Home

Achtergrond 1 reactie

Coalitie VVD en PvdA in de kooi

Samenwerken met je tegenpool is niet makkelijk. VVD en PvdA krijgen van Tweede Kamerleden de wind van voren dat ze idealen niet kunnen waarmaken.

Dat het gedwongen huwelijk tussen VVD en PvdA op landbouwgebied niet altijd makkelijk is, is geen nieuws. Maar nu het einde van de kabinetsperiode in zicht is, wordt steeds meer duidelijk op welke punten PvdA en VVD elkaar in de greep houden als het gaat om landbouw- en natuurbeleid. Tijdens de begrotingsbehandeling werd dit opvallend duidelijk.

SP-Kamerlid Henk van Gerven wist de vinger precies op de zere plek te leggen bij PvdA-Kamerlid Henk Leenders. Van Gerven wil dat er een fonds komt om Q-koortspatiënten te compenseren voor de geleden schade. Op zijn vraag of Leenders ook voor ondersteuning voor deze patiënten is, gaf de Brabander toe hier ook voorstander van te zijn, maar het voorstel van SP niet te kunnen steunen. “Het staat in ons verkiezingsprogramma en wij gaan onze uiterste best doen om het in de volgende periode wel te doen, maar dan hebben we het over een nieuwe situatie”, sprak Leenders. Een pijnlijk moment, waarop Leenders toegeeft door afspraken met de VVD op dit moment geen steun te k unnen geven aan Q-koortspatiënten.

Marianne Thieme (PvdD) strooit nog wat zout in de wond van de PvdA. “In de vorige kabinetsperiode zei PvdA nog: weg met de megastallen, want mensen worden er ziek van. En nu zegt u: wacht maar, we komen met de Wet Dieraantallen, zodat gemeenten en provincies grenzen kunnen stellen aan de veehouderij.” Maar ook dit wetsvoorstel dreigt niet meer onder het huidige kabinet te worden gepresenteerd. Hoewel Van Dam de verdere uitwerking wel heeft ingezet, verwacht hij het wetsvoorstel niet meer voor de kerst, maar in het voorjaar van 2017 naar de Kamer te sturen. Daarmee ontspringt hij door de verkiezingen mooi de dans van de Kamerbehandeling.

Dierenwelzijn heikel punt PvdA en VVD

Als het gaat om jacht, hikt de PvdA ook tegen de kooi van de coalitie aan. Terwijl de partij groot voorstander is van een verbod op ‘plezierjacht’, is jacht niet verboden geworden, omdat de VVD jacht wil behouden.

PvdA heeft op dierenwelzijn en begrenzing van de veehouderij veel idealen niet weten te realiseren, door de samenwerking met de VVD. “We hebben wel een verbod op de nertsenhouderij gerealiseerd, er zijn eisen gesteld aan de grondgebonden groei van melkveehouderij en er zijn veel stappen gezet om dierenwelzijn te verbeteren”, zegt Leenders. Dat hij er een flink stapje bovenop wil doen, is ook duidelijk: “De gangbare landbouw gaat wat ons betreft een verkeerde kant op. Hij wil een sector die meer in evenwicht is met de omgeving, die maatschappelijk draagvlak heeft en waarin een goede boterham wordt verdiend.

In de aanloop naar de verkiezingen zal steeds duidelijker worden op welke punten VVD en PvdA elkaar blokkeren

Toch heeft VVD zeker niet in alle landbouwdiscussies ‘gewonnen’. De partij wilde geen grondgebondenheidseisen aan de melkveehouderij en geen fosfaatrechten en minder strenge vergroeningseisen voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Maar hier stak PvdA een stokje voor.

In de aanloop naar de verkiezingen zal steeds duidelijker worden op welke punten VVD en PvdA elkaar blokkeren. Misschien is het einde van de regeerperiode dan wel een verademing voor de coalitiegenoten.

Eén reactie

  • agratax(1)

    Waar het over landbouw gaat, zal de verkiezing in maart geen pijn lijden. Die paar boeren die ook nog eens verdeeld zijn over bijna alle partijen zijn electoraal van geen waarde. Het effect van de grote groep die zich niet gehoord voelt en ook niet gehoord wordt, zou wel eens de uitslag kunnen beinvloeden op een wijze die zijn weerga niet kent. Een uitslag die het vormen van een coalitie tot een onmogelijke taak kan maken.

Of registreer je om te kunnen reageren.