Home

Achtergrond

Vallei Boert Bewust groeit naar 72 boeren

Vier varkenshouders startten in 2013 Vallei Boert Bewust (VBB). Het project is opgeschaald naar 72 boeren, ook uit andere sectoren. Marieke Everhardus (33) is sinds januari 2016 coördinator van VBB.

De VBB-week is voorbij, hoe is het verlopen?

"Het was een groot succes. De aanmeldingen van burgers oversteeg het aanbod van 21 boeren die hun bedrijf openstelden en een activiteit op hun bedrijf organiseerden in de herfstvakantie. Ongeveer 150 burgers hebben meegeholpen op de boerderij van de VBB-boeren."

Marieke Everhardus, coördinator van Vallei Boert Bewust.</p>
<p><em>Foto: Tamara Reijers</em>
Marieke Everhardus, coördinator van Vallei Boert Bewust.

Foto: Tamara Reijers

Wat doet VBB anders dan andere pr-activiteiten in de sector?

"De activiteiten van VBB-boeren komen vanuit de boer zelf en Vallei Boert Bewust ondersteunt deze activiteiten. In de VBB-week komen burgers in kleine groepen van zo'n 10 bezoekers op de koffie bij de boer. Burgers kunnen zelf meehelpen met het spenen van biggen, eieren rapen of melken van koeien. De VBB-boeren mogen zelf bepalen of ze meedoen aan deze week en welke activiteit ze aanbieden. Grotere evenementen, zoals de Campina-dagen of AH Lentedagen waar duizenden bezoekers op af komen, zijn ook een goede pr voor de sector. Maar de kracht van VBB is dat het voor veel meer boeren haalbaar is om kleinere groepen burgers te ontvangen op hun bedrijf. Zo kunnen ze de burgers echt mee laten helpen en het ‘echte’ verhaal te vertellen."

VBB staat nu op eigen benen, wat betekent dit voor de deelnemende boeren?

"Voor de boeren en burgers verandert er weinig, we blijven naar vernieuwingen zoeken, waarbij we de burger het verhaal van de sectoren goed kunnen vertellen. Elke Boert Bewust-regio moet nu wel de eigen broek ophouden en partners zoeken om dit mogelijk te blijven maken."

Kan iedereen instappen bij VBB?

"Bedrijven die meedoen aan VBB zijn niet beter dan andere bedrijven, maar moeten wel het verhaal van de sector uitstralen. Er is een certificering verbonden aan de deelname. Daarbij hanteren we 5 pijlers: Milieu, Energie, Welzijn, Diergezondheid en Maatschappij. De laatste categorie is verplicht bij deelname. Dat betekent dat een bedrijf meedoet aan open dagen, of aan publiciteit via sociale media. Een onafhankelijke certificeerder controleert de bedrijven jaarlijks op deze punten. De gecertificeerde bedrijven krijgen een bord met QR-code, die linkt naar de persoonlijke pagina op de website van VBB. We hebben nu 72 deelnemende bedrijven en we streven naar 100 enthousiaste boeren in 2018."

VBB is regionaal, andere regio’s tonen ook belangstelling. Hoe gaat u daarmee om?

Er is nu een landelijke stichting opgericht: Boert Bewust. Een aantal enthousiaste veehouders en fruittelers in Kromme Rijn draait nu al en in de regio Salland gaan boeren in 2017 starten. Onze ambities zijn om landelijk, verschillende streekgebonden bedrijfslabels neer te zetten, zodat nog meer enthousiaste boeren hun verhaal kunnen uitdragen. We merken dat we hierdoor meer begrip voor boeren kweken bij burger, consument en politici."

Bekijk ook de fotoreportages van vorig jaar toen bedrijven hun deuren openden in het kader van de VVB-week:
Schoolkinderen kijken hun ogen uit op legpluimveebedrijf
Biggen knuffelen tijdens Vallei Boert Bewust-week

Of registreer je om te kunnen reageren.