Home

Achtergrond

VGO-rapport geen effect op verlenen vergunning veebedrijf

Het onderzoek naar effecten van de veehouderij op de gezondheid van omwonenden leidt nog niet tot een verandering in de jurisprudentie rondom vergunningen van veehouderijbedrijven.

Dat zegt Paul Bodden, advocaat van Hekkelman advocaten, tijdens een symposium over veehouderij en volksgezondheid in Doorn. Hij baseert zich hierbij op recente gerechtelijke uitspraken.

Rechters vragen onderbouwing

Bodden constateert dat rechters de conclusies van het VGO-onderzoek nog niet als algemeen aanvaardbaar wetenschappelijk inzicht zien. De rechter oordeelde bij een kwestie rondom een veehouderijbedrijf in Vlagtwedde dat het VGO-onderzoek op dit geval geen effect had omdat Vlagtwedde niet in het onderzoeksgebied ligt. Bij een andere uitspraak van een zaak in Sint Anthonis oordeelde de rechter dat er volgens het VGO-rapport zowel positieve als negatieve gezondheidseffecten zijn en dat dit geen reden is om de vergunning te weigeren.

Bij eerdere rechtszaken waarbij werd gevraagd een vergunning te weigeren op basis van het voorzorgsprincipe, werd dit argument afgewezen. “Ook voor het argument voorzorgsprincipe geldt dat er wel iets van onderbouwing voor een risico moet zijn”, legt Bodden uit. Dat is er tot nu toe niet.

Afspraken maken via voorschriftenpakket

Als een gemeente twijfel heeft over een vergunning in verband met de effecten voor de volksgezondheid adviseert Bodden om afspraken te maken met een veehouderij via een voorschriftenpakket. Daar kan bijvoorbeeld in worden opgenomen dat een geitenhouder nageboortes direct moet opruimen om het risico op Q-koorts te verkleinen.

Regering werkt aan Wet Dieraantallen

Het kabinet werkt aan een Wet Dieraantallen om gemeenten en provincies handvatten te geven om veehouderij te begrenzen vanuit het oogpunt van volksgezondheid. Gemeenten en provincies (VNG en IPO) hebben eerder op de conceptwet gereageerd dat ze dit niet zien zitten.

Of registreer je om te kunnen reageren.