Home

Achtergrond 13 reacties

Kamerleden willen geen snelle behandeling fosfaatwet meer

De Tweede Kamer wil geen snelle behandeling van het wetsvoorstel fosfaatrechten meer, nu staatssecretaris Martijn van Dam een grove wijziging in zijn wetsvoorstel heeft doorgevoerd.

PvdA-Kamerlid Henk Leenders vroeg in de Tweede Kamer alsnog om spoedige behandeling van het wetsvoorstel. Hij kreeg hiervoor alleen steun van GroenLinks en D66. VVD, CDA, PVV, ChristenUnie en SGP willen eerst verdere duidelijkheid over de wijzigingen die Van Dam voorstelt.

Jaco Geurts (CDA) is ontdaan over het wijzigingsvoorstel. “Hoe heeft de staatssecretaris dit kunnen laten gebeuren? Hiermee wordt de deorgatie te grabbel gegooid. Dit is compleet broddelwerk waar de melkveehouders de dupe van worden”, aldus Geurts. Lodders (VVD) ziet geen noodzaak meer voor spoedige behandeling, aangezien de wet met een jaar wordt uitgesteld. De politica vindt de wijzigingen heftig. “De wet leek een oplossing te zijn voor de problematiek, maar de voorgestelde wijzigingen roepen nog veel meer vragen op. Het heeft dus geen zin om de wet met spoed te behandelen. Zorgvuldigheid gaat voor snelheid.”

Lodders (VVD): 'Behoud van derogatie moet wel de inzet blijven'

Lodders wil dat het wetsvoorstel opnieuw door de Raad van State wordt beoordeelt en wil ook een advies van de Landsadvocaat. Ook vraagt ze zich af waarom het wetsvoorstel pas zo laat in Brussel is voorgelegd voor de staatssteuntoets. Of het wetsvoorstel er uiteindelijk nog komt kan Lodders niet zeggen. Evenmin is ze er van overtuigd of hiermee de derogatie behouden kan blijven. “Behoud van derogatie moet wel de inzet blijven”, vindt ze.

Henk Leenders (PvdA) vindt het onbegrijpelijk dat VVD, CDA, PVV en SGP nu uitstel willen van de behandeling van de wet. “We hebben de wet nodig, ook al wil de staatssecretaris nu het stelsel van fosfaatrechten per 2018 invoeren. We hebben de wet nodig om de Europese Commissie te laten zien dat we ons willen houden aan de derogatieafspraken. Elk uitstel maakt het moeilijker de derogatie te behouden. Het risico wordt heel groot dat gebeurt wat we juist wilden voorkomen. De EU zegt dat we ons aan het fosfaatplafond moeten houden. De PvdA wil het risico niet lopen dat ons dat niet lukt. Ik hoef dat niet te zeggen om de stemmen van de boeren. Het gaat ons om het maatschappelijke en economische belang van de sector.”

Van Gerven (SP): 'Ik vraag me af waarom de staatssecretaris dit niet zag aankomen'

SP-Kamerlid Henk van Gerven vindt de regelgeving een rommeltje. “Ik vraag me serieus af waarom de staatssecretaris dit niet zag aankomen. Het is een slechte zaak dat er nu weer een jaar uitstel komt. Het milieu is hier niet bij gebaat en onzekerheid is troef voor de melkveehouders. De derogatie kan verloren gaan. Het punt dat het voorstel strijdig is met de Europese staatssteunkaders is makkelijk op te lossen door de rechten niet verhandelbaar te maken. Dat zou ook veel beter zijn voor de sector. Het zijn vooral de handelaren, adviseurs en stoppers die belang hebben bij verhandelbaarheid”, aldus Van Gerven. Hij vraagt Van Dam om de rechten niet verhandelbaar te maken, maar de verdeling te regelen via een fosfaatbank.

Van Gerven heeft twijfels of het de sector lukt de fosfaatproductie te verlagen. “Tot nu toe is het beleid geweest om het over te laten aan de sector. Dat heeft gefaald.” SP vindt dat volledige grondgebondenheid van de sector de problemen oplost. “Dan kan een groot deel van de regelgeving de prullenbak in.”

Dijkgraaf (SGP): 'Het ministerie solt met de toekomst van bedrijven'

SGP-Kamerlid Elbert Dijkgraaf spreekt van een bizarre gang van zaken. “Juli 2015 was al bekend dat er fosfaatrechten zouden komen. Nu is er pas enige duidelijkheid van de Europese Commissie over staatssteun, maar nog steeds geen definitieve goedkeuring. Ik ben bang dat EZ heel lang geen contact heeft gehad met Brussel hierover. Buitengewoon onverstandig. Het ministerie solt met de toekomst van bedrijven”, vindt de politicus.

Hij vindt het onmogelijk en ongewenst dat de verantwoordelijkheid voor 2017 bij de sector neerkomt. “Je kunt de individuele boer hier niet op afrekenen. Het ministerie moet verantwoordelijkheid nemen.” SGP vindt de kritiek van de Europese Commissie nog meer reden om af te zien van de fosfaatrechten en om met een nieuw plan te komen dat op de waterkwaliteit stuurt.

D66-Kamerlid Fatma Koşer Kaya begrijpt niet waarom collega-Kamerleden de nota van wijziging van Van Dam aangrijpen om de behandeling van de wet niet langer met spoed te willen. "Het is voor de boeren van groot belang dat de derogatie niet op de tocht komt. Dit probleem moeten we niet laten doorsudderen, dat is in het belang van de boeren die recht hebben op duidelijkheid."

Laatste reacties

 • boelenham

  Stsssss. .....................

 • maiskolf

  Wat een zooitje maken ze er van van

 • alco1

  Geurts en Lodders moeten ook eens laten zien dat er niet met hen gesold wordt.
  Net als het LTO, NMV en al die andere betweters kunnen ze niets anders uitkramen dan: DEROGATIE behoud.
  Je rug recht houden dat het met onze bodem en water kwaliteit goed zit is het devies.
  Dus simpel bemesten naar gewasbehoefte, doet derogatie vergeten als sneeuw voor de zon.

 • John*

  evenwichtsbemesting en een meetnet als borging. we zijn 25 jaar verder sinds de nitraatlijn ingevoerd is, er zijn nu zoveel nieuwe technieken die helpen om de waterkwaliteit op peil te houden dat simpelweg aan de voorkant de mestproductie sturen niet meer de weg is.

 • Peerke1

  Gewoon ophoepelen met die Derogatie en ook de Fosfaatrechten.

 • schooteind1

  Lijkt me inderdaad beter om het maar over de verkiezingen heen te tillen. Sharon Dijksma en Van Dam hebben er echt een puinhoop van gemaakt. Nu maar hopen op een andere staatsecretaris; erger dan dit kan het niet worden.

 • MKRouveen1

  Laten we niet door de moedeloosheid gaan zuchten dat de derogatie maar moet verdwijnen want sommigen hebben echt niet door hoeveel voordeel het ons biedt. Dankzij derogatie hebben we veel meer plaatsingsruimte en kunnen we 'normale' hoeveelheden mest op het land uitrijden. Zonder derogatie zijn we beiden kwijt.

  Wat wordt er beter als door verlies van derogatie fosfaatrechten overbodig worden maar de mestruimte op de meeste bedrijven met 30% afneemt?? Wie kan er dan nog vooruit zonder zich scheel te betalen aan afvoer en verwerking?

 • alco1

  Rouveen. Normen van bemesten zijn ingesteld ter voorkoming van vervuiling.
  We kunnen nu aantonen dat we zelfs met derogatie aan die voorwaarden voldoen.
  Dus moeten we er voor gaan dat ook de niet derogatie bedrijven deze hogere normering toegewezen krijgt.
  Daarmee is het hele zgn. mestprobleem uit de wereld.
  We zullen het voor de simpele zoals het LTO nog eens uitleggen met een voorbeeld:
  U wordt verdacht van een misdrijf waar u niets mee te maken heeft.
  De rechter stelt u voor de keus:
  Als u bekend krijgt u twee jaar, maar anders blijft u vier jaar vast zitten.
  Kiest u dan net als het LTO, NMV, NZO, Geurts, Lodders voor maar een bekentenis.
  Nooooit.
  Dijkgraaf is de enigste die zijn rug recht houdt.

 • DJ-D

  Juist alco1. Zoals nu de voorwaarden zijn van derogatie dus aan het productieplafond voldoen. Is niet handig en slaat nergens op. Er zijn bemestingsregels en minder of meer koeien maakt voor de waterkwaliteit geen verschil. Voldoen aan de nitraatrichtlijn moet garantie zijn voor derogatie en niet meer. Een plafond zoals nu zonder dat de export er wordt afgehaald + amvb en fosfaatrechten is concurrentieververvalsing alleen maar ergenis en dient geen doel van de waterkwaliteit.

  Als je land zou beheren zoals ze in de oostvaardersplassen doen. Dan heeft een plafond zin ten behoeve vd kwaliteit van het water en qua andere milieu dier en biodiversiteitseisen, nu dient het plafond geen enkel doel en daar moet voor gelobbied worden. SGP snapt het.

 • massan

  VAN DAM VALT DOOR DE MAND.
  Blijkbaar is voorheen helemaal geen overleg geweest met Brussel.
  Dus in Brussel is nog steeds niet de vraag gesteld of dat de fosfaatproductie verminderd mag worden door geëxporteerde fosfaten.
  Als we hier een positief antwoord op krijgen vanuit Brussel, zitten we onder het fosfaatplafond en voldoen we aan de afspraken ivm derogatie.

 • MKRouveen1

  @alco1: dat zou inderdaad beter zijn maar wat je zegt is gewoon (nog) geen realiteit. Je kunt wel aan kunnen tonen dat we ook met derogatie niet teveel vervuilen (heel mooi) maar dat verandert niks aan de huidige spelregels. De derogatie ligt er zo hij er ligt en de afspraken die met Brussel zijn gemaakt om hem te krijgen zijn gemaakt. Het fosfaatplafond, hoewel een gedrocht, hoort daarbij. Jammer maar helaas. Misschien kunnen we bij de volgende derogatieonderhandelingen jouw cijfers meenemen. Maar voor er weer over derogatie gepraat kan worden moeten we wel vóór 2018 voldoen aan de voorwaarden van de bestaande.

  Iedereen is het erover eens dat het fosfaatplafond nergens op slaat en dat de export van fosfaat verrekend moet worden, maar als we allemaal gaan bekvechten over hoe het zou moeten in plaats van hoe het is komen we niet verder en vergeten we wat nu de hoogste prioriteit heeft: voor 1-1-2018 aan het fosfaatplafond voldoen om de derogatie te behouden.

 • oorspronkelijk

  fosfor wordt niet bij gemaakt
  dus duurzaamheid houd in-niet voor producten met bodem prijzen fosfor verspillen
  gebruikers en bewerkingsverliezen zijn er altijd daar waakt een overheid voor
  niet boertje pesten
  zoals de waard is vertrouwd hij zijn gasten

 • alco1

  Rouveen.
  Vergeet niet dat derogatie op gaat voor boeren die voor het merendeel toch mais aankopen en dus gemakkelijk aan de eisen kunnen voldoen.
  Maar denk ook eens aan de boeren die alles zelf wel kunnen verbouwen en die tevreden zijn met wat ze hebben. Zij zorgen niet voor overproductie, maar moeten waarachtig mest afvoeren omdat ze niet in de derogatie kunnen vallen.
  Of ze moeten al op slinkse wijze te werk gaan.
  En denk ook eens aan al die bouwboeren die hun waardes in het land steeds maar zien dalen.
  Het moment is nu daar om de bureaucraten eens de ogen te openen.
  Ik vertelde het al op een ander item.
  Als je onterecht vast gehouden wordt en de rechter stelt je voor de keuze:
  Bekennen dan hoef je maar twee jaar te zitten en als je dat niet doet moet je vier jaar zitten.
  Wijze actie dat je BEKENT????

Laad alle reacties (9)

Of registreer je om te kunnen reageren.