Home

Achtergrond 55 reacties

'Ik mis het meedenken met de agrarische sector'

Elbert Dijkgraaf (SGP) is fel tegen fosfaatrechten. Hij is kritisch op het kabinet, dat volgens hem te weinig oog heeft voor de landbouw.

Kamerlid Elbert Dijkgraaf (SGP) verzet zich fel tegen het wetsvoorstel fosfaatrechten. De wet is onnodig beperkend en biedt bovendien te weinig perspectief. De landbouwwoordvoerder vindt dat het kabinet de landbouw geen toekomst biedt.

Elbert Dijkgraaf (46) is Tweede Kamerlid voor de SGP en hoogleraar economie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Hij benadrukt in de politiek het belang van de landbouw. "Wij staan voor het beleid waar we in geloven. Hoe wij tegen zaken aan kijken hangt niet zozeer af van hoe de meerderheid erover denkt. Als je dat niet doet en niet opkomt voor de sector, zoals dit kabinet, dan verdwijnt de boer in het moeras."<br /><em>Foto: Roel Dijkstra </em>
Elbert Dijkgraaf (46) is Tweede Kamerlid voor de SGP en hoogleraar economie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Hij benadrukt in de politiek het belang van de landbouw. "Wij staan voor het beleid waar we in geloven. Hoe wij tegen zaken aan kijken hangt niet zozeer af van hoe de meerderheid erover denkt. Als je dat niet doet en niet opkomt voor de sector, zoals dit kabinet, dan verdwijnt de boer in het moeras."
Foto: Roel Dijkstra

Staatssecretaris Van Dam wil fosfaatrechten invoeren om de melkveehouderij te begrenzen. Inzet is behoud van derogatie. Waarom bent u hier tegen?

"De fosfaatdiscussie is voortgekomen uit problemen met de waterkwaliteit. Terwijl je zeer de vraag kunt stellen of dit wetsvoorstel daar bij helpt. Ik heb geen enkele aanwijzing dat Brussel kiest voor de strategie die Nederland nu kiest en dat er geen andere oplossing is. Fosfaatrechten is een volstrekt vrijwillige keuze van het kabinet om het zo te doen. Zonder enige garantie op behoud van derogatie. Bovendien worden er rechten onteigend. Onteigening mag alleen als daar een dwingende maatschappelijke reden voor is. Die is er op korte termijn niet, omdat je met de export erbij niet boven het fosfaatplafond zit. Voor de lange termijn is die dwingende reden er helemaal niet als je blijft korten als je al onder het fosfaatplafond zit. Als je positief denkt over landbouw, kom je nooit aan met eindeloos korten, omdat dit niet in het belang is van de sector. Dan kom je met eindige fosfaatrechten, omdat je de sector niet eindeloos met zo’n systeem wil opzadelen. Een einddatum maakt de rechten goedkoper en bovendien zijn ze dan fiscaal aftrekbaar."

'Als Poetin het voorstel van fosfaatrechten had gedaan, had ik het begrepen'.

Verwacht u nog veel wijzigingen in het wetsvoorstel?

"Het is een politieke deal tussen PvdA en VVD. Ik verwacht dat de Eerste Kamer gehakt zal maken van het punt van onteigening. Deze methode verwacht je in Rusland. Als Poetin zo’n voorstel had gedaan, had ik het wel begrepen. Er wordt hier onder het mom van duidelijkheid voor de boer veel te lichtvaardig over gedaan. Bovendien geeft de wet ook nog geen duidelijkheid over de korting en of de maatregel voldoende is voor behoud van derogatie."

Wat gebeurt er als Nederland derogatie verliest?

"Dat is een achteruitgang voor het milieu. Dan zal er meer kunstmest worden gebruikt in plaats van dierlijke mest. Dan zal er grasland worden omgezet in maisland en dat is voor het milieu helemaal niet positief. Bij de huidige maatregelen staat ten eerste het probleem helemaal niet centraal, en de belangen van de landbouw worden op geen enkele manier serieus meegenomen. Het lijkt wel of men blij is met elk knopje dat de landbouw pijn doet."

Hoe zou het dan moeten?

"Er spelen heel veel dingen in de landbouw. Als je met dit soort ingrijpende dingen komt, kom dan met een totaalplan en zorg dat alle partijen erin meegaan. Boeren zitten met kostprijsstijgingen door overheidsbeleid. De NVWA-tarieven gaan omhoog, de btw-vrijstelling komt te vervallen, de rode diesel is afgeschaft en er wordt gesneden in het budget voor innovatie. Er zijn dus lage prijzen en hoge kosten en dan worden ze aan de inkomstenkant ook nog beperkt, omdat er een aantal dieren wordt afgenomen. Waar is dan het perspectief dat een regering moet bieden aan jongeren die overwegen om het bedrijf over te nemen? Als je wilt dat ondernemers investeren in duurzaamheid en milieu, dan moet je juist zorgen dat de boeren goed brood op de plank hebben, zodat ze die investeringen kunnen doen."

Als je met een totaalpakket komt, wordt het dan niet net zo pijnlijk?

"Nee. Dan heeft de sector de stip aan de horizon waarmee er duidelijkheid is dat het de komende jaren zo moet, ook al kan dat voor ondernemers betekenen dat ze besluiten dat ze onder die condities niet verder willen. Maar ga niet meer, zoals de afgelopen 5 jaar bij ieder probleem, een regeling bedenken, waarbij als het is ingevoerd een volgende regeling komt."

Voor een beter inkomen van de boer is de hele Kamer voorstander.

"Ja dat is al jaren zo. Maar het gebeurt niet. Een deel van de Kamer heeft hierbij een dubbele agenda en vindt dat er minder dieren moeten komen. Men vindt het wel prima dat de sector op deze manier kleiner wordt."

'Bij de coalitiepartijen hebben andere belangen voorrang boven de landbouwbelangen'.

Heeft het kabinet te weinig oog voor landbouw?

"Ja. Kijk naar het handelsverdrag CETA met Canada, waardoor de boer meer concurrentie krijgt vanuit een land waar op het gebied van natuur, milieu en dierenwelzijn veel minder eisen worden gesteld. Als ik minister Ploumen vraag wat dit betekent, wil ze het eerst ontkennen en dan komt ze met onduidelijke compenserende maatregelen. Als ik er dan een motie over indien, wordt die weggestemd door de coalitie. Bij de coalitiepartijen hebben andere belangen voorrang boven de landbouwbelangen. Voor bedrijven als Philips is CETA wel goed. Maar de landbouw betaalt de rekening. En dan is er niemand binnen de coalitie die oog heeft voor de landbouw. De Partij voor de Dieren en de SGP hebben niet zoveel gemeen als je kijkt naar welke maatregelen er vandaag of morgen genomen moeten worden, maar we vinden elkaar wel in het punt dat boeren een eerlijke boterham moeten verdienen om te kunnen voldoen aan de eisen die gesteld worden. Er zijn veel partijen die dit met de mond wel belijden, maar vervolgens niet doen."

Hoe kan het inkomen van de boer wel verbeteren?

"We hebben een hele discussie over de macht van Monsanto en Bayer. Dat vinden we schandalig. Maar in Nederland domineren 3 supermarkten de hele voedselketen. Dat vinden we normaal. Waarom voeren we de discussie niet over de verdeling van de marges in de keten? Aan de ene kant willen we extra eisen opleggen over dierenwelzijn en milieu, en aan de andere kant zeggen we 'sorry jongens, maar dit is de markt'. Wat ik vooral mis is het gebrek aan positief meedenken. Je zou toch verwachten van een staatssecretaris voor landbouw dat hij er voor de boeren zit? In ongeveer het eerste interview dat hij geeft zegt hij: ik zit hier niet voor de boeren. Ja, Jan Doedel! Ik merk in de landbouw geen enkel vertrouwen meer in het ministerie en in de staatssecretaris."

Was dit vertrouwen bij Dijksma beter?

"Ja, absoluut. Daar had men respect voor de persoon Dijksma, ook al vond men sommige keuzes wel vervelend. Maar Dijksma vertelde wel het hele verhaal. In de debatten kon je zaken met haar doen. Je merkte dat zij ook worstelde met de problematiek en gemotiveerd was om met oplossingen te komen. Ze was internationaal ook heel actief. Ze stapte in het vliegtuig naar Rusland om over de boycot te praten."

'Ik wil een staatssecretaris die keihard knokt voor de derogatie'.

Van Dam stapt ook veel in het vliegtuig.

"Ja, naar Korea en zo. Leuk, reisjes. Dat is ook wel van belang, maar daar zit nu niet de frontlinie van de discussie in Nederland. Ik zou een staatssecretaris willen die kei- en keihard knokt voor de derogatie en het aanpassen van het fosfaatplafond. Hij zou stad en land moeten afreizen om collega’s ervan te overtuigen dat we als Nederland met de fosfaatexport en onze aanpak van de waterkwaliteit een geweldig verhaal hebben en dat we toekomstbestendig zijn. Ik hoor alleen maar dat fosfaatrechten moeten, omdat Brussel anders de derogatie afpakt."

Maar Brussel moet Nederland ook aan de afspraken houden.

"Jazeker, maar bij het overschrijden van het fosfaatplafond moet je eerst kijken of het structureel of tijdelijk is. 2015 was een bijzonder groeizaam jaar. Zeker als we de fosfaatexport naar fosfaatarme landen meerekenen, gaan we niet over het fosfaatplafond heen. Daarover moet je in Brussel praten. We hebben geweldig geïnvesteerd in mestverwerking om fosfaat te exporteren naar gebieden waar minder fosfaat is. We lossen het probleem hiermee samen op. We zijn toch gewoon volwassen mensen die met elkaar kunnen overleggen? Zeg in Brussel: we hebben een probleem en dat willen we zo oplossen, maar daar hebben we wel derogatie voor nodig. Nu nemen we 3 ingrijpende maatregelen zonder enige zekerheid of Brussel hiermee derogatie wil verlenen."

In diverse andere landen is de derogatie ingetrokken. Waarom denkt u dat Nederland wel derogatie behoudt?

"Omdat ik denk dat wij het voorbeeld zijn voor veel andere landen. Al je kijkt hoe innovatief we zijn met export van mest zijn we een voorbeeld voor andere landen, terwijl we wel gewoon aan de milieudoelstellingen voldoen. Als je kijkt naar de gewasopbrengst in Nederland is een hogere mestnorm heel goed uit te leggen."

Laatste reacties

 • Zuperboer

  Duim omhoog voor deze man! Misschien een optie om Joosten te vervangen bij FCDF! Is een echte nuchtere marktdenker. De SGP zou veel landbouwstemmen moeten krijgen. Zal echter in zijn eentje buitenspel worden gezet door de coalitie.....Dat is de realiteit.

 • alco1

  Juist. Als je aan de milieueisen voldoet, zijn er geen dwingende maatregelen nodig.

 • jeannettedekker1

  Laat het CDA zich eens duidelijk uitspreken of ze nou voor of tegen de blijvers in de melkveehouderij zijn. Annie Schriejer Pierik heeft nu een belangrijke taak in Brussel. Ze praat al jaren dat we veel geld laten liggen in Brussel,dat begrijpt geen boer. Uitleggen in Brussel dat we op de goede weg zijn is haar taak.

 • klaas8

  Volgende kabinet Dijkgraaf minister van Landbouw. SGP samen met VVD en CDA in het kabinet.

 • daan1908

  Deze man begrijpt tenminste dat wanneer je iets exporteerd , datgene dus dat de grens overgaat er vanaf gaat . Leren ze tegenwoordig al op de kleuterschool . Hulde voor de SGP , kan de rest een voorbeeld aannemen .

 • .....

  Prima interview!

 • eenvoudige boer

  Eindelijk iemand met gewoon boerenverstand. Met al die dol-dwaze regeltjes kun je niet meer gewoon boeren. Wat regelgeving is goed, maar nu slaan ze echt helemaal door.

 • A1967

  Klaas8, de VVD heeft de afgelopen jaren de regie gehad over de verslechtering van de positie van de Nederlandse landbouw.

 • info519

  top...spijker op de kop.....hopelijk valt kwartje bij alle boeren gezinnen en aanhang en stemmen ze dijkgraaf in mrt 2017!!!

 • Klaasvaak

  Allemaal op Dijkgraaf stemmen heeft geen nut. Allemaal CDA stemmen zodat Geurts Dijkgraaf in de coalitie kan betrekken is een betere optie.

 • deB.


  Dit is een man met verstand en kennis van zaken, ipv dat oeverloze kantlijn zeuren van al de andere partijen!!

  Zo zouden wij als blok moeten verwoorden, tot hier en niet verder! We laten met z'n allen de sector naar de kloten helpen, door onwetende mensen!!

  Al die regels, het is gewoon zot!!!!
  Als een transport bedrijf 10 auto's meer wil, koopt hij ze! alleen euro 6
  Als Emirates 100 vliegtuigen meer wil, bestellen ze die.... en maar vervuilen!!! vervuilen !!

  Wij moeten koeien opruimen terwijl we mest aan kunnen voeren ?! Waanzinnig

 • wilcovanlaar1

  Stem al 25 jaar SGP, en als ik dit lees denk blijft dat zo !

 • jannetmethorst1

  vul eens een stemwijzer in, kijk dan vooral naar de vragen op landbouwgebied, vul de andere antwoorden/vragen zo neutraal mogelijk in. Dan is je stemkeuze duidelijk!

 • melkveehouder .

  Deze man is oprecht betrokken bij de landbouw. Daar heb ik respect voor.

 • info36

  De VVD is de grootste anti landbouwpartij van Nederland. Ze hebben helemaal niets met de individuele boer op, getuige ook weer de nieuwe verkiezingsplannen van Rutte. Alleen multinationals zijn de doelgroep.

 • 9439te

  deze man krijgt mijn stem.

 • wienbemelmans

  Je merkt dat er verkiezingen aankomen ,Waarom hebben we eerder niks gehoord
  van Elbert Dijkgraaf.

 • J. Pak

  Deze man is oprecht begaan met de landbouw ,doet ook verstandige uitspraken en is het zeker waard om op te stemmen.
  alleen jammer dat hij ook geen concreet plan voor de landbouw heeft
  ik zou graag van de sgp horen :zo zouden wij het doen

 • wmeulemanjr1

  Toch nog iemand met verstandige praat, hopelijk niet alleen om boerenstemmen te krijgen

 • koestal

  Waarom moet de landbouw kapot geregeld worden,?ze zorgen voor een export van 80 miljard Euro,maar juist deze groep willen ze kapot maken. Het is puur jaloezie.

 • koestal

  Er wordt door dit kabinet helemaal niet gedacht. Het zijn blinde paarden.

 • Gerardone

  Ik zou zeggen zorg dat deze man alle kennis van ons krijgt en de andere partijen die tegen het fosfaat plan zijn
  zodat ze keihard in het debat kunnen
  Zoals wie heeft er baat bij deze rechten naar mijn mening alleen bank zuivelfabriek en de overheid
  waarom ? overheid heeft baat omdat de agrarische sector voor 50% plus op de handelsbalans heeft en als derogatie wegvalt word er minder geproduceerd dus minder plus op handelsbalans word nooit benoemd in de kamer
  zuivel fabriek ook het zelfde belang minder export minder melk dus hogere kosten en de fabriek is nota bene van de boeren hier valt dus nog veel te doen
  en dan hebben we de bank de bank zijn belang is dat zei financieringen willen verkopen en er staan nog financieringen open van het qoutum wel afgeschreven maar niet afgelost en dus willen zei niet dat er minder melk komt maar meer

 • Gerardone

  koestal er word wel gedacht daar, die 80 miljard word alleen gehaald dat er geproduceerd word voor zeer lage prijs (wereldmarkt) maar wij/boeren denken niet na zorg dat je 170N krijgt en weg met derogatie minder melk hogere melkprijs
  dus minder werk en inkomen

 • wrb

  @wienbemelman, de sgp had altijd al dit standpunt volgens mij, maar komt vaak niet in de media.

 • same

  Nee hoor, dit heeft niets met de komende verkiezingen te maken .
  De SGP is al heel veel jaren de enige partij die het opneemt voor de landbouw, en heel goed weet dat NL niet zonder landbouw kan, iets waar alle andere partijen volledig aan voorbij gaan. Dit zegt weer heel veel over het niveau van de mensen die ons land regeren !!

 • Drost

  doe mee stem sgp

 • Maxxum

  Mensen, delen dit bericht (Facebook , zie de knop onder artikel). Dit mag niet onopgemerkt blijven!!!!

 • WGeverink

  In Nederland is men helemaal wild van het maken van regels. Zelfs regels maken voor problemen die niet bestaan is heel gewoon. Men praat altijd over het verminderen van het aantal regels maar het worden er alleen maar meer. Intussen is men zo diep in het regelmoeras weggezakt dat redding door een persoon als Dijkgraaf onwaarschijnlijk is.

 • ppda

  De spijker op de kop. Alle opmerkingen over regeling op regeling die sluipenderwijs de concurrentie- en inkomenspositie van de Nederlandse boer ondermijnen zijn 100% juist.
  Heel vreemd dat aan de ene kant de landbouw gezien wordt als een van topsectoren binnen de bv Nederland (topsector agri en food) en dat aan de andere kant de botte bijl (in woord en daad) wordt gehanteerd richting de basis van onze agri en food sector.
  Tot nog toe is gebleken dat als de basis van een willekeurige sector wegkwijnt, dat het zoveel geroemde kennis- en ontwikkelingsdeel van zo'n sector zijn 'vruchtbare grond' verliest.

 • van der berg

  voor degenen die het steeds over de vvd hebben........sharon dijksma en van dam zijn toch echt rasechte pvda ers hoor. dijksma gaf de voorzet en van dam kopt hem in

 • hylkema.l

  De SGP van Dijkgraaf ziet vrouwen als 2e-rangs burgers, daar moet hij ook wat aan doen. Met zijn mening over van Dam heeft hij gelijk, maar daar denken wij hetzelfde over.

 • alco1

  Ik mis hier reacties van @verstraten en @ Bennie

 • agrieehollande

  De SGP zet zich altijd al prima in.
  De mensen bij de SGP die actief zijn in de politiek behandelen vrouwen keurig. Die reageren altijd en doen ook daadwerkelijk iets.

 • puinhoop

  Hylkema: De SGP volgt gewoon de orde van de Bijbel en SGP vrouwen voelen zich hier prima bij. De vrouw is de belangrijkste persoon in het gezin, zij doet vaak het grootste deel van de opvoeding. Dit is volgens mij de belangrijkste taak in deze samenleving. Echter, God is een God van orde en heeft de man het hoofd genoemd zoals Christus het hoofd van de kerk is. Maar het belangrijkste is: man en vrouw zijn niet gelijk maar wel GELIJKWAARDIG! Wees blij dat het de SGP ernst is met het welzijn van land en volk waaronder de boeren.

 • info519

  Sgp kan wel eens meer invloed hebben met 4 zetels dan we denken door verdeelde politieke landschap met oa pvv.....als je boerenhart volgt is stemmen niet zo moeilijk volgend jaar.....

 • Fryslanboppe

  Waarom horen we nu pas wat van deze man ???

 • nhlm5040

  eindelijk iemand uit de politiek die positief praat voor de boeren hopelijk wordt hij eens een keer gehoord

 • jfvanbruchem1

  Als je nu pas vanDijkgraaf hoort , lees je gewoon nooit geen krant.

 • alco1

  Ik vroeg om reacties van @ verstraten en @ Bennie.
  Ik wilde namelijk iets voor zijn, want als er toch fosfaatrechten komen en daarna toch een streep door de derogatie gaat.
  Dan ben ik bang dat Dijkgraaf daar volgens hen de schuld van krijgt.
  Net als Herma Lodders die de schuld krijgt van de fosfaatrechten, doordat ze tegen grondgebondenheid was.
  Net alsof dat ook maar iets met elkaar te maken had.
  Grondgebondenheid geeft alleen maar een papieren rompslomp.
  Net als met het melkquotum waar ook grond bij moest zijn.
  Dat gedrocht heeft toen 20 jaar geduurd eer men toegaf dat dat geen zin had, omdat de handel er "gehuurde" grond bij deed en het verbouw terug kocht.

 • PIETER123

  Volgens lto bestuurder Janet Brandsma is de wet tekst al klaar dus mosterd na de maaltijd.Heeft weer iemand zitten slapen.NMV was steeds duidelijk .

 • Attie

  Toch wel alco 1 bij grondgebonden groei waren fosfaatrechten niet nodig geweest.Die AMVB had veel eerder ingevoerd moeten worden,en in 2015 ietsje strakker.

 • NASJO

  en Elbert ........ bij het begin van de superheffing waren er 800.000 koeien meer dan nu het geval is! De kosten rijzen de pan uit door steeds meer overheidsbemoeienis.
  In de hoop op "verstandige besluitvorming" in de tweede kamer en een toekomst bestendige kans voor boeren en tuinders. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald!

 • alco1

  Attie. Het is waar dat als ze iets wilden, de AMVB veel eerder ingevoerd had moeten worden. Zelfs direct na de bekendmaking dat het melkquotum er af ging.
  De discussie rond grondgebonden kwam vele jaren later en heeft helemaal geen zoden aan de dijk gezet gezien het tijdstip waarop de AMVB ingesteld werd.

 • wmeulemanjr1

  De (flinke) LTO bestuurders zullen het wel niet eens zijn met het SGP 'standpunt', die 'blijven' stug vasthouden aan invoering van fosfaatrechten om zichzelf met hun 'voorkennis' hiervan veilig te stellen

 • luiten 66

  Dijkgraaf als staatssecretaris zou het er voor de Nederlandse landbouw heel wat beter uitzien, als met deze rode rakker.

 • Mbmb

  Dijkgraaf spreekt eenvoudig de waarheid. Het is toch opmerkelijk dat hij één van de zeer weinigen is in het hele politieke veld. Waarom boeit het niemand dat een zo waardevolle sector politiek en feitelijk te grabbel wordt gegooid. Toch maar eens het programma van de SGP lezen. Het mest 'probleem' zal de sector vroeg of laat zelf wel oplossen, ondanks alle tegenwerking. Dit weten de politieke partijen best en anticiperen nu al met regelgeving zoals de fosfaatrechten en allerlei flauwekul op ruimtelijk gebied.

 • DJ-D

  Tis echt heel opmerkelijk dat het (Z)LTO niet ook de echte waarheid spreekt of er voor strijd. Zij hebben ook een dubbele agenda. Waarom? Prima minder graasdieren. Maar dan alleen waar de milieu en dierwelzijnsnormen niet worden gehaald , Oostvaardersplassen.

 • Maas1

  Wat moet je er mee met deze regering is dit voorschrijdend inzicht!, of is dit de zachte landing na het melkquotum.
  Nee, het interesseert men in Den Haag niets hoe het met de agrosector gaat,alleen de bijdrage aan de schatkist vandaar ook de invoering van de fosfaat rechten.Vervolgens jat men deze ook gewoon weer van de boeren.
  Maakt u zich geen illusie werkt u volledig 100% energie neutraal,verwerkt u al u mest, komt u mest niet op de Nederlandse bodem terecht,dan nog zal deze overheid u kastijden met regels en wetten.

 • j.verstraten1

  Ik zie een oproep langskomen om te reageren:
  Elbert heeft gelijk. En ik gun het hem dat hij zijn SGP profileert, worden die 4 misschien 5 zetels, en het CDA of de VVD een boerenzetel minder?

  Maar op 1 punt ben ik het niet met hem eens. Fosfaatrechten is geen garantie voor derogatie. Klopt. Zaak van de kamer om dit af te dwingen!
  Geen fosfaatrechten oftewel geen respect voor het fosfaatplafond is wél de garantie voor géén derogatie.

  De sector incl de NMV heeft in '15 met Dijksma de deal gesloten:fosfaatrechten.
  Het alternatief was dierrechten. En dierrechten zonder een stimulans om het voerspoor te gebruiken is geen garantie om onder het plafond te blijven. Dat zie je nu bijvoorbeeld ook bij de varkens die in '15 teveel fosfaat geproduceerd hebben ondanks varkensrechten.
  Derogatie is voor ons allemaal belangrijk, of je er nu gebruik van maakt of niet. De prijs die ervoor betaalt wordt zwaar en niet rechtvaardig verdeeld. Of het rechtmatig verdeeld wordt en of een korting diefstal is zal de rechter uiteindelijk bepalen. Daar hebben juristen ook geen eensluidend standpunt over. Zijn het ook juristen voor.

 • alco1

  @ Verstraten knap dat je reageert.
  Maar antwoordt eens op de laatste alinea.

 • Gerardone

  Verstraten Derogatie is voor allen belangrijk ? dat is gewoon niet zo ! dan zal het wel voor jou belangrijk zijn en ben jij juist diegene die niet rechtvaardig denkt voor je eigen belang en ben je z'n Nederlander die alleen uit jurisprudentie denkt en niet van uit de grondwet Nederland is ook het enige land die dit doet niet vanuit de grondwet handelen. Vandaar dat de juristen hier geen eenduidig antwoord hebben voor Nederland zelf maar ga maar naar Brussel daar krijg je je antwoord wel eenduidig in strijd met de rechten van de mens en zo is @verstraten zijn gehele gedachten gang in strijd met de rechten van mens, als jij maar kan blijven produceren dan maakt dat jou niet uit. Alleen maar RECHTEN waar we hier over praten maar wat zijn jullie PLICHTEN !!

 • j.verstraten1

  Alco, volgens mij heeft de europese commissie hier afgelopen donderdag een antwoord op gegeven.
  Brussel heeft afgesproken met Den Haag dat je ergens 80 (plafond) mag rijden. Elbert zegt je mag 90 rijden als je zorgt dat je geen ongeluk veroorzaakt en je auto niet meer uitstoot dan eentje die 80 rijd ( waterkwaliteit). Dan zegt Brussel vervolgens, boeien, 80 is de afspraak. Volgens mij hebben beiden gelijk, maar staat Brussel juridisch sterker.
  De vraag is dan ook kan en wil van Dam Brussel ervan overtuigen dat het behalen van de grondwaterkwaliteit belangrijker is dan het plafond?
  Het lijkt er sinds donderdag duidelijk op dat Brussel de Nederlandse landbouw niet zozeer als een voorbeeld ziet, maar als voorbeeld stelt.
  Die signalen kregen wij al langer en worden nu ook formeel bevestigd.

 • alco1

  @ verstraten. Lees mijn interpretatie in "Alles voor behoud van derogatie".

 • Gerardone

  J. verstraten1
  Derogatie is een officieel woord voor toestemming van de EU om op een bepaalde wijze van algemeen vastgestelde norm te mogen afwijken. Het is een formele vorm van derogatie.

  russel heeft afgesproken met Den Haag dat je ergens 80 (plafond) mag rijden. Elbert zegt je mag 90 rijden als je zorgt dat je geen ongeluk veroorzaakt en je auto niet meer uitstoot dan eentje die 80 rijd ( waterkwaliteit). Dan zegt Brussel vervolgens, boeien, 80 is de afspraak.

  een denk fout Verstraten
  met de derogatie rijd je al 90 maar Elbert wil 90 blijven rijden en dit aantonen via de waterkwaliteit
  met de fosfaat wet kunnen er nog problemen optreden met de water kwaliteit zonder dat we dat weten en dus in de concentratie gebieden word het probleem weer vergroot
  Maar Verstraten dit past je niet want dan kun je niet groeien maar bedenk wel voor die groei heb jij een ander nodig dus jij word gesubsidieerd door die ander!!!
  we hebben voor een liberaal systeem gekozen laat het ook liberaal zijn


 • Gerardone

  dat NVM een deal heeft gesloten met Dijksma 2015 is niet waar hoor ik net van bestuurs lid NVM ze zijn expres weggebleven omdat ze het er niet eens mee waren/zijn
  Dat het vervolgens uit gelegd word door lto dat ze een deal hebben zegt wel veel
  En ook dat je er geen reactie komt

Laad alle reacties (51)

Of registreer je om te kunnen reageren.