tot het niveau van grondgebondenheid. Dit moet het verschil in korting tussen grondgebonden bedrijven en bedrijven met een klein fosfaatoverschot beperken.

Van Dam verwacht dat de maatregel van het ontzien van de grondgebonden bedrijven een verhoging van de generieke korting voor niet-grondgebonden bedrijven met 2,5% betekent.

Marathonvergadering

De Tweede Kamer debatteerde donderdagnacht in een marathonzitting. De vergadering duurde van 19.30 uur tot 05.17 uur. Hiermee werd het record van langste vergadering nét niet verbroken. Die vergadering duurde tot 05.38 uur.

Laarzenactie en veel veehouders op publieke tribune

Bij het debat waren veel melkveehouders aanwezig. Vrijwel alle 300 plaatsen op de publieke tribune van de Tweede Kamer waren bezet. Met een sticker op hun kleding met daarop #laarzenactie voerden veel melkveehouders actie op de tribune. Iets wat eigenlijk verboden is.

Kamerleden deden mee aan laarzenactie

De laarzenactie van bezorgde melkveehouders schopte het ook tot ín de vergaderzaal. PVV-Kamerlid Dion Graus voerde het woord op de laarzen die hij van de melkveehouders had gekregen en ook Carla Dik-Faber (ChristenUnie) en Fatma Koser Kaya (D66) hadden de laarzen bij zich. De laarzen prominent op het Kamerbankje zetten, wat Dik-Faber deed, werd echter niet geaccepteerd door Kamervoorzitter Khadija Arib.

Stevige kritiek op Van Dam

Kamerleden van SGP, CDA, ChristenUnie en D66 hadden stevige kritiek op het optreden van Van Dam in het derogatiedossier. Ondanks herhaaldelijk vragen geeft Van Dam hen geen feitenrelaas met de momenten waarop hij en anderen van het ministerie in Brussel overleg voeren over een nieuwe derogatie en over het wetsvoorstel fosfaatrechten. Wel liet Van Dam weten dat het wetsvoorstel zodat het naar de Tweede Kamer is gestuurd in september ook is voorgelegd aan de Eurocommissaris voor mededinging. Met deze commissie waren eerder al overleggen geweest, maar het officieel voorleggen vond pas plaats toen het wetsvoorstel er lag. Van Dam zegt dat toen er in september signalen kwamen dat de Commissie moeite had met de staatssteun van de invoering van fosfaatrechten, er dag in dag uit onderhandeld is over de fosfaatrechten. Van Dam is persoonlijk naar Eurocommissaris Margrethe Vestdager is geweest om het te bespreken. “Toen duidelijk was de Commissie voet bij stuk hield dat het ongeoorloofde staatssteun was, hadden we maar één optie: het wetsvoorstel aanpassen”, zegt Van Dam. De Kamer blijft verbaasd over het feit dat het oordeel van de Commissie zo onverwacht kwam.


 • Een delegatie van de zogeheten laarzenactie overhandigen een petitie in de Statenpassage in Tweede Kamer voor het debat over de melkveehouderij. Boeren zijn bezorgd over het uitblijven van strengere milieuregels voor melkveehouders voor fosfaatrechten. - Foto's: ANP

  Een delegatie van de zogeheten laarzenactie overhandigen een petitie in de Statenpassage in Tweede Kamer voor het debat over de melkveehouderij. Boeren zijn bezorgd over het uitblijven van strengere milieuregels voor melkveehouders voor fosfaatrechten. - Foto's: ANP

 • Laarzen in de Tweede Kamer vallen op.

  Laarzen in de Tweede Kamer vallen op.

 • Melkveehouder Eliine Vedder midden op de foto doet een emotionele oproep: "We missen de strijdlust om derogatie te behouden."

  Melkveehouder Eliine Vedder midden op de foto doet een emotionele oproep: "We missen de strijdlust om derogatie te behouden."

 • Fosfaatrechten: grondgebonden bedrijf ontzien
 • Fosfaatrechten: grondgebonden bedrijf ontzien
 • Staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken en Dion Graus (PVV) tijdens het debat in de Tweede Kamer over de wijziging van de meststoffenwet in verband met de invoering van een stelsel van fosfaatrechten.

  Staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken en Dion Graus (PVV) tijdens het debat in de Tweede Kamer over de wijziging van de meststoffenwet in verband met de invoering van een stelsel van fosfaatrechten.

 • Laarzen op een tafel tijdens het debat in de Tweede Kamer over de wijziging van de meststoffenwet in verband met de invoering van een stelsel van fosfaatrechten.

  Laarzen op een tafel tijdens het debat in de Tweede Kamer over de wijziging van de meststoffenwet in verband met de invoering van een stelsel van fosfaatrechten.

 • Madeleine van Toorenburg (CDA), Jaco Geurts (CDA), Elbert Dijkgraaf (SGP) en Dion Graus (PVV) tijdens het debat in de Tweede Kamer over de wijziging van de meststoffenwet in verband met de invoering van een stelsel van fosfaatrechten. ANP BART MAAT

  Madeleine van Toorenburg (CDA), Jaco Geurts (CDA), Elbert Dijkgraaf (SGP) en Dion Graus (PVV) tijdens het debat in de Tweede Kamer over de wijziging van de meststoffenwet in verband met de invoering van een stelsel van fosfaatrechten. ANP BART MAAT

 • Van links naar rechts: staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken, Elbert Dijkgraaf (SGP), Rik Grashoff (Groenlinks), Henk Leenders (Pvda) en Fatma Koser Kaya (D66) tijdens het debat in de Tweede Kamer over de wijziging van de meststoffenwet in verband met de invoering van een stelsel van fosfaatrechten.

  Van links naar rechts: staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken, Elbert Dijkgraaf (SGP), Rik Grashoff (Groenlinks), Henk Leenders (Pvda) en Fatma Koser Kaya (D66) tijdens het debat in de Tweede Kamer over de wijziging van de meststoffenwet in verband met de invoering van een stelsel van fosfaatrechten.

 • De laarzenactie van bezorgde Kamerleden schopte het ook tot ín de vergaderzaal. PVV-Kamerlid Dion Graus voerde het woord op de laarzen die hij van de melkveehouders had gekregen en ook Carla Dik-Faber (ChristenUnie) en Fatma Koser Kaya (D66) hadden de laarzen bij zich. De laarzen prominent op het Kamerbankje zetten, wat Dik-Faber deed, werd echter niet geaccepteerd door Kamervoorzitter Khadija Arib.

  De laarzenactie van bezorgde Kamerleden schopte het ook tot ín de vergaderzaal. PVV-Kamerlid Dion Graus voerde het woord op de laarzen die hij van de melkveehouders had gekregen en ook Carla Dik-Faber (ChristenUnie) en Fatma Koser Kaya (D66) hadden de laarzen bij zich. De laarzen prominent op het Kamerbankje zetten, wat Dik-Faber deed, werd echter niet geaccepteerd door Kamervoorzitter Khadija Arib.

 • Melkveehouders op de publieke tribune tijdens het debat in de Tweede Kamer.

  Melkveehouders op de publieke tribune tijdens het debat in de Tweede Kamer.

 • Bij het debat waren veel melkveehouders aanwezig. Vrijwel alle 300 plaatsen op de publieke tribune van de Tweede Kamer waren bezet. Met een sticker op hun kleding met daarop #laarzenactie voerden veel melkveehouders actie op de tribune. Iets wat eigenlijk verboden is.

  Bij het debat waren veel melkveehouders aanwezig. Vrijwel alle 300 plaatsen op de publieke tribune van de Tweede Kamer waren bezet. Met een sticker op hun kleding met daarop #laarzenactie voerden veel melkveehouders actie op de tribune. Iets wat eigenlijk verboden is.

 • Staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken tijdens het debat.

  Staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken tijdens het debat.

 • Het was een lange zit voor de aanwezige melkveehouders. De vergadering duurde van 19.30 uur tot 05.17 uur. Hiermee werd het record van langste vergadering nét niet verbroken. Die vergadering duurde tot 05.38 uur.

  Het was een lange zit voor de aanwezige melkveehouders. De vergadering duurde van 19.30 uur tot 05.17 uur. Hiermee werd het record van langste vergadering nét niet verbroken. Die vergadering duurde tot 05.38 uur.

 • De aanwezige boeren hoorden dat Kamerleden van SGP, CDA, ChristenUnie en D66 stevige kritiek hadden op het optreden van Van Dam in het derogatiedossier.

  De aanwezige boeren hoorden dat Kamerleden van SGP, CDA, ChristenUnie en D66 stevige kritiek hadden op het optreden van Van Dam in het derogatiedossier.

 • Tegelijk met het wetsvoorstel Fosfaatrechten werd ook het wetsvoorstel Grondgebonden groei van de melkveehouderij behandeld. Staatssecretaris Van Dam is hierbij positief over een amendement van Jaco Geurts (CDA) en Carla Dik-Faber die vraagt om voer-mestcontracten tussen melkveehouders en akkerbouwers binnen een straal van 20 kilometer te accepteren voor de grondgebondenheid. Van Dam zegt in principe positief te zijn, maar heeft wel vraagtekens bij de uitvoerbaarheid ervan.

  Tegelijk met het wetsvoorstel Fosfaatrechten werd ook het wetsvoorstel Grondgebonden groei van de melkveehouderij behandeld. Staatssecretaris Van Dam is hierbij positief over een amendement van Jaco Geurts (CDA) en Carla Dik-Faber die vraagt om voer-mestcontracten tussen melkveehouders en akkerbouwers binnen een straal van 20 kilometer te accepteren voor de grondgebondenheid. Van Dam zegt in principe positief te zijn, maar heeft wel vraagtekens bij de uitvoerbaarheid ervan.

Bezorgdheid over sectorplan

Ook bestaat in de Tweede Kamer bezorgdheid over het fosfaatreductieplan dat de zuivelsector zelf heeft opgesteld voor 2017, nu de fosfaatrechten pas in 2018 zullen worden ingevoerd. Terwijl GroenLinks-Kamerlid Rik Grashoff vindt dat de politiek zich hiermee mag bemoeien, omdat er €25 miljoen belastinggeld mee gemoeid is, vindt PvdA-Kamerlid Henk Leenders het sectorplan de verantwoordelijkheid van de sector. Hij werd hierop stevig aangepakt door de oppositie. “Geen verantwoordelijkheid? U legt hiermee een bom onder de derogatie”, zei Jaco Geurts boos. Staatssecretaris Van Dam bood de oplossing. Hij zei nadrukkelijk dat er een gezamenlijke verantwoordelijkheid ligt bij de sector en de overheid. De Tweede Kamer stuurde aan op aanpassing van het sectorakkoord op de wijzigingen in het fosfaatrechtenstelsel. Van Dam zegde toe hierover met de zuivelsector te gaan praten en dat ze ook willen aansluiten bij de uitkomst van het debat.

GroenLinks vertrouwt sectorplan niet

Niet alle partijen hebben hier voldoende vertrouwen in. GroenLinks ziet bij monde van Rik Grashoff liever geen sectorplan omdat ‘je afspraken kan maken met de sector wat je wil, maar ze worden toch niet nageleefd', aldus de politicus. Van Dam zegt er wél vertrouwen in te hebben. Het huidige reductieplan kan in potentie meer reductie realiseren dan de benodigde hoeveelheid om onder het fosfaatplafond te komen. Voor het geval de resultaten tegen vallen is Van Dam met de veevoersector en met de varkenssector in gesprek om met deze sectoren verdere afspraken te maken over reductie van de fosfaatproductie.

Geen derogatie, geen fosfaatrechten

Een meerderheid van de Tweede Kamer lijkt een amendement van Helma Lodders te steunen, die ervoor moet zorgen dat fosfaatrechten niet worden ingevoerd als Nederland geen derogatie heeft. Van Dam staat hier positief tegenover. “Als we geen derogatie krijgen, hebben fosfaatrechten geen zin. Wel kan het zo zijn dat de fosfaatrechten al worden ingevoerd voordat er duidelijkheid is over nieuwe derogatie”, legt Van Dam uit. Garanties voor een nieuwe derogatie kan hij niet geven. Hij zegt te knokken voor derogatie, maar zegt ook dat het een hele kluif wordt. “Het is allerminst zeker dat derogatie behouden blijft”, zegt hij.

Varkens

CDA, SGP en VVD pleiten tijdens het debat voor het schrappen van het ‘haakje’ in de wet om een maatregel te kunnen nemen om ook op varkens- en pluimveerechten te korten. Ze vinden het onterecht dat dit via een wet voor de melkveehouderij geregeld wordt. Van Dam is op zichzelf wel bereid om het haakje uit de wet te halen als een Kamermeerderheid dat wil, maar met de kanttekening dat dit wel betekent dat bij overschrijding van het fosfaatplafond alleen op de fosfaatrechten gekort kan worden, ongeacht welke sectoren het overschot veroorzaken.

Pogingen van SGP en CDA om op bedrijfsniveau varkensrechten te mogen omruilen voor fosfaatrechten, strandden. Van Dam zegt dat hij dit alleen wil al beide sectoren dat willen, maar dat is nu niet het geval. Ook op bedrijfsniveau wil Van Dam het niet. “Daarmee zetten we een sluiproute open voor groei van de melkveehouderij en dat willen we niet”, aldus Van Dam.

Pogingen van SGP en CDA om op bedrijfsniveau varkensrechten te mogen omruilen voor fosfaatrechten strandden. - Foto: Jan Willem Schouten
Pogingen van SGP en CDA om op bedrijfsniveau varkensrechten te mogen omruilen voor fosfaatrechten strandden. - Foto: Jan Willem Schouten

Kringloopwijzer

Het gebruik van de kringloopwijzer was ook onderwerp van gesprek in het debat. Hierover zei Van Dam dat hij probeert om deze methode per 2018 beschikbaar te hebben. Een goede borging is nu nog het probleem. Het invoeren van een einddatum voor fosfaatrechten,, zoals Dijkgraaf voor stelt, wil Van Dam niet. “Ik zie nu dat de dierrechten ook snel afgeschaft zouden worden, en die zijn er nu nog steeds. Voor de fosfaatrechten heb ik geen idee wanneer ze niet meer nodig zijn. Als het de Kamer om fiscale aftrekbaarheid van de rechten is te doen, is Van Dam wel bereid om een moment bij koninklijk besluit in de wet op te nemen.

Niet-verhandelbare rechten

SP-Kamerlid Henk van Gerven en Rik Grashoff (GroenLinks) zijn voorstander van het invoeren van niet-verhandelbare fosfaatrechten om hiermee de kritiek van ongeoorloofde staatssteun te omzeilen. Van Dam ziet hier ondanks aandringen van de politici niets in. Hij zegt dat het juridisch niet houdbaar is omdat melkveehouders is voorgespiegeld dat ze verhandelbare rechten kregen en bovendien zouden niet-verhandelbare rechten de regulering van bedrijven in handen van de overheid leggen, terwijl Van Dam ondernemers liever zelf keuzes laat maken.

Voer-mestcontracten

Tegelijk met het wetsvoorstel Fosfaatrechten werd ook het wetsvoorstel Grondgebonden groei van de melkveehouderij behandeld. Staatssecretaris Van Dam is hierbij positief over een amendement van Jaco Geurts (CDA) en Carla Dik-Faber die vraagt om voer-mestcontracten tussen melkveehouders en akkerbouwers binnen een straal van 20 kilometer te accepteren voor de grondgebondenheid. Van Dam zegt in principe positief te zijn, maar heeft wel vraagtekens bij de uitvoerbaarheid ervan. Ook vindt hij dat de afspraken tussen boeren niet het doel van de wet mogen ondermijnen om de grondgebondenheid van de melkveehouderij te bevorderen. Daarvoor moet eerst onderzoek worden gedaan, zegt hij. De verwachting is dat er een meerderheid voor dit voorstel komt, mede omdat het bijdraagt aan het sluiten van regionale kringlopen. Bij de stemmingen op dinsdag moet dit echt duidelijk worden. Helma Lodders (VVD) gaf hierbij al een winstwaarschuwing: zij verwacht lang niet voor alle moties en amendementen te kunnen stemmen, ook al zijn ze sympathiek. Ze vreest dat door sommige amendementen de derogatie in de waagschaal stellen en dat wil ze niet riskeren.

Oplossing voor uitgeschaard vee

Geurts (CDA) en Dik-Faber (ChristenUnie) stellen ook een wetswijziging voor om het probleem bij boeren, die op referentiedatum 2 juli vee hadden uitgeschaard en daarvoor dus geen fosfaatrechten krijgen, op te lossen. Boeren die vee uitgeschaard hadden kunnen de fosfaatrechten onderling eenmalig herverdelen, zonder dat hier een afroming bij de overdracht van rechten plaatsvindt. Van Dam staat positief tegenover deze wijziging.

Peildatum blijft

Over de peildatum van 2 juli 2015 is Van Dam glashelder: die blijft bestaan. Een poging van CDA en CU om boeren de mogelijkheid te geven om te kunnen kiezen tussen deze datum en een referentieperiode van 1 januari tot 1 juli 2015 wijst Van Dam af, omdat dit juridisch tot problemen leidt. Hij ziet ook niets in het voorstel van de politici om boeren de mogelijkheid te geven om maximaal 10% van de fosfaatrechten te leasen voor een jaar, zonder dat hier afroming plaatsvindt. Geurts en Dik-Faber stellen dit voor om boeren de mogelijkheid te geven om tijdelijk extra fosfaatrechten in te zetten als de fosfaatproductie onverwacht hoger is. Van Dam wil dit niet . "Het gaat dan maar om 10% van 10% is 1% afroming. Dat is te overzien. Bovendien is afroming nodig om de fosfaatbank te vullen", zegt hij.

De fosfaatbank is ook van belang voor het aspecht staatssteun. Deze rechten worden onder voorwaarde van extra duurzaamheidseisen uitgegeven. Dat is voorwaarde om fosfaatrechten als geoorloofde staatssteun te zien.

'Het enige wat de meerderheid doet, is de boeren naar de mond praten'.

Ouwehand sneert naar collega’s

PvdD-Kamerlid Esther Ouwehand had maar liefst een uur uitgetrokken om haar visie op de melkveehouderij te geven. Ouwehand heeft felle kritiek op andere partijen. "Het probleem met de veehouderij is dat de meerderheid van deze Kamer niet het lef heeft om de harde grenzen serieus te nemen en tegen de boeren te zeggen: dit is hoe het is. Het enige wat de meerderheid doet, is de boeren naar de mond praten. Zij zeggen wat de boeren willen horen, maar intussen sturen zij de boeren naar de rand van de afgrond", vindt Ouwehand. Ze vindt dat de politiek meer lef moet tonen en duidelijke grenzen moet stellen. Voor de Partij voor de Dieren betekent dit dat de Nederlandse veehouderij met 70% moet krimpen om weer in evenwicht te komen met natuur, milieu, volksgezondheid en dierenwelzijn.

Ouwehand vindt het goed dat de sector maatregelen neemt om de fosfaatproductie te verlagen. "Maar de manier waarop is om te huilen. Als de mestput overloopt, slacht men de koe. Er worden honderdduizenden gezonde koeien geslacht", zegt Ouwehand. Veel van de aanwezige melkveehouders namen tijdens de bijdrage van Ouwehand de tijd om even de benen te strekken.

Biologisch

De Tweede Kamer worstelt nog met het ontzien van de biologische sector bij de generieke korting op de fosfaatrechten. PvdA-Kamerlid Henk Leenders dacht dat alle biologische melkveebedrijven grondgebonden zijn, waardoor deze niet automatisch ook ontzien worden bij het ontzien van grondgebonden bedrijven. Er zijn echter ook niet-grondgebonden biologische boeren. Zij worden gewoon generiek gekort, net als gangbare bedrijven. Pogingen van SP en GroenLinks om de biologische sector toch te ontzien zijn vooralsnog niet gelukt. Ouwehand (PvdD) komt nog met een voorstel tot wetswijziging om dit alsnog te regelen.

Er waren duidelijk dealtjes gesloten

Al met al was het debat in de Tweede Kamer vrij rustig. Kamerleden pakte elkaar niet heel streng aan. Het was duidelijk dat er dealtjes gesloten waren om het wetsvoorstel door de Kamer te leiden. De Kamer stemt dinsdag over de fosfaatrechten.

Kees Romijn, vakgroep voorzitter Melkveehouderij van LTO Nederland kijkt terug op een debat waarbij de verscheidenheid in de Tweede Kamer volop naar voren is gekomen: "Het is echt van belang dat melkveehouders nu duidelijkheid krijgen. Daar staat druk op en de stappen die nu gezet worden vragen om solidariteit van melkveehouders. Daarbij is het aannemen en introduceren van fosfaatrechten een essentieel onderdeel."

De combinatie van het aannemen van de fosfaatrechten en het fosfaatreductieplan is nu essentieel om het gesprek met de Europese Commissie te voeren, aldus Romijn. Hij vindt het belangrijk dat de grondgebonden boeren volledig worden ontzien en dat de kringlopen gesloten worden met de Kringloopwijzer, waarbij de regionale voer-mestcontracten essentieel zijn. "Belangrijke stappen worden nu gezet, maar er zijn nog wel wat zaken die uitgewerkt moeten worden. Denk daarbij aan een adviescommissie voor de knelgevallenregeling, een regeling voor uitgeschaarde dieren, mogelijkheid tot verleasen van rechten, fiscale afschrijving en de evaluatiedatum", zegt Kees Romijn.

Laatste reacties

 • HJ O R

  Groenlinks vertrouwd sectorplan niet, geen wonder, LTO kun je tegenwoordig vergelijken met een criminele organisatie en ook NZO is wat dat betreft niet brandschoon. Het word hoog tijd dat met name bij LTO een grote opruimactie komt , of nog beter dat LTO opgeheven wordt . Bij de varkens zijn ze op de goede weg, 't is te hopen dat de NVV de poot stijf houdt.

 • John*

  Dus nu hebben alle bedrijven dadelijk voer-mest contracten, en moet de generieke korting alsnog over alle bedrijven verdeeld worden ook de bedrijven met voldoende grond in eigendom. 8 uur vergaderd en nog niets bereikt...

 • PieterXT

  Even buiten de inhoud van dit artikel: alle dank aan Mariska Vermaas die op Twitter gisteravond én vannacht zo neutraal en duidelijk verslag deed van het debat. Thuis konden we het online prima volgen. Hulde!

 • Mfb

  Mooi dat er zoals het nu lijkt spijkers met koppen gaan worden geslagen.
  En goed dat grondgebondenheid ondersteunt gaat worden.

 • wmeulemanjr1

  Natuurlijk is het sectorplan onbetrouwbaar, het is de markt dwingen/bewust sturen.
  Grondgebonden melkveehouderij wil gewoon alle latente ruimte elk jaar kunnen benutten, hoezo is iedereen die werkt aan dit plan zogenaamd voor duurzame melkveehouderij?

 • alco1

  Ik ben er in bij in slaap gevallen.
  Steeds maar weer herhalingen wat er al zo vaak gezegd is.
  En de kamer in kijkend heeft niemand het probleem duidelijk voor ogen gekregen.

 • M.harmsen

  telt mijn aangekochte mais ook mee? Die is ook op grond geproduceerd? Hoe kan ik als jonge ondernemer met een ophande zijnde overname investeren in te dure grond. Terwijl stoppers ondernemer willen blijven en grond op naam houden.

 • vandenbrandcv1

  In het debat wisten Kamerleden te melden dat de NMV altijd gewaarschuwd heeft voor de problemen waar de melkveehouders nu helaas mee te maken hebben.

 • Nick1983

  De korting bij de intensieven zal omhoog schieten...

 • melkveehouder wim

  Als melkveebedrijven met voldoende grond zonder mestoverschot worden ontzien van een korting dan moet dat ook gelden voor dat deel van de mestproduktie dat je op je eigen grond wijt kunt en alleen maar gekort worden op dat deel wat op je bedrijf als overschot aangemerkt wordt anders is dit niet eerlijk . er zijn bedrijven met 40 ha met een overschot van 300 m3 en er zijn bedrijven van 40 ha met een overschot van 2000m3 ,het maakt dan nog al wat uit waar je op gekort word. Of iedereen moe inleveren of alleen inleveren op je fosfaatoverschot.

 • boergert

  Als het op deze manier lukt om de derogatie te behouden worden bedrijven met een fosfaatoverschot, ook diegenen die de laatste jaren niet gegroeid zijn, extra gekort op hun (eigendoms)rechten. Derogatie gaat om meer mest op ieder ha. Dus bedrijven met veel grond profiteren het meest van derogatie en dragen het minst bij op deze manier.

 • Henk.visscher

  Wij zijn sinds 1996 niet gegroeid, ik mag straks nog minder koeien houden als toen het quotum er nog was, dit is pure diefstal, wij hebben maar 65 koeien, daar haal je al niet een fatsoenlijk inkomen uit.
  We hadden een opvolger als dit doorgaat niet meer

  Gr, Henk

 • waldpyk

  Er komen dus verhandelbare fosfaatrechten die een economische wwarde vertegenwoordigen. Dat was toch ook zo in het eerste door de Europese Commissie afgeschoten (want staatssteun) wetsvoorstel van Van Dam.
  Kan iemand mij uitleggen waarom Europa hier wel mee akkoord zal gaan.
  Verder is Romijn een wezel eerste klas natuurlijk. Nu mooi weer spelen dat de grondgdbonden boeren worden ontzien bij de korting, de winst is echter al binnen, nml de verloren gggane latente fosfaatruimte. In het plan van LTO was die korting echter wel degenlijk voor ALLE boeren.
  in mijn omgeving hebben al meerdere boeren met hun voeten gestemd, nml het lidmaatschap opzeggen.

 • 344412

  @plasm509 je hebt gelijk, alleen ondraaglijk voor de intensieve, daarom onzalig plan om 'grondgebondenen' te ontzien. Generiek is generiek: voor alle gevallen geldend.

 • jeannettedekker1

  De melkveehouderij kan zich met fosfaatrechten niet ontplooien,vannacht hebben we gehoord dat er voor 7000000000 fosfaatrechten verhandelt zullen worden,in mijn beleving nog een te lage schatting,maar hoe dan ook een molensteen om de nek van de blijvers. Brussel zal dan ook opnieuw ,,verbaast ,,niet toestemmen met de oneerlijke concurentie tenopzichte van buitenlandse collega's. Ik was wel positief verrast met het feit dat ze niet de individuele boer kwalijk namen deze hele situatie ,,maar wel de schuld bij andere politieke partijen. Voor wat het waard is!!!!

 • Fryslanboppe

  DIt is nog niet een plan voor behoud van derogatie. Het is een te ingewikkelde brei van regels waar niemand meer een uitweg in kan vinden. De conclusie gaat worden geen derogatie meer voor Nederland en de bom is ontploft binnen de landbouw.

 • koeien1000

  De tweede kamer heeft ook schuld aan ze hadden 1 april 2015 plan A klaar moeten hebben want toen wisten ze ook dat de melkquotum stopten ook al was die tijdelijk en nu zitten wij in de onzekerheid. En LTO daar heb ik ook geen goed woord over die hadden ook eerder aan de bel moeten trekken ik bedoel 1 april 2015 want men kon verwachten dat de grote jongens als dolle stieren gingen melken en nu wij als gezinsbedrijven het dupe zijn

 • John*

  er is een ding mis gelopen, 4 jaar lang is er al tegen varkenshouders gezegd ga mest verwerken want er gaat meer rundveemest komen. verwerking en export is nu van de grond, de extra rundveemest is er maar de politiek is één ding vergeten: Het fosfaatplafond te verhogen. Als komend jaar al die extra extra rundveemest van de markt is zijn de inspanningen voor mestverwerking en export voor niets geweest.. er is maar een partij die we met zijn allen aan moeten kijken en die mogen eigenlijk best alles en iedereen schadeloos stellen in plaats van een heel circus optuigen om fosfaatrechten en zodoende om de hete brij heen draaien.

 • H.Grotenhuis1

  @ jeannettedekker1
  Die 7 miljard euro is het gratis verkregen vermogen = staatsteun dat bij invoering fosfaatrechten in de sector wordt gepompt, een gedeelte van dit vermogen zal jaarlijks wel worden verhandeld met gevolg een forse kostprijsstijging voor de melkveehouders.
  Alleen de verkopers / verleasers en de fiscus zijn de lachende derden.

 • Bennie Stevelink

  Zonder fosfaat- of dierrechten kan de sector verder groeien. In het Kamerdebat is duidelijk gesteld dat men geen verdere groei van de veestapel wil. Ook niet als daar varkens voor ingeleverd worden.

 • Peet1212

  Juist Bennie de kamer wil niet dat we groeien maar dat we inkrimpen want er is geen N meer over voor de industrie en dat is natuurlijk veel belangrijker dan die boeren waar ze alleen maar stank van hebben.

 • parnas

  Dit hele probleem is door overheden zelf veroorzaakt. Grote grondhonger en megabedragen uitbetaald. Zonder beperkingen grote megabedrijven opgezet . Deze hebben prachtige stallen maar te weinig grond. En daar moeten degene die gewoon via geleidelijke groei wilden groeien nu allemaal voor bloeden.
  Van de zotte dat nu iedereen daar voor moet bijdragen om dit op te lossen. Grondgebonden is beter te controleren dan via een zeer ingewikkelde constructie bij de melkfabrieken. Er zijn partijen die daar geen vertrouwen in hebben en er zijn ook genoeg boeren die daar geen vertrouwen in hebben maar wordt je waarschijnlijk zo door de strot geduwd. Ik denk dat er nu genoeg zijn die dieren afstoten zodat zij ook weer grondgebonden worden en dan wordt het leed voor de grote niet grondgebonden bedrijven nog erger.
  Jammer dan. Het moet toch niet zo zijn dat familiebedrijven die al generaties boeren nu ineens geen levensvatbaarheid meer hebben. En dit terwijl er waarschijnlijk alweer een opvolger is om dit ook weer over te nemen. En als alles in de toekomst grondgebonden zou moeten worden zou het met de prijs die men nu noemt voor de fosfaatrechten wel eens mee kunnen gaan vallen. Eerst nog grond moeten kopen en dan fosfaatrechten erbij? Met de heren Romijn en van
  Dam aan het stuur hoeven we ons daar niet druk over te maken. Daar worden ze in Brussel niet warm of koud van. De LTO en de PVDA zitten in dezelfde sanering als wij boeren. Toch niet iets om trots op te zijn.-.

 • Henk.visscher

  Als tijdens een voetbalwedstijd steeds de spelregels zouden worden veranderd dan staat heel nederland op zijn kop, hoe kan ik nou ondernemen als er elke week weer iets nieuws word bedacht, ik ben heel die politiek stontzat. Wie gaat er een actiegroep voor kleine boeren opstarten, wij vallen overal buiten.
  I

 • leo,s vriend

  @koeien1000, ok, stel dat de lto begin 2015 had aangegeven dat ze zouden vechten voor een standstill qua aantallen koeien in NL, dan waren ze toch met pek en veren het land uitgejaagd ?

  En die grote jongens? ja, dat lijkt wel zo, maar de grote klap van uitbreidingen in koeien zit bij de mensen die er maximaal 10 tot 20 bijgenomen hebben.

 • alco1

  Dat zie je verkeerd @Leo
  Ze riepen dat grondgebondenheid het criterium zou worden.
  Daarop hebben velen gehoor aan gegeven.

 • jeannettedekker1

  Grondgebonden is ook in Europa heel sterk,dus ik denk ook dat ze daar in denhaag niet omheen kunnen zelfs latente ruimte benutten zou wel eens heel sterk kunnen staan in Brussel dus we zijn er nog lang niet. Melkvewet mestwetgeving en proberen bemesten op maat.

 • Bennie Stevelink

  @Jeannette Dekker, over wat voor grondgebondenheid heb jij het? Met of zonder derogatie, dat maakt namelijk nogal wat uit.

 • fransdekeizer

  Jammer dat veel veelhouders de bijdrage van Ouwenhand hebben gemist, omdat ze zo nodig de benen moesten strekken. Het was inhoudelijk de sterkste presentatie. Punt voor punt werd aangegeven waar de pijn zit, terwijl partijen als CDA,VVD, PVV en SGP niet verder kwamen dan 'de staatssecretaris moet meer zijn best doen' en 'het fosfaatplafond moet weg, hoger of we tellen sommige posten niet meer mee'. Niet realistisch en inderdaad de boeren niet durven zeggen waar het op staat. Herkozen worden was het doel, niet het boerenbelang dienen. De kans dat het plafond verlaagd wordt is groot omdat ons areaal landbouwgrond is afgenomen, het mestoverschot is gegroeid waardoor meer dan ooit met mest gefraudeerd wordt en de waterkwaliteit op veel plaatsen niet voldoende verbetert. Als de staatssecreatis met deze boodschap naar Brussel wordt gestuurd wordt het zeker niks. Maar dat is na de verkiezingen.

 • alco1

  Aarts. Ook bij Ouwehand was er geen enkele kennis te bespeuren.
  Het was punt voor punt buiten de feiten.

  De feiten zijn dat wij hier in Nederland wonen in het centrum van vruchtbaarheid.
  Dan kun je niet met dezelfde mestnormen opgescheept worden als de bergen van Oostenrijk of de dorre gronden in het zuiden of de verregende landen.
  Dit trouwens ook al te zien is in onze mineralen boekhouding.
  Dit wordt ook toegegeven, want wij mogen kunstmest gebruiken en het ongelukkige is dat we dat niet mogen aanvullen met dierlijke mest.
  Dierlijke mest is veel beter voor de bodem. De organische stof houd water en mineralen veel beter vast.
  Weidevogels zijn dankbaar voor meer bodemleven bij dierlijke mest.
  Dierlijke mest is veel duurzamer dan het produceren van kunstmest.
  Maar mensen die de materie niet begrijpen vallen allemaal voor die TRUMP praat.

 • oorspronkelijk

  gespleten persoonlijkheden
  Trump praat hoor ik hier meestal n.l. klimaat is een farce
  koeien binnenhouden en over weidevogels oreren
  verregende landen de buien worden hier steeds heviger
  extreme droogte en hitte versnellen organische stof afbraak
  organische stof wordt langzaam afgebroken maar water erbij krijgt gewas voorkeur boven bodemleven
  wat te denken van hormonen in drinkwater ook de antibiotica reductie vraagt meer hormonen gebruik.
  overal wordt een oplossing voor gezocht facultatief
  maak een totaal plaatje en durf je kwetsbaar op te stellen
  dan komt er een eind aan dweilen met de kraan open
  dan is er maatschappelijk draagvlaak voor subsidie en prijs ondersteuning terug te verdienen
  anders dan uiterst economisch denken
  recyclebare economie is hot

 • leo,s vriend

  Alco, wat zie ik verkeerd ?

 • DJ-D

  @oorsp Wat je nu allemaal voor aangeprate flauwekul en excesses oreerd vraagd om enige nuance. Kijk eens naar een wereldbol. Geloof je nu echt dat die paar dieren in Nederland de oorzaak zijn van die excessen? Organische stof afbraak komt door de kunstmest ipv dierlijke mest.

  Klimaatverandering is van alle tijden.
  Versnelde verandering komt omdat co2 (fossiele brandstoffen) diep uit de grond wordt gehaald waardoor het hier versneld warmer wordt.
  Meeste vervuiling van wat jij opnoemd komt door de grote steden en wordt op ons bordje gelegd. Weidevogelachteruitgang waarvan 75% wordt opgegeten komt door predatoren die ongestoord hun gang kunnen gaan.
  Op zich zijn er problemen gekomen omdat het hier te goed en te vol is geworden. Want je er aan kunt doen????

  Het beste is dat de (vervuilende) kunstmestindustrie duurzamer (zonder delfstoffen) gaat opereren. Maar vergeet niet de welvaart komt ook door de uitvinding van kunstmest. Vanaf toen is de wereld enorm gegroeid (voldoende voedsel) en geworden wat het nu is. Dat is gewoon de realiteit. Terugdraaien is niet mogelijk helaas.

 • oorspronkelijk

  kwetsbaar opstellen is juist niet naar anderen wijzen
  niets aan te doen??
  zeewater+ 60meter eeuwen geleden
  een weldenkend mens gebruikt zijn mogelijkheden om een leefbare aarde te standaardiseren
  nu is niet de natuur hoofd oorzaak maar de mens
  trouwens fossiele brandstof kon men voor het Opec akkoord moeilijk op een winstmarge houden.
  shell verkoopt en stijgt op de beurs is dat tendentieus??

 • jeannettedekker1

  Bennie ik heb het over grondgebonden zonder derogatie, die cattogorie heeft veel recht van spreken, ook binnen Europa. Ben benieuwd wat een Europese rechter daarvan zegt

 • leo,s vriend

  Waldpyk, dan heb je het plan van de lto( en andere organisaties0 dus duidelijk niet gelezen.

  Jeanette, wat versta jij onder grondgebonden? 2 GVE,2,2 GVE,2,4 GVE,3 GVE ?

 • jeannettedekker1

  Leo vriend. Mestwetgeving. Alle mest plaatsen op eigen grond. Ik denk dat die groep ook latente ruimte mag gebruiken als ze het aanvechten.

 • Bennie Stevelink

  @Jeannette Dekker, jij begrijpt er echt niets van. Het gaat niet om plaatsingsruimte. Het gaat om de omvang van de veestapel waarbij mestplaatsing er niet toe doet.
  De regering heeft binnen de milieugrenzen stikstofproductieruimte nodig voor andere sectoren. Door de veestapel in te krimpen ontstaat die ruimte. Ze kunnen de veestapel inkrimpen wanneer wij de derogatie kwijtraken.
  Jij en andere zogenaamde grondgebonden boeren blijven maar leven in de illusie dat jullie bij verlies van derogatie de ruimte krijgen om de veestapel uit te breiden. De regering stuurt bewust aan op het kwijt raken van de derogatie juist om de veestapel IN TE KRIMPEN. Ik verwacht dat in dat geval de krimp zo fors zal zijn dat ook grondgebonden boeren moeten inkrimpen.

Laad alle reacties (33)

Of registreer je om te kunnen reageren.