Home

Achtergrond 3 reactieslaatste update:23 nov 2016

Handel in VVO’s komt op gang

Veel veehouders hebben nog onvoldoende in beeld hoeveel mest ze dit jaar moeten verwerken, laat staan dat de verwerkingsplicht al ingevuld is.

Zo'n 20.000 veehouders moeten dit jaar mest verwerken. Voor 31 december moeten veehouders die mestverwerkingsplichtig zijn, de verwerkingscontracten geregistreerd hebben bij RVO.nl. Wanneer de contracten voor mestverwerking niet goed geregistreerd zijn, kan een boete volgen van €300 per onjuist geregistreerd vervoersbewijs VDM. Daarnaast kan een boete van €11 per kilo fosfaat worden opgelegd wanneer blijkt dat te weinig fosfaat is verwerkt. RVO.nl laat weten in 2017 te starten met de handhaving over 2016. NVWA controleert op de mestverwerkingsplicht in het veld. Binnen de mestverwerkingsplicht gaat het alleen om fosfaat, niet om stikstof.

'Vooral melkveehouders hebben onvoldoende in beeld hoeveel mest zij hebben geproduceerd'.

Meer verwerken dan gedacht

Volgens Lambert Schuldink, mestspecialist bij Countus in Zwolle (Ov.), voldoet het gros van de mestverwerkingsplichtige veehouders nog niet aan de 
eisen. "Veel veehouders, vooral melkveehouders, hebben onvoldoende in beeld hoeveel mest zij dit jaar geproduceerd hebben en hoeveel ze daarvan moeten verwerken." Schuldink doelt vooral op de groep melkveehouders die fors gegroeid is. De consequentie kan zijn dat ze in een andere categorie vallen, vastgelegd in de AMvB grondgebondenheid. "Dat betekent dat deze melkveehouders mogelijk meer mest moeten verwerken dan ze hadden ingecalculeerd."

De prijs van VVO's trekt sinds begin deze maand aan. Ze zijn in trek bij veehouders die hun mestverwerkingsplicht nog niet volledig hebben ingevuld.<br /><em>Foto: Koos Groenewold</em>
De prijs van VVO's trekt sinds begin deze maand aan. Ze zijn in trek bij veehouders die hun mestverwerkingsplicht nog niet volledig hebben ingevuld.
Foto: Koos Groenewold

Prijs in de lift

Schuldink verwijst naar de oplopende prijs van de vervangende verwerkingsovereenkomsten (VVO's). Sinds afgelopen zomer zit de prijs in de lift; van €1,20 naar €1,42 per kilo fosfaat nu. Het duidt op een toenemende vraag, weet Schuldink. "Veehouders zijn zich langzamerhand aan het indekken en kopen VVO's om straks niet de hoofdprijs te hoeven betalen." Eind vorig jaar kostte een VVO €2,50 per kilo fosfaat.

Verdienen aan VVO's

De eenvoudigste manier om aan de mestverwerkingsplicht te voldoen, is het 'afkopen' van die verwerkingsplicht via een VVO. Met een VVO sluiten varkens- en rundveehouders onderling de mestverwerkingsplicht af voor 2016. In tegenstelling tot de andere type mestcontracten – VDM met opmerkingscode 61 en Driepartijenovereenkomst (DPO) – kan een veehouder VVO's afsluiten als de mest al geleverd is. Belangrijk is wel om zo precies mogelijk te weten hoeveel mest verwerkt moet worden. De VVO's moeten voor het einde van het jaar afgesloten en geregistreerd zijn. De daadwerkelijke afvoer van mest mag ook in een volgend jaar.

De mestroutes met bijbehorende mestovereenkomsten waaraan mestverwerkingsplichtige veehouders moeten voldoen. Verreweg het meestgebruikt is VDM code 61.<br /><em>Afbeelding: Boerderij </em>
De mestroutes met bijbehorende mestovereenkomsten waaraan mestverwerkingsplichtige veehouders moeten voldoen. Verreweg het meestgebruikt is VDM code 61.
Afbeelding: Boerderij

Verwerkingsplicht overdragen kan ook

Veehouders kunnen van meerdere, andere veehouders VVO's kopen, behalve van pluimveehouders. Een veehouder kan ook zijn volledige verwerkingsplicht met VVO's overdragen aan een andere veehouder, die de extra kilo's fosfaat verwerkt met een DPO of VDM met opmerkingscode 61. Dit is bijvoorbeeld interessant voor een verwerkingsplichtige melkveehouder die zijn mest goed kan afzetten in de regio. Hij koopt zijn verwerkingsplicht af met VVO's. De melkveehouder koopt de VVO's van een varkenshouder, die zelf meer mest verwerkt dan nodig is. Zo kan een varkenshouder een deel van zijn mestverwerkingskosten terugverdienen. In de praktijk komt Schuldink dit niet vaak tegen. "In de regio Oost is de verwerkingscapaciteit er niet om meer mest te leveren dan strikt noodzakelijk is. Daar komt bij dat varkenshouders niet de financiële draagkracht hebben extra verwerkingscapaciteit voor de lange termijn te contracteren."

Prijs verwerking onder ophaalbijdrage

In regio Zuid geldt sinds ongeveer een jaar dat de prijs van mestverwerking onder die van de reguliere ophaalbijdragen ligt. De mestverwerkingscapaciteit in deze regio is veel groter dan in regio Oost. De prijs van mestverwerking ligt tussen €18 en €20 per kuub. Reguliere afzet van varkensdrijfmest kostte dit jaar gemiddeld €22 per kuub. In de regio Oost liggen de tarieven minimaal €2 per kuub hoger.

Handel neemt toe

Aanbieders van VVO's zijn volgens Co Scholten, eigenaar van handelsplatform Fosfaat.nu, vooral varkensboeren in het Zuiden die meer mest hebben verwerkt of geëxporteerd dan nodig om aan de eigen verwerkingsplicht te voldoen. Hoeveel VVO's te koop zijn, kan hij niet zeggen. "Het is lastig in te schatten hoeveel VVO's precies beschikbaar zijn. Ik verwacht dat er voorlopig genoeg leverbaar zijn." Scholten merkt dat vooral melkveehouders actief vragen naar VVO's. "De melkprijs trekt iets aan. Ze gaan zich indekken voor als de prijs van VVO's nog verder stijgt."

<em>Foto/afbeelding: Ronald Hissink en Boerderij</em>
Foto/afbeelding: Ronald Hissink en Boerderij

Toename rundveemest

Veehouders in het Zuiden die mest moeten verwerken, kunnen dat. Dat zegt Jan Schellekens, mestspecialist bij Agrifirm Exlan in Veghel (N.-Br.). "De capaciteit is dit jaar behoorlijk gestegen ten opzichte van 2015. Varkenshouders moeten ook wel hun mest gaan verwerken, omdat ze de drijfmest op de reguliere markt steeds minder goed kwijt kunnen. Dit komt door de toename van de hoeveelheid rundveemest op de markt." Schellekens benadrukt dat het belangrijk is om tijdig inzicht te hebben in de mestproductie, verwerking en afzet. Afspraken hierover moeten op voorhand gemaakt worden. "Ad hoc je mestafzet regelen kan vandaag de dag echt niet meer." Ook adviseert hij met meerdere verwerkers in zee te gaan. "Verspreid de te verwerken mest over meerdere initiatieven. Daarmee voorkom je gedoe als gemaakte afspraken met een verwerker of handelaar niet doorgaan."

Zelf mestverwerken raakt in zwang

Zowel Schellekens als Schuldink zien dat de belangstelling voor mestverwerking op het eigen bedrijf onder varkenshouders en matig intensieve melkveehouders groeit. Schellekens: "Vooral de grotere varkenshouders kijken naar de mogelijkheden om mest te verwerken op het eigen erf."

Zij willen de mest op het erf scheiden in dunne en dikke fractie. De dikke fractie kunnen ze zelf drogen en korrelen of afzetten bij een mestverwerker in de regio. Een ammoniakstripper kan de stikstof uit de dunne fractie halen, waardoor een mineralenconcentraat ontstaat en loosbaar water. Schuldink: "De verwerking van dikke fractie is geen probleem. Voor dunne fractie daarentegen is nog geen panklare oplossing. We onderzoeken voor deze bedrijven beschikbare technieken, zoals een ammoniakstripper. Maar echt bewezen technieken zijn nog niet op de markt." Daarbij is financiering lastig. Banken financieren niet meer dan de helft van het investeringsbedrag.

Klik hieronder op de rode iconen voor meer informatie.

Boerderij ontwikkelde twee online-tools die mestverwerkingsplichte veehouders kunnen helpen bij het bepalen van hun mestverwerkingsstrategie.
* www.boerderij.nl/mestverwerking
* www.boerderij.nl/rekenmodel-melkveewet

Laatste reacties

 • frl

  Die VVO s hadden ze bij melkveehouders nooit moeten toestaan, dan zaten we nu niet in de problemen me fosfaat.

 • yep

  en alweer praten er mensen als een kip zonder kop..... met een stripper loosbaar water maken.... hoe verzinnen ze het. Een stripper stript, zoals de naam zegt een mineraal eruit (in dit geval ammonium) alle andere zouten blijven netjes in de dunne fractie en is dus zeer zeker niet loosbaar.
  er zijn wel degelijk bewezen alternatieven die al een decennium draaien en dat is zeer zeker geen stripper. Echter voor de meeste kleinschalige boeren zijn deze installaties te kostbaar en te ingewikkeld.

 • fokkert

  ze zullen nog wel veel vvo's over hebben en proberen nu de handel op gang te brengen en het lukt ze nog ook

Of registreer je om te kunnen reageren.