Home

Achtergrond

Twee keer €6 miljard voor groene energie

Het kabinet wil volgend jaar twee keer een bedrag van €6 miljard beschikbaar stellen voor de stimulering van de ontwikkeling van hernieuwbare energie, zoals energie uit mestvergisting.

Dat kondigt minister Henk Kamp van Economische Zaken aan in een brief aan de Tweede Kamer.

Onderdeel van de regeling is een aparte regeling voor monomestvergisting. Doel ervan is een kostendaling voor monomestvergisters, zodat die optie concurrerend wordt binnen de SDE+. De regeling moet nog door de Europese Commissie worden beoordeeld op staatssteunaspecten. Bij de regeling voor monovergisting in 2018 worden de resultaten van de regeling in 2017 meegewogen, kondigt Kamp aan.

Voor monomestvergisting geldt een basisbedrag van €0,125 per kWh voor warmte en elektriciteit en €0,088 per kWh voor groen gas. Kamp staat 5% bijmenging van cosubstraten toe.

SDE+-regeling in drie fases

Kamp stelt volgend jaar maart in drie fases de SDE+-regeling open, waarop kan worden ingeschreven. Toekenning van subsidies gebeurt op basis van het verschil tussen de kostprijs van het project en de marktwaarde van de geleverde energie. De minister stelt een maximum aan de subsidie per eenheid energie (stroom of gas).

Biomassaprijzen 2014 vormen basis

De regeling kent een groot aantal categorieën voor energiewinning uit biomassa. De minister zegt dat de groei van het aantal biomassaprojecten ertoe kan leiden dat de prijzen van biomassa omhoog gaan. Dat kan komen door de subsidie in Nederland, maar ook door subsidies in het buitenland. Hij wil daarvoor niet via een subsidie compenseren. Daarom zal Kamp ook in 2017 voor covergisting uitgaan van biomassaprijzen van 2014.

Of registreer je om te kunnen reageren.