Home

Achtergrond

Elbert Dijkgraaf

Soms star, maar bedreven in het Haagse spel

Functie: Tweede Kamerlid SGP

Nevenfuncties: bijzonder hoogleraar economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam

lid deputaatschap Kerk en Overheid Gereformeerde Gemeenten

lid bestuur van de Vereniging Molenvrienden Rottemerengebied

columnist Nederlands Dagblad

Geboortejaar: 1970

Elbert Dijkgraaf is populair onder boeren. Het feit dat hij niet bij de standaard genomineerden stond voor de publieksprijs van de AgriTop 50, leverde veel reacties op.

Legt de vinger op de zere plek

Dijkgraaf legt de vinger op de zere plek voor boeren. Hij spreekt hun wens uit. Met zijn opstelling in het mestdossier, waarin hij vindt dat het kabinet de verkeerde weg inslaat, heeft hij zich buiten de politieke arena gezet. Dijkgraaf praat niet meer mee in de wandelgangen over het fosfaatrechtenstelsel, omdat zijn visie te ver afwijkt van de gebaande weg. Daarmee heeft hij zijn geldingskracht wel kleiner gemaakt.

Graag geziene spreker bij landbouwdebatten

Ondanks zijn starre houding in het mestdossier is Dijkgraaf een graag geziene spreker bij de landbouwdebatten. Hij verschijnt altijd goed voorbereid aan de microfoon, spreekt met humor en is bedreven in het parlementaire spel. Door zijn dossierkennis weet hij zaken vaak technisch aan te passen, waardoor de boer doorgaans beter uit de bus komt. Hij probeert slimme wegen te bewandelen om de positie van de boer te verbeteren, onder andere via maatregelen bij andere ministeries dan het ministerie van Economische Zaken.

Of registreer je om te kunnen reageren.