Home

Achtergrond

Verwarmd vergisten van mest levert meer rendement op

Verwarmd vergisten levert 50% meer biogas op dan vergisters zonder extra verhitting. Dat is de uitkomst van een Europees vergistingsproject.

Mest vergisten kan op twee manieren: thermofiel op tenminste 52 graden of mesofiel op circa 37 graden. De vergisters in Nederland en Duitsland zijn doorgaans mesofiele vergisters: de mest wordt niet extra verhit. In Scandinavische landen wordt wel veel meer thermofiel vergist. In het Europees project ManureEcomine zijn deze vergistingsmethoden met elkaar vergeleken. Het project loopt dit jaar af.

Uit de resultaten van twee pilots blijkt dat thermofiele vergisting 50% meer biogas oplevert dan mesofiele vergisting. Joop Colsen van het gelijknamige bedrijf: "Met verwarmd vergisten werken de bacteriën veel beter. Extra kosten zijn er niet. De warmte die vrijkomt bij de omzetting van biogas naar elektriciteit, benutten we voor het opwarmen van de vergister."

<em>Het verwarmd vergisten van mest levert 50% meer biogas op dan onverwarmd vergisten. Foto: Jan Sibon</em>
Het verwarmd vergisten van mest levert 50% meer biogas op dan onverwarmd vergisten. Foto: Jan Sibon

Digistaat zonder stikstof

Behalve het testen en vergelijken van twee vergistingsmethoden, is gewerkt aan een ammoniakstripper. Na het vergistingsproces wordt het ammoniak afgevangen en gestript. Dit gebeurt op 60 graden. Colsen:"Na het strippen ontstaat er ammoniumnitraat. Dit is een standaard kunstmest. We kunnen ook het ammonium wassen. Dan ontstaat er ammonium sulfaat." Beiden kunstmestvormen zijn volgens Colsen erkend als minerale meststof. Door het ammoniak te strippen, bevat het digistaat (vergiste mest) veel minder stikstof. "We halen 80% van de stikstof weg uit de mest."

Het digistaat dat overblijft, wordt gescheiden. De fosfaatrijke dikke fractie kan geëxporteerd worden en de dunne fractie geloosd op het riool.

Colsen zegt de thermofiele vergister met ammoniakstripper praktijkrijk te hebben voor veehouders. De installatie is economisch interessant voor melkveehouders met tenminste 200 koeien. "We zijn ook in gesprek met biologische varkenshouders. Voor gangbare varkenshouders is de installatie minder rendabel omdat varkensdrijfmest veel water bevat." In september 2017 verwacht Colsen een project te starten met kippenmest bij een loonbedrijf in Zwolle. Deze vergister heeft een capaciteit van 50 ton kippenmest per dag en heeft een opbrengst van 1.000 kWh.

Europees project

Het vierjarige project kostte €6 miljoen en is volledig gefinancierd door de Europese Unie. Na een jaar laboratoriumonderzoek is een pilotinstallatie gebouwd. Deze is een jaar lang getest in Nederland en een jaar in Spanje. In Nederland is varkensmest gebruikt, in Spanje rundveemest. In beide gevallen is een minimale hoeveelheid co-producten toegevoegd. Doel van het project was om zoveel mogelijk energie en nutriënten (stikstof en fosfaat) uit de mest te halen, zonder restproducten over te houden. Bij het project zijn diverse universiteiten uit België, Duitsland, Oostenrijk en Spanje betrokken. Het bedrijf Colsen in Hulst (Zld) heeft de pilot namens Nederland uitgevoerd.

Of registreer je om te kunnen reageren.