Home

Achtergrond

Ruud Tijssens: markt moet mestverwerking aanjagen

Niet de techniek, maar de markt moet zorgen dat mineralen uit mest een hogere waarde krijgen. Dat zegt Agrifirm-directeur Ruud Tijssens in reactie op het rapport van Ed Nijpels over verduurzaming van de veehouderij.

De commissie Nijpels vindt dat alle overschotsmest van veehouderijbedrijven verplicht verwerkt moet worden, met als doel dat mest een vierde tak wordt voor de veehouderij, naast vlees, melk en eieren.

Tijssens is kritisch over deze denklijn. Hij vindt dat de afvoer van onbewerkte mest naar de akkerbouw mogelijk moet blijven, zolang deze als waardevolle meststof wordt gebruikt. Bovendien vindt hij dat de oplossing niet in eerste instantie in techniek moet worden gezocht. “Kernvraag moet zijn hoe je met organische meststoffen ook echt marktwaarde genereert”, vindt Tijssens. Hij vindt het daarom belangrijker dat het beleid wordt gericht op de (internationale) vermarkting van meststoffen uit dierlijke mest.

Mestverwerkingscapaciteit

Volgens Tijssens is er geen gebrek aan mestverwerkingscapaciteit. “Voor de export is er op dit moment voldoende verwerkingscapaciteit, maar voor het verwaarden en vermarkten van de producten is dat er onvoldoende”, vindt Tijssens.

De huidige fosfaatexport is vooral gericht op de omringende regio’s: West-Duitsland, België en Noord-Frankrijk. Dat zijn gebieden waar al voldoende meststoffen zijn. “In gebieden als Polen, Hongarije, Spanje en Oost-Duitsland of verder weg is grote vraag naar meststoffen. De producten moeten hierop wel worden afgestemd en professioneel worden verkocht. Bedrijven als Memon en Den Ouden vermarkten mestproducten al op een professionele manier waarmee ook goede opbrengsten worden gegenereerd”, zegt Tijssens.

Als voorbeeld noemt hij meststoffen voor de wijnbouw in Zuid-Frankrijk, waarvoor €100 per ton droge stof wordt betaald. “Je moet eerst de markt hebben en dan de techniek”, vindt hij. Als de markt voor verwerkte mestproducten beter gaat functioneren, zal dit volgens Tijssens ook leiden tot een betere prijs voor de boer. Hij verwacht dat dit binnen vijf jaar €3 tot €5 per kuub mest op zal leveren, op de lange termijn verwacht hij een daling van de mestafzetkosten met €10 per ton.

In gesprek met Rabobank, LTO, POV en anderen

Vanuit Agrifirm is Tijssens in gesprek met Rabobank, LTO, POV en andere partijen over mestverwerking en de vermarkting daarvan. Over het concrete plan wil Tijssens nog niets zeggen. “Een broedende kip moet je niet storen”, zegt hij. Wel vindt Tijssens het belangrijk dat er initiatieven zijn waarbij boeren nauw bij betrokken zijn, in de vorm van aandeelhouder of bestuurders zoals bij een coöperatie. Ook vindt hij samenwerking met bedrijven die al professioneel bezig zijn in deze tak belangrijk.

Een tweede punt dat volgens Tijssens nodig is voor een succesvolle mestverwerking is financieel comfort voor mestverwerkers, via subsidies of kredieten. “Bij het ontwikkelen van innovatieve technieken blijkt de praktijk wel eens weerbarstig als het gaat om rendement van de installaties”, legt hij uit. Bedrijven moeten middelen krijgen om deze aanloopverliezen op te kunnen vangen.

Of registreer je om te kunnen reageren.